שנה א' מטפלים בילדים ובמתבגרים

החשיבה הפסיכואנליטית של פרויד על ההתפתחות הפסיכוסקסואלית והמודלים של הנפש / יעל שנהב שרוני

זיגמונד פרויד הוא אבי הפסיכואנליזה ומייסדה. פרויד שינה את התאוריות שלו במהלך פיתוחן ללא הרף נוכח קשיים שפגש בהם בעבודתו הקלינית. הוא גילה סקרנות שאין להשביעה תוך חשיבה ביקורתית על התאוריות שלו.  בפיתוח התאוריות העניק פרויד חשיבות לעבר המטופל:  עבר רחוק או קרוב. עבר מפוצל,  נשכח, מודחק, התופס מקום מכריע בתפקוד הנפשי של היחיד או הקבוצה. הספרות הפסיכואנליטית כולה מתהווה תוך התייחסות לתאוריה של פרויד. במהלך הסמסטר  ננסה לעקוב אחר יצירתו המורכבת תוך מבט על כברת הדרך שעשה בהתבוננות התיאורטית על ההתפתחות של נפש האדם במהלך הילדות. הוא נשען בעבודתו על ניסיון קליני ועל אנליזה עצמית שערך. מכאן חשיבותה של הביוגרפיה שלו. פרויד הצביע על סקרנותם המינית של הילדים כמקור האמיתי לסקרנות המדעית.


מושגי יסוד בחשיבה הקלייניאנית בעבודה טיפולית עם ילדים / סמדר ריינר

בקורס נלמד על המושגים מרכזיים בתאוריה הקלייניאנית כגון: פנטזיה לא מודעת, עולם פנימי, העמדות (סכיזואידית – פרנואידית ודפרסיבית) ועוד. נלמד על האופן הייחודי שבו הבינה קליין מושגים כמו דחף המוות, תסביך אדיפוס, חרדה ואשמה, השלכה והפנמה, סופר אגו ארכאי, והשפעותיהם על התפתחות הנפש בינקות.
הלמידה בקורס תתבסס בעיקר (אך לא רק) על מאמרים קליניים העוסקים בטיפול בילדים של קליין וגם קצת של ממשיכיה, ותותאם לקצב הלמידה של הכיתה, וכן על דוגמאות קליניות ווינייטות של התלמידים.


מושגי יסוד בפסיכותרפיה- תהליכי העברה והעברה נגדית והסטינג בקליניקה של ילדים / ד"ר קובי סגל

חמישה מושגים מרכזיים נמצאים ביסודה של שיטת הטיפול הדינמית – פסיכואנליטית:
סטינג , אסוציאציות חופשיות, העברה והעברה נגדית, חלומות ופירושים. כול מושגי היסוד קשורים
למה שמאפשר מפגש בין המודע והלא מודע, בין החשיבה לעולם הרגשי, בין העולם הפנימי לעולם
החיצוני ולסביבה, בין המטפל למטופל.
הקורס יעודד חשיבה על מושגי יסוד אלה לאורך הרצף ההתפתחותי של טיפול בילדים, מתבגרים ומבוגרים. נתמקד במסגרת הטיפול (הסטינג) ובתהליכי העברה והעברה נגדית, שכן שאר מושגי היסוד יתוארו בפירוט בקורסים אחרים בהכשרה. נקרא קטעים נבחרים מתוך מאמרים קלאסיים וחדשים  בטיפול במבוגרים, מתבגרים וילדים, בגישות שונות כמו קליין, ויניקוט וביון על מנת להתבונן במושגי היסוד מזוויות שונות.
נקרא גם קטעים מתוך מקרים טיפוליים, ורבטים ונתבונן בביטויים של המסגרת, ההעברה וההעברה הנגדית בשעות טיפוליות בתוך ה"כאן ועכשיו" של השעה הטיפולית כדי לחבר בין התיאוריה לקליניקה.


החשיבה הקלינית של ויניקוט על התפתחות הרגשית של התינוק והילד / רוני שפירא

ויניקוט מתווה מהלך התפתחותי של התינוק ממצב אחדותי ראשיתי, מצב טרום עצמי, לתהליכים ראשוניים של אינטגרציה, השתכנות העצמי בגוף ויחס למציאות. דרך ההתבוננות על היחידה אם-תינוק ויניקוט מתאר את ההתפתחות מתלות מוחלטת לתלות יחסית, לקראת עצמאות. בקורס נלמד את המהלך ההתפתחותי של התינוק בתוך העריסה של סביבתו האנושית. נלווה את חשיבתו של ויניקוט, על מצבי העצמי המשתנים, מאפייני הסביבה המיטיבה והשפעתם על העצמי המתהווה לצד כשלי הסביבה והאופן בו מתעוותת התפתחות העצמי בתגובה להם. נראה כיצד המהלך ההתפתחותי מקבל ביטוי בחשיבתו הקלינית של ויניקוט, למשל לגבי אנליזות של מטופלים שהתפתחותם נפגעה.
נכיר את הנחות היסוד של החשיבה ההתפתחותית של ויניקוט לעומת תיאורטיקנים אחרים כמו פרויד וקליין. 
בעזרת דוגמאות מעבודתם הקלינית של התלמידים נחבר את החשיבה של ויניקוט לקליניקה.


שנה ב' מטפלים בילדים ובמתבגרים

התבוננות פסיכואנליטית-התפתחותית על גיל ההתבגרות / רחל גיא

כשהייתי בן 14, אבי היה כל כך בור וטיפש עד שלא יכולתי להימצא בחברתו. כשהגעתי לגיל 21, נדהמתי לראות כמה הזקן למד ב־7 שנים." (מארק טווין)

גיל ההתבגרות הוא תקופה של סערה נפשית מכוננת, תקופה בה המשימה ההתפתחותית היא השלה של הזדהויות קודמות לצורך הגדרה מחדש של האישיות ובניית זהות, פירוק לצורך הרכבה מחדש. בתקופה זו יש פריצה של הדחפים המיניים וחזרה של קונפליקטיים אדיפאליים ודחפיים למרכז הבמה ולקדמת הזירה הנפשית, והנפש נאלצת להתמודד עם פגיעה נרקסיסטית בשל ההתמודדות עם השינויים הגופניים והרגשיים שאין עליהם שליטה. המתבגר והסובבים אותו, חווים הן תנועה נפשית ומנטלית קדימה, אל עבר בגרות, עצמאות וחוכמה, והן אחורה, למצבים של דיס-אינטגרציה, תלות ראשונית וחרדות שלעתים עוצמתן מאיימת לפרק את הנפש המתהווה.

בקורס נקרא יחד כתבים פסיכואנליטיים שהמשיגו את הגיל הסוער הזה, על המערבולות הרגשיות שמאפיינות אותו והכוחות השונים שפועלים בו על נפשו של הילד והוריו. נראה כיצד תיאורטיקנים שונים, החל מפרויד, דרך ויניקוט ובני תקופתו ועד תיאורטיקנים של המאה ה 21, המשיגו את האתגרים של תקופת ההתבגרות וכיצד אלו באים לידי ביטוי בעבודה קלינית עם מתבגרים והוריהם.


תהליכי פרשנות בהתפתחות הטיפול במשחק מקליין לויניקוט / דפנה גולדנברג

אחת הסוגיות המרכזיות העוברת כחוט השני בשעה הטיפולית, נסבה סביב תפקיד הפרשנות, ככלי טיפולי המייצר  שינויים דינאמיים בנפש,  המתואר אצל סטרצ'י כ"דובדבן שבקצפת", במאמרו המכונן על "The nature of the therapeutic action of psycho-analysis" (1934).
תמה זו מקפלת בחובה דילמות רבות ומורכבות בעיקר בטיפול עם ילדים:
למשל, מה הפרשנות ה"נכונה" וה"מותאמת דייה" (במלים? בעשיה?), האם הפרשנות הוורבלית אפשרית עם ילדים? ובאיזו רמת ניסוח לשוני. מה מקומה של פרשנות הטרנספרנס עם ילדים? והאם פעולה משחקית יכולה להחשב גם היא כפרשנות?
או, מהם המצבים המזמינים התערבות פרשנית לעומת המצבים שבהם נדרשת הינכחות שונה והאם אפשר וצריך לפרש אחרת במצבי חיים ובגילאים שונים.
התלבטויות אלו מתחדדות ביתר שאת בתוך התנועה המתמדת המתרחשת בצומת המפגש של עולמו הפנימי של הילד עם המציאות הקונקרטית של חייו ועל רקע מהלך התפתחותו וצמיחתו.
במפגשים שלנו נתייחס להגדרות ולהרחבות שעבר מושג הפרשנות הקלאסי בעבודה עם מבוגרים מ- אמצעי לחשיפת הלא מודע במטרה להגיע לתובנה ל- תפיסת הפרשנות, בגישות המודרניות, כביטוי גם לאופן בו מתהווים היחסים, עם דגש על נראות, חוויה והיות.
נתמקד בעיקר בטיפול בילדים ונעמיק  בסוגיות אלה, החל מהויכוח התיאורטי בין קליין לאנה פרויד והמשך בתפיסתו של ויניקוט ותיאורטיקנים חדשניים נוספים דוגמת אלוורז, סטרן (קבוצת בוסטון), פרו, קורננגולד ועוד.

במהלך הסמינר נבחן תהליכים אלו בקריאת מאמרים, בשילוב עם ניתוח וורבטים וקריאה בספרות ילדים.


סוגיות וקשיים בגיל ההתבגרות: הפרעות אכילה, זהות מינית וגיוון מגדרי, אובדנות / דפנה גרינר, ד"ר ליאת חרובי קטלן, טל-חן נוי

הפרעות אכילה / טל- חן נוי

הפרעות אכילה הינן הפרעות מורכבות, המבטאות, בדרך סימפטומטית וגופנית, דינמיקה רגשית
מורכבת. בקורס נסקור את הגורמים הרבים התורמים להיווצרות הפרעת האכילה – גורמים
חברתיים, משפחתיים, גנטיים ורגשיים. נסקור גישות טיפול שונות וניגע בדינמיקות רגשיות מגוונות
שההפרעה מבטאת – יחסי אובייקט פגועים, טראומות שהותירו חותם, חרדה מהתפתחות וגדילה,
מלחמה כנגד צרכי תלות באובייקט, או קושי לייצר זהות ועצמי, בעל זכות לתפוס מקום בעולם.

גיוון מיני ומגדרי – כהלך מחשבה וכפרקטיקה טיפולית / דפנה גרניגר

לאורך ההיסטוריה הממסד הרפואי עבר שינויים דרמטיים בהתייחסות לזהות מינית וזהות מגדרית של הפרט. אלה השפיעו על האופן שבו אנו, כקלינאים, מתייחסים ועובדים עם רצף הזהויות המיניות והמגדריות בקליניקה. בחמשת המפגשים העומדים לרשותנו, נסקור את התפתחות התפיסה הרפואית ביחס לזהות הלהט"בית, נסקור מושגי יסוד הקשורים לזהות מינית ומגדרית, ונתמקד בתהליכי גיבוש זהות להט"בית תוך מתן דגש על חוויות בדידות, 'יציאה מהארון', מצבי סיכון, להט"בפוביה מופנמת ועוד. נרחיב את ההתבוננות על נושאים אלה דרך המושגים של וויניקוט ״עצמי אמיתי״ ו״עצמי כוזב״. בנוסף, נתבונן על המודלים המשפחתיים החדשים המאתגרים את הנרטיבים הפסיכואנליטיים הקלאסיים ומחייבים פרשנות חדשה ואולי אף נקודת מבט אחרת על התאוריות המוכרות. ננסה לבחון את הקשר האפשרי בין מה שנכתב אז למה שקורה היום, בעיקר סביב "תסביך אדיפוס" של זיגמונד פרויד ומלאני קליין. התייחסות מיוחדת תנתן גם להורות הגאה על מאפייניה הייחודיים, כפי שבאים לידי ביטוי בקשר הזוגי, הקשר עם הילדים, וכן הקשר עם המשפחה המורחבת והסביבה. המפגשים יכלולו נקודות מבט שונות על הטיפול – מעבודה פרטנית, דרך הדרכת הורים והתערבויות משפחתיות, תוך התייחסות להשפעת המפגש הטיפולי עם להט״ב על העמדות והחשיבה שלנו כא.נשי מקצוע וכבני אדם.

אבדנות בילדים ומתבגרים / דר ליאת חרובי קטלן
בחלק זה של הקורס נעסוק בזיהוי, אבחון וטיפול ראשוני באובדנות.
המפגשים יעסקו בהכרות עם התנהגויות על הספקטרום האובדני בילדים ומתבגרים. במתן כלים לבצוע
הערכת סיכון אובדני והכרות עם גישות טיפוליות מרכזיות בעבודה עם ילדים ונוער בסיכון אובדני.


תפיסת העצמי מנקודת מבט של ויניקוט וקוהוט / ד"ר קלאודיה קוגן, נורית גוברין

נורית גוברין

בחלקו הראשון של הקורס נעקוב אחרי התפתחות תפיסת "העצמי" על פי ויניקוט לאורך חיי האדם, ונלמד על תפיסתו כי פסיכותרפיה מוגדרת כ"חיפוש אחר העצמי".  מתוך קריאה של מאמרים נלמד על התפתחות העצמי משלב התלות המוחלטת, בו מתקיים מצב אחדותי אם-תינוק, דרך תופעות מעבריות ומשחקיות, הנבראות במרחב הפוטנציאלי המתהווה מתוך ההחזקה האימהית, בדרך להתהוות עצמי אמיתי -"עצמי היכול להרגיש ממשי".העצמי הויניקוטיאני נוצר ומתפתח מתוך החזקה ראשונית ותנועת גומלין אין-סופית עם הסביבה. נלמד על מאפייני הסביבה הטובה דיה המאפשרת צמיחה והתפתחות, לצד סביבה כושלת וחסוכה הגורמת לעצירה ועיוות בהתפתחות העצמי. בעיסוקו המרתק של ויניקוט בחיפוש ותאור העצמי, הוא כותב כי "רק בהיותו יצירתי מגלה היחיד את העצמי". נעזר ביצירות מן הספרות השירה והמחול, בניסיון להצטרף לבקשה של ויניקוט, להרפות מחשיבה פרשנית, לטובת חוויה בוראת ויצירתית בה מתפתח העצמי. נקרא דוגמאות טיפוליות מתוך המאמרים, אותן נחבר לדוגמאות מהניסיון הקליני של המשתתפים.

ד"ר קלאודיה קוגן

ארבעת השיעורים יעסקו במושג ״העצמי״ כפי שהוא משתקף מהמשגותיה של פסיכולוגיית העצמי הפסיכואנליטית. במסגרתם תיעשה סקירה ראשונית של רבדים שונים במושג ״העצמי,״ רבדים הנוגעים לאספקטים מטא-פסיכולוגיים, למאפיינים התפתחותיים, לגורמים היוצרים פתולוגיה ולתנאים המאפשרים ריפוי. ייעשה שימוש בחומר קריאה והדגמות קליניות.


שנה ג' מטפלים בילדים ובמתבגרים

עבודה עם הורים מנקודת מבט ויניקוטיאנית / ד"ר רוני כרמלי

בפרפראזה על אמירה מפורסמת של ויניקוט – אין דבר כזה ילד שמגיע לקליניקה, אלא רק ילד והורה שמגיעים. ילד אינו מגיע לטיפול בגפו. במובנים רבים האמירה הזאת נכונה גם לגבי מטופלים מבוגרים, שהרי גם אם לא קונקרטית, גם הם מגיעים מלווים במערכת יחסי אובייקט שלמה הנכנסת לחדר. ואולם ילדים מגיעים עם הוריהם באופן קונקרטי, וטיפול בילדים מלווה פעמים רבות בגיוס ההורים לעבודה הנפשית הטיפולית המשותפת. 

למעשה, הטיפול הפסיכואנליטי הראשון בילד – זה של פרויד בהאנס הקטן – כלל כמעט באופן בלעדי פגישות עם אביו של האנס, על מנת לסייע לילד. גם ויניקוט הרבה לעבוד עם הורים ואמהות – ולמעשה הגיע לטפל בילדים מתוך עבודתו כרופא, בעיקר עם אמותיהם.

בקורס נקרא מאמרי יסוד הדנים בתיאוריות אודות ההשפעה ההורית על הילדים המגיעים לקליניקה, נתעמק גם בטכניקת העבודה עם הורים המוצעת במאמרים נבחרים, וניעזר בדוגמאות קליניות של המשתתפים.


מצבי טראומה מורכבים וביטויים בטיפול בילדים ובני נוער / עדי אלפא, ד"ר נעמה לה פונטיין, ד"ר רונית שלו, לילך הראל


לילך הראל
פסיכותרפיסטית ופסיכואנליטיקאית בחברה הפסיכואנליטית בישראל, מטפלת בקליניקה בתל אביב, מדריכה באל"י ובמרכז "מיטל" – עמותות המטפלות בילדים ומבוגרים נפגעי תקיפה מינית.

אודות הטיפול בילדים שנפגעו מינית
בארבעה שעורים אלה נעסוק בפאן ספציפי של טראומה – פגיעה מינית בילדים, והטיפול בה. נעסוק בהשלכות פגיעה כזו על הנפש ונדון בהיבטיה השונים כגון שמירת הסוד, בלבול, אשמה, העברה והעברה נגדית והתייצבות הסביבה.
נקרא חומר תיאורטי ונשתמש בדוגמאות שיביאו המשתתפים מעבודתם.

ד"ר נעמה דה לה פונטיין
במפגש נעסוק בחשיפה לאירועים בעלי פוטנציאל טראומטי ((Potentially Traumatic Event- PTE מנקודת מבט
התפתחותית, דומת תאונת דרכים, אלימות ועוד, תוך בחינת גורמי סיכון והגנה ברמה האישית, הבן-אישית,
והמערכתית. כמו כן, נבחן תגובות אקוטיות ופוסט-טראומטיות וכיצד אלה מתכתבים עם המענה הטיפולי להורה ולילד עפ״י שיטות טיפול מבוססות-ראיות. בהרצאה נבחן כיצד תגובות קוגניטיביות, רגשיות, התנהגויות ופיסיולוגיות משמרות את הטראומה בהווה, ואת חשיבות תהליך בניית נרטיב ככלי המאפשר עיבוד ואיחוי הגבולות שטושטשו בעת החשיפה לטראומה.


עדי אלפא
העברה בין-דורית של טראומה היא סוג מורכב וקשה לפענוח של  repetition compulsion כאשר כפיית החזרה מועברת בין הדורות, וכאשר בני דור שני ושלישי לנפגעי הטראומה מחיים בהתנהלותם הנפשית ובהתנהגותם אספקטים שונים של חווית הטראומה של הדורות הקודמים.
בטיפול בילדים אנו נחשפים לא פעם לחומרי נפש שמבוטאים ע"י הילד אך מקורם בטראומות של הוריו, או אף דורות לפניהם.
בחלק זה של הקורס ינתן דגש על נושא העברה בין-דורית של טראומת "הלם-קרב", לצד סוגי טראומות נוספים. יוצגו מאמרים העוסקים בהעברה בין דורית של טראומה, ונתבונן בדוגמאות קליניות הממחישות כיצד סימפטומים שונים של ילדים ותהליכים טיפוליים עם ילדים  מבטאים או מחזיקים בתוכם את "נשורת" הטראומה הלא מעובדת של הוריהם.
נבחן כיצד לעיתים נוכחות של המטפל כ"שלישי" במטריצת ההורה והילד , יכולה לאפשר לו להיות עד לחלקי חוויה פוסט-טראומטיים שעוברים גולמיים מההורה לילד,  וכיצד החיבורים הנוצרים אצל המטפל יכולים להתחיל ולחשוף היסטוריה שעד עתה לא סופרה, ובהמשך, להתחיל לשים במילים ולעבד את מה שלא היה לו פשר עד עתה.

ד"ר רונית שלו
ד"ר רונית שלו, חוקרת מטפלת ומרצה בתחום האבל והשכול. ראש החוג לחינוך והחוג לתואר שני בייעוץ חינוכי במכללה האקדמית עמק יזרעאל. פסיכותרפיסטית גוף נפש במרפאה לבריאות הנפש ילדים ונוער העמק עפולה. אחד ממצבי החיים הקשים שאתם אנו מתמודדים כמבוגרים, הוא מתן תמיכה לילדים אשר חוו אובדן. באופן טבעי שואפים המבוגרים להגן על הילדים ולמנוע מהם כאב רגשי, ועל כן נמנעים פעמים רבות מלשוחח על המוות ועל תחושות הילדים בשל האובדן. במפגשים נכיר את השפה בה כדאי לדבר עם ילדים על מוות, את תפיסת מושג המוות בעיני ילדים, הכיר מודלים תיאורטיים ויישומיים  ללווי והערכהשל ילדים ומתבגרים שחוו אבדן ושכול. נכיר את האופן בו מבשרים בשורה מרה לילדים ואת האופן הייחודי בו ילדים עם מוגבלות מתמודדים עם אבל ושכול.


תימות מרכזיות בפסיכותרפיה הורה-תינוק בגישה פסיכואנליטית. / חמוטל רז-שילוח

פסיכותרפיה של הורים ותינוקם הינו תחום מתפתח הנמצא בחוד החנית של העבודה הקלינית עם ילדים. חיוניותו הולכת ומתבהרת ברחבי העולם.

טיפול הורה- תינוק (עד גיל שנתיים) שונה מטיפול רגיל והוא דורש ידע תאורטי וטכניקה קלינית ייחודיים. במפגש הטיפולי נוכחים בו זמנית אם ו/או אב איתם ניתן לתקשר מילולית וכן תינוק המבטא עצמו באופן גופני ולא מילולי. המטפל/ת נדרש/ת אז לקלוט, לחוש, לתת את הדעת ולעבד טווח רחב של גורמים מודעים ולא מודעים היוצרים היות יחד ספציפי וייחודי, כמו גם לתקשר בו זמנית ב"שפות" טיפוליות שונות. תחום טיפולי זה מעורר דילמות טכניות וקליניות ייחודיות הדורשות חשיבה וניסוח מחודש של הידע הקליני שלנו.

הקורס נועד ליצור מפגש והיכרות ראשוניים עם תחום הטיפול הפסיכואנליטי בהורים ותינוקם, באמצעות סרטונים של אינטראקציה הורה-תינוק, סרט מצולם של טיפול, תיאורי טיפול ומאמרים תיאורטיים וטכניים נלמד על: 

העקרונות התיאורטיים של הטיפול הפסיכואנליטי בהורים ותינוקות, ומטרותיו של טיפול זה.

המסגרת הטיפולית, סוגי התערבויות אפשריים, ושלבים שונים בתהליך הטיפולי.

עבודה ישירה עם התינוק.

מקומו/ה של המטפל/ת  ועמדתו/ה בפסיכותרפיה הורה תינוק כמו גם מקומם של העברה והעברה נגדית בסט הכלים הטיפולי.

הקורס יהווה מבוא ללימודי הכשרה בפסיכותרפיה הורה –תינוק בשנה ד'.


משפת הטיפול לשפה הכתובה – כתיבת מקרה (קורס בחירה) / דפנה גולדנברג

בנוסף למערכת השעות הרגילה בשנה השלישית ללימודיכם, רצינו להציע לכם קורס בחירה העוסק בכתיבה, אשר יוכל ללוות את המחשבות וההתארגנות שלכם לקראת כתיבת עבודת הסיום בתוכנית.

להלן תיאור הקורס ומסגרת העבודה בו:

כתיבה המנסה להמשיג תהליך טיפולי, הינה חלק חיוני בהתפתחותנו המקצועית כמטפלים.  בקורס נפגוש את התהליכים הרבים הכרוכים בתהליך כתיבת הטיפול.  נעסוק בשאלות כלליות על המעבר משפה דבורה לשפה כתובה, בחששות הקשורים בחשיפת המטופל והמטפל, ובבחירת המטופל עליו כותבים.  הקורס ילווה את מבנה העבודה – נחשוב יחד על כתיבת הרקע, המפגשים הראשונים, האבחנה הדינאמית, מהלך הטיפול, והדיון התיאורטי. 

לצד החומר התיאורטי של הקורס, נרצה לסייע בכתיבה לכל אחד מהמשתתפים.ות, אשר יתבקשו להביא חומרים קליניים כתובים בפני הקבוצה. 

הקורס יכלול 7 מפגשים של שתי יחידות כל אחד, ויתקיימו החל מחופשת הסמסטר ועד לתחילת שנת הלימודים הבאה.  המפגשים יתקיימו בימי רביעי שבהם לא יתקיימו לימודים, או בימי ששי בצהריים (12:00-15:15). 

ההשתתפות בקורס היא מתוך בחירה, אך מרגע שהחלטתם להירשם, תידרש נוכחות עקבית בכל המפגשים.


מצבים מנטליים ראשוניים כמצע להבנת לידת החיים הנפשיים / ונסה פרמינגר רובין

הקורס יעסוק במצבים מנטליים ראשונים כפי שהם מתפתחים בתחילת החיים הנפשיים, כמו
גם למצבים מנטליים ראשונים אותם אנו פוגשים בעבודתנו הקלינית עם מבוגרים (יותר).
מאז מלחמת העולם השנייה ועד היום מנסים להבין פסיכואנליטיקאים מאסכולות שונות
וחוקרים התפתחותיים את התפתחות הנפש של התינוק והסביבה הראשונית הנדרשת
להתפתחותה התקינה. עם השנים התינוק הנחקר נהייה יותר ויותר צעיר, ובעשורים
האחרונים, גם בזכות הטכנולוגיה, התגלו גם השפעתם של החיים העובריים על ההתפתחות
הנפשית. במהלך הסמסטר אנו נגלה/נעמיק במושגים המרכזיים המתארים מצבים המנטליים ראשונים
של הנפש בראשיתה. נצפה בסרטוני אינטראקציה אם-תינוק, ונחשוב את ההמשכיות ואת
ההבדלים המהותיים בין התינוק הנצפה לתינוק הקליני. זאת במטרה להעשיר את עבודתנו
בקליניקה (של הילד והמתבגר) אליה נחזור שוב ושוב כחיבור ללמידה התיאורטית המשותפת