שנה א' מטפלים בילדים ובמתבגרים

החשיבה הפסיכואנליטית של פרויד על ההתפתחות הפסיכוסקסואלית והמודלים של הנפש / יעל שנהב שרוני

זיגמונד פרויד הוא אבי הפסיכואנליזה ומייסדה. פרויד שינה את התאוריות שלו במהלך פיתוחן ללא הרף נוכח קשיים שפגש בהם בעבודתו הקלינית. הוא גילה סקרנות שאין להשביעה תוך חשיבה ביקורתית על התאוריות שלו.  בפיתוח התאוריות העניק פרויד חשיבות לעבר המטופל:  עבר רחוק או קרוב. עבר מפוצל,  נשכח, מודחק, התופס מקום מכריע בתפקוד הנפשי של היחיד או הקבוצה. הספרות הפסיכואנליטית כולה מתהווה תוך התייחסות לתאוריה של פרויד. במהלך הסמסטר  ננסה לעקוב אחר יצירתו המורכבת תוך מבט על כברת הדרך שעשה בהתבוננות התיאורטית על ההתפתחות של נפש האדם במהלך הילדות. הוא נשען בעבודתו על ניסיון קליני ועל אנליזה עצמית שערך. מכאן חשיבותה של הביוגרפיה שלו. פרויד הצביע על סקרנותם המינית של הילדים כמקור האמיתי לסקרנות המדעית.


מושגי יסוד בחשיבה הקלייניאנית בעבודה טיפולית עם ילדים / סמדר ריינר

בקורס נלמד על המושגים מרכזיים בתאוריה הקלייניאנית כגון: פנטזיה לא מודעת, עולם פנימי, העמדות (סכיזואידית – פרנואידית ודפרסיבית), הזדהות דרך משחק ועוד. נלמד על האופן הייחודי שבו הבינה קליין מושגים כמו דחף המוות, תסביך אדיפוס, חרדה ואשמה, השלכה והפנמה, סופר אגו ארכאי, והשפעותיהם על התפתחות הנפש בינקות.
הלמידה בקורס תתבסס בעיקר (אך לא רק) על מאמרים קליניים העוסקים בטיפול בילדים של קליין וגם קצת של ממשיכיה, ותותאם לקצב הלמידה של הכיתה, וכן על דוגמאות קליניות ווינייטות של התלמידים.


מושגי יסוד בפסיכותרפיה- תהליכי העברה והעברה נגדית והסטינג בקליניקה של ילדים / ד"ר קובי סגל

חמישה מושגים מרכזיים נמצאים ביסודה של שיטת הטיפול הדינמית – פסיכואנליטית:
סטינג , אסוציאציות חופשיות, העברה והעברה נגדית, חלומות ופירושים. כול מושגי היסוד קשורים
למה שמאפשר מפגש בין המודע והלא מודע, בין החשיבה לעולם הרגשי, בין העולם הפנימי לעולם
החיצוני ולסביבה, בין המטפל למטופל.
הקורס יעודד חשיבה על מושגי יסוד אלה לאורך הרצף ההתפתחותי של טיפול בילדים, מתבגרים ומבוגרים. נתמקד במסגרת הטיפול (הסטינג) ובתהליכי העברה והעברה נגדית, שכן שאר מושגי היסוד יתוארו בפירוט בקורסים אחרים בהכשרה. נקרא קטעים נבחרים מתוך מאמרים קלאסיים וחדשים  בטיפול במבוגרים, מתבגרים וילדים, בגישות שונות כמו קליין, ויניקוט וביון על מנת להתבונן במושגי היסוד מזוויות שונות.
נקרא גם קטעים מתוך מקרים טיפוליים, ורבטים ונתבונן בביטויים של המסגרת, ההעברה וההעברה הנגדית בשעות טיפוליות בתוך ה"כאן ועכשיו" של השעה הטיפולית כדי לחבר בין התיאוריה לקליניקה.


החשיבה הקלינית של ויניקוט על התפתחות הרגשית של התינוק והילד / רוני שפירא

ויניקוט מתווה מהלך התפתחותי של התינוק ממצב אחדותי ראשיתי, מצב טרום עצמי, לתהליכים ראשוניים של אינטגרציה, השתכנות העצמי בגוף ויחס למציאות. דרך ההתבוננות על היחידה אם-תינוק ויניקוט מתאר את ההתפתחות מתלות מוחלטת לתלות יחסית, לקראת עצמאות. בקורס נלמד את המהלך ההתפתחותי של התינוק בתוך העריסה של סביבתו האנושית. נלווה את חשיבתו של ויניקוט, על מצבי העצמי המשתנים, מאפייני הסביבה המיטיבה והשפעתם על העצמי המתהווה לצד כשלי הסביבה והאופן בו מתעוותת התפתחות העצמי בתגובה להם. נראה כיצד המהלך ההתפתחותי מקבל ביטוי בחשיבתו הקלינית של ויניקוט, למשל לגבי אנליזות של מטופלים שהתפתחותם נפגעה.
נכיר את הנחות היסוד של החשיבה ההתפתחותית של ויניקוט לעומת תיאורטיקנים אחרים כמו פרויד וקליין. 
בעזרת דוגמאות מעבודתם הקלינית של התלמידים נחבר את החשיבה של ויניקוט לקליניקה.


שנה ב' מטפלים בילדים ובמתבגרים

פסיכופתולוגיה של ילדים בהיבט התפתחותי דינמי / מיכל הסל קומורניק

מוני קירל תיאר את התפתחות השקפותיו על פסיכופתולוגיה. הוא סיפר שכאשר היה באנליזה אצל פרויד סבר שפתולוגיה נובעת מהדחקת הליבידו. באנליזה השנייה שלו, אצל קליין, הבין כי הפתולוגיה נעוצה בקונפליקט שבין הדחפים ההרסניים לדחפים הליבידינליים. לאחר מכן, החל להאמין כי הפתולוגיה מתבססת בעיקרה על תפיסה שגויה (הקשורה להזדהות השלכתית ראשונית פתולוגית), והוא נעזר בחשיבתו של ביון לשם כך. ויניקוט הצביע על שלבים בהתפתחות הרגשית, בהם חל שיבוש בטיפול בתינוק, ובכך יוצרים סוגים שונים של פסיכופתולוגיה והפרעות נפשיות.
הקורס יעסוק בתהליכי התפתחות תקינים ופתולוגיים מינקות לבגרות. נתמקד בשלוש קונסטלציות נפשיות, הנובעות מהתהליך ההתפתחותי ומהכשלים שלו: העמדה הפסיכולוגית הפרימיטיבית, העמדה הסכיזופרנואידית והעמדה הדפרסיבית. כל קונסטלציה נפשית מאופיינת בצורה של סימבוליזציה, שיטות הגנה והזדהות, וכן איכות יחסי האובייקט.
בקורס נבחן את האופנות האוטיסטית, הפסיכוטית, ההפרעות הגבוליות והנוירוזה, הקשורות לקונסטלציות הרגשיות האלה. ננוע על קו ההתפתחות של אופנויות אלו, ונתייחס להיבטים הפתולוגיים ולביטויים של כל אחת מהאופנויות הרגשיות בחדר הטיפולים, הן עם מבוגרים והן עם ילדים. נכיר את חשיבתם של פרויד, קליין, ויניקוט, ביון ותיאורטיקנים נוספים. נראה כיצד כל אחד מהם מדגיש אלמנטים שונים בדינמיקה ובמבנה של הנפש בהתפתחות תקינה ובפסיכופתולוגיה.


תהליכי פרשנות בהתפתחות הטיפול במשחק מקליין לויניקוט / ניני חמיצר לובושיץ

אחת הסוגיות המרכזיות העוברת כחוט השני בשעה הטיפולית, נסבה סביב תפקיד הפרשנות, ככלי טיפולי המייצר  שינויים דינאמיים בנפש,  המתואר אצל סטרצ'י כ"דובדבן שבקצפת", במאמרו המכונן על "The nature of the therapeutic action of psycho-analysis" (1934).
תמה זו מקפלת בחובה דילמות רבות ומורכבות בעיקר בטיפול עם ילדים:
למשל, מה הפרשנות ה"נכונה" וה"מותאמת דייה" (במלים? בעשיה?), האם הפרשנות הוורבלית אפשרית עם ילדים? ובאיזו רמת ניסוח לשוני. מה מקומה של פרשנות הטרנספרנס עם ילדים? והאם פעולה משחקית יכולה להחשב גם היא כפרשנות?
או, מהם המצבים המזמינים התערבות פרשנית לעומת המצבים שבהם נדרשת הינכחות שונה והאם אפשר וצריך לפרש אחרת במצבי חיים ובגילאים שונים.
התלבטויות אלו מתחדדות ביתר שאת בתוך התנועה המתמדת המתרחשת בצומת המפגש של עולמו הפנימי של הילד עם המציאות הקונקרטית של חייו ועל רקע מהלך התפתחותו וצמיחתו.
במפגשים שלנו נתייחס להגדרות ולהרחבות שעבר מושג הפרשנות הקלאסי בעבודה עם מבוגרים מ- אמצעי לחשיפת הלא מודע במטרה להגיע לתובנה ל- תפיסת הפרשנות, בגישות המודרניות, כביטוי גם לאופן בו מתהווים היחסים, עם דגש על נראות, חוויה והיות.
נתמקד בעיקר בטיפול בילדים ונעמיק  בסוגיות אלה, החל מהויכוח התיאורטי בין קליין לאנה פרויד והמשך בתפיסתו של ויניקוט ותיאורטיקנים חדשניים נוספים דוגמת אלוורז, סטרן (קבוצת בוסטון), פרו, קורננגולד ועוד.

במהלך הסמינר נבחן תהליכים אלו בקריאת מאמרים, בשילוב עם ניתוח וורבטים וקריאה בספרות ילדים.


גיל ההתבגרות בחשיבה ויניקוטיאנית ואחרת / לילך דורון ענתי

"מה שאני אומר הוא שהמתבגר אינו בשל. אי-בשלות היא יסוד בריאות חיוני בגיל ההתבגרות" (ויניקוט, 1968).
במהלך הקורס נתעמק באתגרי המעבר מילדות לבגרות מנקודת מבט התפתחותית ופסיכואנליטית.
נבחן את ההתבגרות כתקופת התהוות אינטנסיבית הדורשת שינויים בהתמודדות עם קונפליקטים פנימיים ולחצים חיצוניים, תקופה של גיבוש זהות והתמקמות מחודשת מול ההורים והחברה.
נדון בקשיים הייחודיים המביאים מתבגרים לטיפול, נסקור את המאפיינים של המפגש עם המתבגר בקליניקה וכן את העבודה עם הוריו של המתבגר. לבסוף נחשוב יחדיו על אתגרי ההתבגרות במאה ה-21.


תפיסת העצמי מנקודת מבט של סטרן, ויניקוט וקוהוט / סמדר שטיינבוק

תקציר הקורס יעודכן בהקדם