'מפת דרכים'- גבעת חיים

תוכנית בוקר ללימודי תעודה תלת-שנתיים בפסיכותרפיה פסיכואנליטית של מרכז ויניקוט בישראל בתחנה הפסיכולוגית בגבעת חיים.

וועדת היגוי: פרופ' עמנואל ברמן, חיותה גורביץ', שרה קולקר, ד"ר מאיר שטיינבוק
צוות ניהול התוכנית: מרב ירקוני,  תמי לוינגר, גולי פורת, שחר פלג- להב
מנהל התוכנית: אייל קומורניק


טופס הרשמה לתוכנית

תוכנית הלימודים
התוכנית בגבעת-חיים נועדה להרחיב את אפשרויות הלמידה של קהל המטפלים באזור וכן לאפשר לימודי פסיכותרפיה בשעות הבוקר.
מרכז ויניקוט שם לו למטרה להעמיק את הידע התיאורטי והקליני של מטפלים העוסקים בטיפול באוריינטציה פסיכואנליטית, וללוות את התפתחותם המקצועית.
תוכנית הבסיס בפסיכותרפיה מאפשרת הזדמנות לפגוש את רוחב היריעה ואת עושרה של החשיבה הפסיכואנליטית.
התוכנית ׳מפת-דרכים׳ מחויבת לתת לתלמידים תמונת מצב רחבה ועדכנית של החשיבה הפסיכואנליטית במאה ה-21 על זרמיה השונים,
מתוכה יוכל כל אחד לגלות את הנתיב הייחודי לו בהתפתחותו המקצועית.

תוכנית הלימודים הינה בת שלוש שנים, ומורכבת מסמינרים תיאורטיים, סמינרים קליניים (קבוצות הדרכה), סדנאות בחירה והדרכה אישית.
קבוצות ההדרכה תהיינה קטנות וישתתפו בהן עד שבעה תלמידים לקבוצה. התוכנית מציעה לתלמידיה העומדים בפני בחינת התמחות (בפסיכיאטריה ובפסיכולוגיה קלינית) ליווי בתהליך כתיבת המקרה לבחינה. הליווי יכלול השתתפות בקורס שנתי על כתיבה פסיכואנליטית או בסדנה של מספר מפגשים שתותאם לצרכי הבחינה. 
כל תלמיד נדרש להחזיק לפחות שלושה טיפולים פעילים במקביל לאורך שנות הלימודים.

  • התעודה, המתקבלת לאחר עמידה בדרישות התוכנית, מוכרת ע"י האיגוד הישראלי לפסיכותרפיה והאגודה הישראלית לפסיכותרפיה פסיכואנליטית.
  • התוכנית מוכרת ע"י הפ"י כהשתלמות מקצועית.
  • לתלמידי התוכנית גישה חופשית לכל כתבי ויניקוט באנגלית, ולמאות כותרים עדכניים בOxford Clinical Psychology

למערכת השעות של התוכנית לחצו כאן

ללוח ימי הלימודים של התוכנית לחצו כאן


אוכלוסיית היעד
1. עובדים סוציאליים בעלי תואר שני במגמה קלינית (ברה"נ), בעלי נסיון של שנתיים לפחות בפסיכותרפיה בהיקף של חצי משרה במוסדות ברה״נ המוכרים ע״י משרד הבריאות (כלומר, במוסדות שהוכרו  ע"י משרד הבריאות להתמחות בפסיכיאטריה או בפסיכולוגיה קלינית). אלה שטרם השלימו תקופה של שנתיים במתן טיפולים דינמיים במוסדות ברה"נ יכולים להגיש מועמדות אך קבלתם לתוכנית תחייב השלמת התנסות זו, בכפוף להנחיות התוכנית.
2. פסיכולוגים קליניים מומחים או מתמחים (לאחר שנה לפחות בהתמחות)
3. פסיכולוגים חינוכיים, התפתחותיים, שיקומיים ורפואיים, וקרמינולוגיים קליניים אשר עבדו בהיקף של חצי משרה בתחומם לפחות שנתיים ועסקו במתן טיפולים פרטניים ארוכי טווח בגישה פסיכודינמית תחת הדרכה של מדריך בפסיכותרפיה בגישה פסיכודינמית.
4. פסיכיאטרים מומחים או מתמחים לאחר שנת התמחות אחת לפחות

מכל המועמדים נדרשת התנסות בטיפול אישי באוריינטציה פסיכודינמית למשך שנה לפחות במועד ההרשמה.

לרשימת המוסדות המאושרים להתמחות בבריאות הנפש לחצ/י כאן


הדרכה אישית

התלמידים יידרשו להיות בהדרכה אישית שבועית לאורך שלוש שנות הלימודים. בחירת המדריך תהיה בתאום עם הסגל. כל תלמיד יודרך ע"י שני מדריכים. שנה וחצי אצל כל מדריך (51 שעות). סה״כ בכל תקופת הלימודים 102 שעות הדרכה. תלמיד שיהיה מעוניין, יוכל לקבל שעות הדרכה נוספות במחיר מסובסד. תשלום על סך 300 ש"ח יועבר באופן ישיר מהתלמיד למדריך.

בסיום ההדרכה הראשונה, תוגש עבודה למדריך, אשר תהווה תנאי למעבר להדרכה הבאה ובסיום הלימודים, תוגש עבודת גמר.


תעודת גמר
הדרישות לקבלת תעודת גמר:

1. השתתפות לפחות ב-75% מהשיעורים ומההדרכות הקבוצתיות
2. החזקה של לפחות שלושה טיפולים פעילים במקביל, לאורך שנות הלימודים
3. קבלת הדרכה אישית שבועית לאורך שלוש שנות הלימודים
4. הגשת עבודת סיום הדרכה ראשונה
5. הגשת עבודת גמר, המכילה תיאור מקרה ודיון תיאורטי
לעומדים בדרישות תוענק תעודת סיום לימודים בתוכנית תלת שנתית ללימודי תעודה בפסיכותרפיה פסיכואנליטית של מרכז ויניקוט בישראל.

נהלי ביטול:

תלמיד אשר שילם שכר לימוד שנתי כנדרש, והודיע על ביטול הרשמתו עד 4 שבועות
לפני פתיחת שנה"ל, יקבל החזר שכ"ל (למעט המקדמה).
מעבר לתאריך זה ועד שבועיים לאחר פתיחת שנת הלימודים, יקבל החזר של שכ"ל,
למעט 50% משכ"ל של סמסטר א'.

הודעה על ביטול הלימודים או בקשה לשינויים בתכנית הלימודים עד 4 שבועות
מפתיחת הלימודים, החזר של 50% משכ"ל של סמסטר ב'.
לאחר תקופה זו, אין החזרים.

*במקרה של יציאה לחופשת לידה במהלך הלימודים בתוכנית, על התלמידה לעמוד ב- תקנון השלמות וחוסרים במהלך חופשת לידה.
*במקרים חריגים, המרכז שומר לעצמו את הזכות להפסיק לימודיו של תלמיד, על פי שיקול דעת הנהלת התוכנית וועדת ההיגוי.


התהוות המטפל בגישה פסיכודינמית וליווי המחזור (טיוטורינג)
לכל שנתון יהיה מלווה, שהינו אחד מרכזי התחומים בתוכנית. כל שנה, יתקיימו מספר מפגשים של הכיתה עם המלווה. מטרת המפגשים היא לאפשר התבוננות על תהליכי הלמידה הן מבחינה אישית והן מבחינה כיתתית ולעבד את התבססות התלמידים כמטפלים פסיכודינמיים.
מחזור 2021-2024: גולי פורת
מחזור 2022-2025: תמי לוינגר
מחזור 2023-2026: שחר פלג-להב

יום הלימודים
יום ד', בין השעות 9:00-14:30

מקום הלימודים
התחנה הפסיכולוגית בגבעת חיים

טופס הרשמה לתוכנית

*התכנית שומרת לעצמה את הזכות לערוך שינויים במערכת הלימודים ובשכר הלימוד. 

*התכנית שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את לימודיו של תלמיד במידה ויוחלט כך ע"י צוות ההוראה של התכנית וצוות הניהול של המרכז.