שנה א' מטפלים בילדים ובמתבגרים

אבחון והתערבות פסיכאטרית (סדנת חורף) / ד"ר חגי מעוז

​הסדנא תעסוק בהבדל בין הגישה הפסיכיאטרית לבין הגישות הפסיכותרפויטיות האחרות, החלוקה הקטגוריאלית והצורך באבחנות פסיכיאטריות במבוגרים ובילדים (בהיבט זה נשוחח על הקושי במתן אבחנות בילדים ונוער ועל שאלות אתיות המתעוררות בהיבט זה).

בהמשך נשוחח על ההערכה הפסיכיאטרית והסטאטוס הפסיכיאטרי ועל תפקיד הפסיכיאטר במערך טיפולי והקשר שלו עם המערכים השונים כגון מערכת החינוך, מערכת הרווחה ומערכת המשפט. בהיבט זה ניתן דגש להערכת מסוכנות ואובדנות ועל ההבדלים בין אובדנות ופגיעות עצמיות.  

נרחיב על מסגרות הטיפול האפשריות בהיבטים מרפאתיים ואשפוזיים ובתווך שביניהם.

תקציר הסדנה יעודכן בהקדם


מצד האם (סדנת קיץ) / דפנה איתן

במסע ההתפתחותי שעושה התינוק מתלות מוחלטת,  לתלות  יחסית,  ולקראת עצמאות,  נמצאת גם האם. הסדנה מורכבת משלושה פרקים,  כאשר בכל פרק  נקרא ונשהה במאמר משל ויניקוט שיש בו מהמהותי לאותה הדרך ההתפתחותית. כך נפגש עם המצב הראשיתי של התלות המוחלטת,  עם המרחב הפוטנציאלי כ'מקום בו אנו חיים', ועם התנועה לעבר השימוש באוביקט. והפעם- נעשה זאת 'מצד האם'; מתוך נסיון 'לחשוב ולהרגיש עצמנו אל תוך מקומה של האם',  להקשיב לרב-קוליות שבה , וזאת כאשר אנו זוכרים גם ש'כל אם הייתה פעם תינוקת'.


שנדור פרנצי-תיאוריה וקליניקה (סדנת קיץ) / שרון קורן- לזרוביץ

בסדנה נערוך הכרות  עם שנדור פרנצי, (1873 – 1933) פסיכואנליטיקאי יהודי הונגרי, שהיה תלמידו, מטופלו ועמיתו הקרוב של פרויד. רעיונותיו החדשניים לתקופתו, במיוחד בשנות חייו האחרונות, הביאו לערעור יחסיו עם פרויד, ולדחייה מצד הממסד הפסיכואנליטי השמרני.  

פרנצי מסמל את השינוי בפסיכואנליזה ממרכזיות הדחפים, ההגנות והפנטזיות בהתפתחות נפש האדם לדגש על השפעת הטראומה בשלב הרוך וברישומה התוך-נפשי.  פרנצי הדגיש את התלות בסביבה הקרובה לביסוס התפתחות נפשית בריאה. תפיסתו השפיעה באופן עמוק ומהפכני על תפקיד האנליטיקאי בקשר הטיפולי, כפועל יוצא מתפיסתו בנושא הטראומה והשפעת המבוגר על הילד. חשיבתו התאורטית – קלינית על הטראומטיזם הנפשי ומקורותיו הטרימו תפיסות תאורטיות מודרניות שפותחו בהמשך ע"י וויניקוט, הזרם העצמאי, פסיכולוגיית העצמי, והגישות האינטרסובייקטיביות וההתייחסותיות.

בסדנה נקרא מאמרים נבחרים המבטאים את רעיונותיו הקליניים  ואת המשמעות של הטיפול בילד הפגוע – שחזור יחסי הטראומטיזציה הראשונית בחיי הילד בתוך הקשר הטיפולי.  נשלב את קריאת החומר בדוגמאות קליניות שיוצגו ע"י המשתתפים.


שנה ב' מטפלים בילדים ובמתבגרים

No Master Classes found.

שנה ג' מטפלים בילדים ובמתבגרים

עבודה טיפולית עם מתבגרים עם הפרעת קשב והוריהם בראייה וויניקוטיאנית וביוניאנית / ד"ר שרית גדעוני

הטיפול במתבגרים עם הפרעות קשב מציב אתגר שרובו מוקדש  לבניית היכולת לחשיבה, ולפיכך למעבר מפעולה לחשיבה, מהתנהגות אימפוליסיבית ליכולת להתבונן ולחשוב אודות העצמי והסביבה. בסדנה נעסוק במקומו של הסטינג הטיפולי והמטפל כפונקציות מייצבות ומחברות בין הנתקים באופניות החשיבה אצל המתבגר והוריו. נדון בדרכים להוות סביבה טובה דייה למתבגר ולסביבתו תוך בניית פונקציות אגו, פונקציות ניהוליות, שמאפשרות חשיבה וויסות רגשי ומביאות להסתגלות.

בסדנה יינתן מקום לקריאה של כתבי ויניקוט וביון  בהקשר זה ויינתן מקום להבאת תיאורי מקרים ודיון בהם.