שנה א' מטפלים בילדים ובמתבגרים

אבחון והתערבות פסיכאטרית (סדנת חורף) / ד"ר חגי מעוז

​הסדנא תעסוק בהבדל בין הגישה הפסיכיאטרית לבין הגישות הפסיכותרפויטיות האחרות, החלוקה הקטגוריאלית והצורך באבחנות פסיכיאטריות במבוגרים ובילדים (בהיבט זה נשוחח על הקושי במתן אבחנות בילדים ונוער ועל שאלות אתיות המתעוררות בהיבט זה).
בהמשך נשוחח על ההערכה הפסיכיאטרית והסטאטוס הפסיכיאטרי ועל תפקיד הפסיכיאטר במערך טיפולי והקשר שלו עם המערכים השונים כגון מערכת החינוך, מערכת הרווחה ומערכת המשפט. בהיבט זה ניתן דגש להערכת מסוכנות ואובדנות ועל ההבדלים בין אובדנות ופגיעות עצמיות.  
נרחיב על מסגרות הטיפול האפשריות בהיבטים מרפאתיים ואשפוזיים ובתווך שביניהם.


שנדור פרנצי-תיאוריה וקליניקה (סדנת קיץ) / שרון קורן- לזרוביץ

בסדנה נערוך הכרות  עם שנדור פרנצי, (1873 – 1933) פסיכואנליטיקאי יהודי הונגרי, שהיה תלמידו, מטופלו ועמיתו הקרוב של פרויד. רעיונותיו החדשניים לתקופתו, במיוחד בשנות חייו האחרונות, הביאו לערעור יחסיו עם פרויד, ולדחייה מצד הממסד הפסיכואנליטי השמרני.  

פרנצי מסמל את השינוי בפסיכואנליזה ממרכזיות הדחפים, ההגנות והפנטזיות בהתפתחות נפש האדם לדגש על השפעת הטראומה בשלב הרוך וברישומה התוך-נפשי.  פרנצי הדגיש את התלות בסביבה הקרובה לביסוס התפתחות נפשית בריאה. תפיסתו השפיעה באופן עמוק ומהפכני על תפקיד האנליטיקאי בקשר הטיפולי, כפועל יוצא מתפיסתו בנושא הטראומה והשפעת המבוגר על הילד. חשיבתו התאורטית – קלינית על הטראומטיזם הנפשי ומקורותיו הטרימו תפיסות תאורטיות מודרניות שפותחו בהמשך ע"י וויניקוט, הזרם העצמאי, פסיכולוגיית העצמי, והגישות האינטרסובייקטיביות וההתייחסותיות.

בסדנה נקרא מאמרים נבחרים המבטאים את רעיונותיו הקליניים  ואת המשמעות של הטיפול בילד הפגוע – שחזור יחסי הטראומטיזציה הראשונית בחיי הילד בתוך הקשר הטיפולי.  נשלב את קריאת החומר בדוגמאות קליניות שיוצגו ע"י המשתתפים.


שנה ב' מטפלים בילדים ובמתבגרים

עבודה טיפולית עם מתבגרים עם הפרעת קשב והוריהם בראייה וויניקוטיאנית וביוניאנית / ד"ר שרית גדעוני

הטיפול במתבגרים עם הפרעות קשב מציב אתגר שרובו מוקדש  לבניית היכולת לחשיבה, ולפיכך למעבר מפעולה לחשיבה, מהתנהגות אימפוליסיבית ליכולת להתבונן ולחשוב אודות העצמי והסביבה. בסדנה נעסוק במקומו של הסטינג הטיפולי והמטפל כפונקציות מייצבות ומחברות בין הנתקים באופניות החשיבה אצל המתבגר והוריו. נדון בדרכים להוות סביבה טובה דייה למתבגר ולסביבתו תוך בניית פונקציות אגו, פונקציות ניהוליות, שמאפשרות חשיבה וויסות רגשי ומביאות להסתגלות.

בסדנה יינתן מקום לקריאה של כתבי ויניקוט וביון  בהקשר זה ויינתן מקום להבאת תיאורי מקרים ודיון בהם.


חלומות של ילדים / ד"ר קובי סגל

תקציר הקורס יעודכן בהקדם


סדנת קיץ: לחשוב מחוץ לקופסא / סלין מרודס

מבט פסיכודינמי עכשווי על גיל ה"חביון": השלכות לחדר הטיפול.

בקורס נבחן מחדש את התפיסה הפסיכואנליטית הקלאסית של גיל ה"חביון" לפי פרויד, אנה פרויד, מלאני קליין וויניקוט בדגש על פרשנות "בין השורות" של כתביהם. מכאן נדון במאמרים עכשוויים פסיכודינמיים על גילאי 6-12 middle childhood/schoolagers) ).
בניגוד לספרות הפסיכואנליטית הקלאסית, שרואה בגיל החביון שלב התפתחותי סטאטי ואף "משעמם" מבחינה נפשית, בימינו מאמרים על ילדים בגילאים אלה, מדגישים את ההישגים והאתגרים ההתפתחותיים המשמעותיים של גיל זה. הם מציירים תמונה נפשית פלואידית ודינמית, אך גם שברירית. הלך רוח אשר מאופיין בצורך בוודאות ובחוקיות, בהגנות ובמידורים לצד אנרגטיות  וסקרנות וחיים אינסטינקטואלים עשירים ותוססים.
בהמשך, נתמקד בהשלכות של הבנות אלו בחדר הטיפול ונדון בשאלות של התאמת הטיפול הפסיכודינמי לצרכים הנפשיים של ילדים בשלב התפתחותי קריטי זה. אציע הסתכלות גמישה יותר ו"תלת מימדית" על השימוש בחדר הטיפול במשחקים מובנים מסורתיים (כגון מונופול, משחקי קלפים, כדורגל). נבדוק בעזרת דוגמאות קליניות איך שפת משחקי הקופסא חיונית וטבעית לילדים בגיל בית ספר ומאפשרת עבודה אינטרה-פסיכית ואינטר-פסיכית דרך משחק תואם גיל ושלב התפתחותי.


טכניקת הסקוויגלס / גולי פורת

תקציר הקורס יעודכן בהקדם