תוכנית בוקר ללימודי ליבה בפסיכותרפיה פסיכואנליטית לטיפול בילדים ובמתבגרים ברוח החשיבה הוויניקוטיאנית והעצמאית

ועדת היגוי וליווי אקדמי:
פרופ' עמנואל ברמן, חיותה גורביץ', שרה קולקר, ד"ר מאיר שטיינבוק

מנהלות התוכנית: 
ניני חמיצר-לובושיץ, רוני שפירא


טופס הרשמה לתוכנית

תוכנית הלימודים ‭‬
בתכנית יילמדו עקרונות החשיבה והטיפול הפסיכואנליטים בילדים ובמתבגרים.
מטרתה העיקרית של התוכנית היא להעמיק, להעשיר ולשחק בתרומותיו הייחודיות של ויניקוט ושל אנליטיקאים נוספים מהזרם העצמאי בפסיכואנליזה.
ניסיונו העשיר של ויניקוט כרופא ילדים, בטיפול בתינוקות ואימהותיהן, הניע והצמיח תיאוריה פסיכואנליטית התפתחותית בעלת השלכות קליניות משמעותיות ביותר לגבי טיפול בילדים ולא פחות מכך לגבי טיפול במבוגרים.
מסעו של ד"ר ויניקוט, מרפואת הילדים לפסיכואנליזה, יהווה עבורנו את המרחב המעברי ליצירת הקשרים בין טיפול בילדים וטיפול במבוגרים, תוך שימת דגש על האופנים בהם הם מעשירים זה את זה.
הסימסטר האחרון בתכנית הליבה יוקדש ללימוד הינקות ומבוא לטיפול הורה-תינוק. בוגרי התוכנית שיבחרו להעמיק בתחום זה יוכלו להירשם לשנה נוספת (שנה רביעית) של הכשרה בטיפול הורה-תינוק בגישה פסיכואנליטית בניהול חמוטל רז-שילוח(הרחבה בלשונית הכשרה בטיפול הורה-תינוק)

המורים והמדריכים במסלול הם ברובם אנליטיקאים ומתמחים בכירים בפסיכואנליזה, בעלי ניסיון רב בטיפול בילדים ובנוער.

למערכת השעות של התוכנית לחצו כאן


אוכלוסיית היעד:
* עובדים סוציאליים בעלי תואר שני במגמה קלינית, בעלי ניסיון של שנתיים לפחות בפסיכותרפיה, בהיקף של חצי משרה במוסדות מוכרים להתמחות בפסיכיאטריה או בפסיכולוגיה קלינית.
* פסיכולוגים קליניים מומחים או מתמחים, לאחר שנה לפחות בהתמחות.
* פסיכולוגים חינוכיים, התפתחותיים, שיקומיים ורפואיים אשר עבדו בהיקף של חצי משרה בתחומם לפחות שנתיים ועסקו במתן טיפולים פרטניים ארוכי טווח בגישה פסיכודינמית תחת הדרכה של מדריך בפסיכותרפיה בגישה פסיכודינמית.
אלה שטרם השלימו תקופה של שנתיים במתן טיפולים דינמיים במוסדות ברה"נ יכולים להגיש מועמדות אך קבלתם לתוכנית תחייב השלמת התנסות זו, בכפוף להנחיות התוכנית.
* פסיכיאטרים מומחים או מתמחים לאחר שנת התמחות אחת לפחות.
* במהלך הלימודים התלמידים יידרשו לקיים לפחות שני טיפולים ארוכי טווח בילדים ובמתבגרים במקביל
* מכל המועמדים נדרשת התנסות בטיפול אישי באוריינטציה פסיכודינמית למשך שנה לפחות במועד ההרשמה
לרשימת המוסדות המאושרים להתמחות בבריאות הנפש לחצ/י כאן.


הדרכה אישית

התלמידים יידרשו להיות בהדרכה אישית שבועית לאורך שלוש שנות הלימודים. בחירת המדריך תהיה בתאום עם הסגל. כל תלמיד יודרך ע"י שני מדריכים. שנה וחצי אצל כל מדריך (51 שעות). סה״כ בכל תקופת הלימודים 102 שעות הדרכה. תלמיד שיהיה מעוניין, יוכל לקבל שעות הדרכה נוספות במחיר מסובסד. תשלום על סך 300 ש"ח יועבר באופן ישיר מהתלמיד למדריך.

בסיום ההדרכה הראשונה, תוגש עבודה למדריך, אשר תהווה תנאי למעבר להדרכה הבאה ובסיום הלימודים, תוגש עבודת גמר.


תעודת גמר‬
הדרישות לקבלת תעודת גמר:
1. השתתפות לפחות ב-75% מהשיעורים ומההדרכות הקבוצתיות
2. החזקה של לפחות שני טיפולים פעילים במקביל, לאורך שנות הלימודים
3. קבלת הדרכה אישית שבועית לאורך שלוש שנות הלימודים
4. הגשת עבודות סיום שנה
5. הגשת עבודת גמר, המכילה תיאור מקרה ודיון תיאורטי
לעומדים בדרישות תוענק תעודת סיום לימודים בתוכנית תלת שנתית ללימודי תעודה בפסיכותרפיה פסיכואנליטית של מרכז ויניקוט בישראל.
* התעודה מוכרת ע"י האיגוד הישראלי לפסיכותרפיה והאגודה הישראלית לפסיכותרפיה פסיכואנליטית.
* במקרה של יציאה לחופשת לידה במהלך הלימודים בתוכנית, על התלמידה לעמוד ב- תקנון השלמות וחוסרים במהלך חופשת לידה.
*במקרים חריגים, המרכז שומר לעצמו את הזכות להפסיק לימודיו של תלמיד, על פי שיקול דעת הנהלת התכנית וועדת ההיגוי.

נהלי ביטול:

תלמיד אשר שילם שכר לימוד שנתי כנדרש, והודיע על ביטול הרשמתו עד 4 שבועות
לפני פתיחת שנה"ל, יקבל החזר שכ"ל (למעט המקדמה).
מעבר לתאריך זה ועד שבועיים לאחר פתיחת שנת הלימודים, יקבל החזר של שכ"ל,
למעט 50% משכ"ל של סמסטר א'.

הודעה על ביטול הלימודים או בקשה לשינויים בתכנית הלימודים עד 4 שבועות
מפתיחת הלימודים, החזר של 50% משכ"ל של סמסטר ב'.
לאחר תקופה זו, אין החזרים.


יום הלימודים
יום ד', בין השעות 10:00-15:15

מקום‭ ‬הלימודים‬
מרכז ויניקוט בישראל, קרליבך 15 (קומה 1) ת"א

טופס הרשמה לתוכנית

*התכנית שומרת לעצמה את הזכות לערוך שינויים במערכת הלימודים ובשכר הלימוד. 

*התכנית שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את לימודיו של תלמיד במידה ויוחלט כך ע"י צוות ההוראה של התכנית וצוות הניהול של המרכז.