פרסומי עמיתים

בעמוד זה ניתן למצוא פרסומים שונים אודות אירועים וערבי עיון של עמיתנו. לפרטים נוספים יש ללחוץ על המודעה או לפנות לגוף המפרסם.

ועד האיגוד : אריה אבנרי, ד"ר שרה אבין, גלית אבן חיים, מיכל בן עטר,
נעמה בר שדה, ימימה גולדברג, פרופ' ריקי פינצי דותן, רוית רובינשטין, 
ד"ר לאורה שרוני, פרופ' לילי רוטשילד יקר, יו"ר.
ועדת הביקורת :  מיריי דנון, ד"ר ליאוניד בראודה
 Save the date

האיגוד הישראלי לפסיכותרפיה מזמין אתכם/ן 
להשתתף בערב עיון בנושא:


 אשמה, האשמה ואחריות– היבטים תוך אישיים, בין אישיים וחברתיים


יתקיים בזום בתאריך 13 לדצמבר 2022
בין השעות 19:30-21:00 
 תכנית ערב העיון 

19:30 דברי פתיחה: פרופ' לילי רוטשילד יקר, יו"ר האיגוד הישראלי לפסיכותרפיה.

19:45 הרצאה: דר' חנה אולמן – מאשמה והאשמה לאחריות- במרחב הטיפולי ומעבר לו.

20:25 מתדיין: דוד קיטרון.

20:45 שאלות מהקהל.
 
להרשמה מקוונת באתר האיגוד לחץ כאן
עלות ההשתתפות 60 ₪, לחברי איגוד 50 ₪,  ברורים – שוש מזכירה האיגוד- טל' 03-7369051


וועדת ההיגוי (לפי א"ב): 
 ד"ר שרה אבין, מיכל בן עטר, נעמה בר שדה,
פרופ' ריקי פינצי דותן, פרופ' לילי רוטשילד יקר.
  
 תקציר ההרצאה
 בהרצאה זו אעסוק במופעיה של האשמה במרחב הטיפולי ובאופנים בהם היא מובילה או מכשילה קבלת אחריות כחלק מן הפרקטיקה האתית בטיפול הפסיכואנליטי.
אתחיל בסיפורו של אדיפוס במחזה של סופוקלס אדיפוס המלך . כידוע מיתוס זה שמש מצע מרכזי להנחות של  פרויד על התפתחות הנפש וכינון רגשות האשמה. נדון באשמתו של אדיפוס, והקדמה זו תאפשר הבחנות בין אשמה, רגשות אשמה, האשמה ואחריות, והקשרים ביניהם לבין ידיעה עצמית. 
לאחר הקדמה זו אבהיר ארבעה מופעים לאשמה במרחב הטיפולי- ראשית אשמה באזור האינטרפסיכי שהיא אשמה על משאלות, אימפולסים או פנטזיות שנחוו אך לא התממשו ועל כן אשמה שאיננה מחוברת לסוביקט אחר או לפעולה בעולם. אלו רגשי האשמה בעולם הפנימי כמו האשמה הנוירוטית של פרויד, כמו גם פעולתו של הסופר אגו הרודפני של קליין. שנית, אשמה על נפרדות שהיא אשמה בינאישית, הבאה לידי ביטוי ביחסים זוגיים או הוריים (סירלס, לוואלד) כמו גם ביחסים הטיפוליים. גם כאן האשמה היא על פגיעה שהיא בחלקה מדומיינת, ואשר איננה כרוכה בפגיעה בפועל. שלישית, אשמה על פגיעה "לא מכוונת" אשר בעטייה נגרם נזק לאחר (כגון טעויות ו'פאשלות' של המטפל). כאן הפגיעה ממשית, אך האחריות נראית בעינינו מופחתת בשל העדר כוונה.
ולבסוף אדון באשמה שנתן לקרוא לה אמיתית, על פגיעה ממשית באחר בגין פעולות מכוונות אישיות או חברתיות. אטען כי בעוד הטיפול הפסיכואנליטי מכוון לשחרור מסבלה של אשמה נוירוטית על משאלות, 
מופעי האשמה הכרוכים בפגיעה ביחסים עם אחר ממשי הם נחוצים, חיוניים ברקמה האנושית ויש בהם משום קריאה לעצור ולהתבונן באחריותנו.  
נדון בכישלונה של לקיחת האחריות כאשר היחסים נתקעים באנאקטמנט או חיבוק דב של  קומפלימנטריות של האשמה ואשמה ובמהפכים של פיצול ודיסוציאציות. אטען כי מרכיב משמעותי בלקיחת האחריות היא עמדת המטפל כעד רדיקלי, עד נוכח המוכן לכונן את הסובייקטיביות של האחר.
אדגים את מופעי האשמה בטיפול באמצעות סיפורי טיפול. ואטען כי בתוך היחסים הטיפוליים לקיחת האחריות על פגיעה מכל סוג היא כורח טיפולי וכורח אתי.
  
 על המשתתפים
 ד"ר חנה אולמן: פסיכולוגית קלינית ואנליטיקאית מנחה במכון תל אביב לפסיכואנליזה בת זמננו ובעבר יו"ר המכון. מלמדת ומדריכה בביה"ס לפסיכותרפיה שבפקולטה לרפואה, אוניברסיטת תל אביב, במסלול ההתייחסותי ובוועדת הדוקטורט בפסיכואנליזה וממשקיה בבי"ס זה. בעבר נשיאת האיגוד הבינלאומי לפסיכותרפיה ופסיכואנליזה התייחסותית. כותבת על טראומה ועדות ופסיכואנליזה בהקשר הישראלי, ועל תהליכים טיפוליים מנקודת מבט התייחסותית. ספרה THE TRANSFORMED SELF :ON THE PSYCHOLOGY OF RELIGIOUS CONVERSION  (1989)  יצא בהוצאת PLENUM .

דוד קיטרון: פסיכולוג קליני מדריך; מורה, ומדריך במרכז ויניקוט בישראל, חבר צוות ריכוז התכנית למטפלים באמנויות במרכז ויניקוט וחבר הוועדה המדעית של המרכז, חבר סגל ויועץ במסלול הדוקטורט של התכנית לפסיכותרפיה בפקולטה לרפואה באוניברסיטת תל-אביב, פרסם מאמרים בעברית ובאנגלית בנושאי פסיכולוגית העצמי ותורתו של ויניקוט, עורך מדעי של תרגומי ספרות פסיכואנליטית בהוצאת "תולעת ספרים", ספרו "משא הנפש – מסע במחוזות הפסיכותרפיה" יצא לאור לאחרונה בהוצאת רסלינג.
 
דוא"ל – איגוד ישראלי לפסיכותרפיהiapsych@013net.net
אתר אינטרנט – איגוד ישראלי לפסיכותרפיהwww.israpsych.org
טל': 03-7369051 – 972-3-7369051
  
הפורום הישראלי לפסיכואנליזה ופסיכותרפיה התייחסותיתA close up of a signDescription automatically generated

כנס מעגלים 2023

היבטים לא מילוליים ב"ריפוי בדבור" ההתייחסותי

קול קורא להגשת הצעות לסדנאות

היבטים לא מילוליים תופסים יותר ויותר מקום בכתיבה ההתייחסותית – הן בזו התאורטית והן בזו הקלינית.
למרות שקשה לאחוז בהם ולהגדירם, נרצה בכנס זה לאתגר את עצמנו ולמקד בהם את ההתבוננות.

מושגים כגון: ויסות הדדי, הכרה הדדית, רגעי מפגש, שברים ותיקונם, enactments, תנועות בין מצבי עצמי, תנועות ביןrigs ועוד נכנסו לעולם הטיפולי ההתייחסותי, בין היתר, מתוך היותו נשען על תאוריות התפתחותיות מבוססות תצפית (בולבי, טרוניק, ברזלטון, דניאל סטרן, ביבי ולחמן). היבטים, רבדים וממדים מילוליים ולא מילוליים יכולים לדור זה בצד זה או להתקיים, להתערבב ולהימהל זה בזה. מבט, גבהים משתנים של קול, תנוחה, משחקיות, סמארטפונים בחדר הטפול, מסכות ועוד – כל אלה מהווים נוכחויות לא מילוליות – הן של המטפל והן של המטופל.

בכנס נתמקד בהיבטים הלא מילוליים שנוכחים בקליניקה הטיפולית ההתייחסותית של ה"ריפוי בדבור" ובשאלות העולות לגביהם:

האופן בו היבטים אלה מופיעים בקליניקה של המטופל המבוגר – הן אצל המטפל והן אצל המטופל.

האופן בו היבטים אלה נוכחים בטיפול הזוגי.   

האופן בו היבטים אלה מופיעים אצל המטפל והמטופל בעבודה עם ילדים ותינוקות.

האופן בו היבטים אלה מופיעים בטיפול הקבוצתי הדינמי.

התפתחותם של ממדים לא מילוליים בתוך הטיפול עצמו.

משחקיות בחדר הטיפול.

השפעות תרבותיות וחברתיות על התפתחות לא מילולית.

השפעות תקופתיות כמו: מגיפה, מלחמה וכדו' על התפתחות ביטויים לא מילוליים.

הנכם.ן מוזמנים.ות להציע סדנאות בנות שעה ושלושת רבעי (105 דקות). הסדנא עשויה להיות תאורטית יותר
(לדוגמא: הרצאה בלווי דוגמאות קליניות ודיון בהן),
או התנסותית יותר (לדוגמא: התנסות ולאחר מכן המשגה שלה). מספר משתתפי הסדנא עשוי להגיע לכ10-12 איש.

ההצעה אמורה לכלול את שם הסדנא, תוכן הסדנא כולל סימוכין תאורטיים, שיופיעו בגוף הטקסט (לא חובה לכלול רשימה ביבליוגרפית), המבנה שלה, הגדרת שלוש מטרות אופרטיביות ופרטים על המנחה.

אורך ההצעה עצמה, לא יעלה על 350 מילים. אנא רשמו את מספר המילים של כל פרטי ההצעה.

את ההצעות יש להגיש עד 25.11.2022 ולציין בראש העמוד 'הצעת סדנא לכנס מעגלים 2023'.

יש לשלוח את ההצעות לכתובת הפורום ההתייחסותי: relational.forum.israel@gmail.com

אין צורך להיות חבר.ת יארפפ כדי להגיש הצעה לכנס.

מועד הכנס ומיקומו: הכנס יתקיים מ-17:00 של ה-26 לינואר יום חמישי ועד 27 לינואר יום שישי , 15:00, בקבוץ שפיים.

יש אפשרות ללינה במקום.

נשמח מאד להיפגש בכנס!

וועד הפורום ההתייחסותי (לפי א,ב של השם הפרטי)

אודי חן, דר אורן סול , דר אילנה לאור(יור),גילי כץ בן שפר , דר דניאלה דנקנר,דר נוגה אריאל גלור, דר מיכה וייס, ענבל מילר הללי,דר קופל אליעזר

חברים נלווים: גיטי פיין, טלי אבידן

וועדת ההגוי לכנס

דר בעז שלגי, דר מומי ביינארט, דר מירי קרן,דר עדו פלג, דר רוני באט, דר רנה לזר