תוכניות הלימוד

תוכניות תעודה תלת-שנתיות ללימודי ליבה בפסיכותרפיה פסיכואנליטית

תוכנית תלת-שנתית ללימודי תעודה מתקדמים בפסיכותרפיה פסיכואנליטית ברוח החשיבה הווינקוטיאנית והעצמאית בפסיכואנליזה

תכנית לאנשי חינוך: תכנית תעודה דו-שנתית ללימודי החשיבה הוויניקוטיאנית ושילובה במעשה החינוכי

חדשות המרכז

'רעיונות ויניקוטיאניים בקליניקה העכשווית'- עונה 2

קרא עוד

קול קורא להגשת מועמדות לפרס מרכז ויניקוט בישראל לכתיבה קלינית-תיאורטית 2022

קרא עוד