תוכניות הלימוד

תוכניות תעודה תלת-שנתיות ללימודי ליבה בפסיכותרפיה פסיכואנליטית

תוכנית תלת-שנתית ללימודי תעודה מתקדמים בפסיכותרפיה פסיכואנליטית ברוח החשיבה הווינקוטיאנית והעצמאית בפסיכואנליזה

תכנית לאנשי חינוך: תכנית תעודה דו-שנתית ללימודי החשיבה הוויניקוטיאנית ושילובה במעשה החינוכי

חדשות המרכז

החלה ההרשמה לתוכנית ללימודים מתקדמים בת"א לשנה"ל תשפ"ב

קרא עוד

ערב עיון לאנשי חינוך: "מי רואה את המורה"?

קרא עוד

סדרת הרצאות בזום: רעיונות ויניקוטיאניים בקליניקה העכשווית

קרא עוד

נמשכת ההרשמה לתוכנית ללימודי ליבה בפסיכותרפיה פסיכואנליטית למטפלים בילדים ובמתבגרים

קרא עוד

ההרשמה לתוכנית ללימודי ליבה בפסיכותרפיה פסיכואנליטית למטפלים באמנויות תסתיים בקרוב!

קרא עוד

נמשכת ההרשמה לתוכנית 'ויניקוט בחינוך'

קרא עוד

ההרשמה לתוכנית 'מפת דרכים' ת"א הסתיימה- לימודי ליבה בפסיכותרפיה פסיכואנליטית

קרא עוד

הרשמה לתוכנית 'מפת דרכים' גבעת חיים הסתיימה- לימודי ליבה בפסיכותרפיה פסיכואנליטית

קרא עוד