מפגש דרכים ملتقى طرق

בית ספר לפסיכותרפיה פסיכואנליטית ול'פסיכותרפיה מודעת הקשר'

מרכז ויניקוט תל אביב | מרכז מענה ביה"ח האנגלי נצרת | תחנת העמקים עין חרוד

וועדת היגוי וליווי אקדמי:  ד"ר עדנאן אבו אלהיגא, פיראס אבו שמעה, יניב דולב אדלשטיין, נג׳לא אסמר, פרופ' עמנואל ברמן, חיותה גורביץ', ד"ר ספא' גנאדרי נסר, וסים דביני, פרופ' פהד חכים, שרה קולקר, ירון קרסנטי, ד"ר מאיר שטיינבוק

צוות ניהול התוכנית: נג׳לא אסמר, ירון קרסנטי, ד״ר מאיר שטיינבוק

מרכז ויניקוט בישראל בשיתוף מרכז מענה בביה"ח האנגלי בנצרת, ותחנת העמקים בעין חרוד,  שמחים להודיע על פתיחת ההרשמה לתכנית יהודית ערבית ללימודי פסיכותרפיה פסיכואנליטית ופסיכותרפיה מודעת הקשר .

מטרות התכנית

 • ללמוד את רוחב היריעה ואת עושרה של החשיבה הפסיכואנליטית, במאה ה-21 על זרמיה השונים.
 • ליצור בית מקצועי המבוסס על שותפות הדדית ושוויונית בין מסגרות טיפול והוראה מוכרות בחברה היהודית והערבית בארץ, המאמינות  בפוטנציאל המפרה הטמון במפגש זה.
 • לאפשר למידה משותפת של אנשי מקצוע יהודים ופלסטינים בארץ אשר תתבסס על המודעות להבניות סוציופוליטיות ולהשלכותיהן על נפש הפרט, ומתוך כך תחדד את הרגישות וההבנה ההדדית לעמדות השונות הקיימות בחברה בה אנו חיים.                        
 • להתוודע לגישות ביקורתיות מודעות הקשר ביחס למעשה הטיפולי, ולעקרונות של פסיכולוגיית השיחרור ויישומם במפגש הטיפולי.

הלימודים  יתקיימו: בנצרת, בעין חרוד  ובתל אביב.

שנה א' וסמסטר א' של השנה השניה יתקיימו במרכז מענה בבית החולים האנגלי בנצרת.

סמסטר ב' בשנה השניה והשנה השלישית יתקיימו בתחנת העמקים בעין חרוד. סדנאות החורף והקיץ תתקיימנה במרכז ויניקוט בתל אביב.

תוכנית הלימודים הינה בת שלוש שנים, ומורכבת מ:                                                               

 • סמינרים תיאורטים סימסטריאלים                                                                                     
 • סמינרים קליניים בקבוצות קטנות(עד שבעה משתתפים)                                              
 • סדנאות תיאורטיות וחווייתיות                                                                                         
 • הדרכה אישית                                                                                                     
 • השתתפות בפעילות המדעית של מרכז ויניקוט בישראל, מרכז מענה ותחנת העמקים.                                                                                                             
 • התוכנית מציעה לתלמידיה קורס לכתיבה קלינית המלווה את תהליך כתיבת עבודת הסיום.
 • לתלמידי התוכנית גישה חופשית לכל כתבי ויניקוט באנגלית,  ולמאות כותרים עדכניים ב-oxford clinical psychology  

למערכת השעות של התוכנית  לחצו כאן

ההנהלה, צוות המורים והמדריכים מורכב מאנשי מקצוע יהודים וערבים. 

פסיכואנליטיקאים ומתמחים בכירים בפסיכואנליזה, אנשי מקצוע העוסקים בפסיכותרפיה מודעת הקשר, בוגרי התוכנית ללימודים מתקדמים של מרכז ויניקוט בישראל,  מדריכים בכירים ממרכז מענה-ביה"ח האנגלי בנצרת ותחנת העמקים בעין חרוד.

בכל מחזור תהיה שאיפה לקבל מספר דומה ככל האפשר שלֶ תלמידים ערבים ותלמידים יהודים.                                         

סמינרים קליניים 

קבוצות ההדרכה תהיינה קטנות ותורכבנה מתלמידים ערבים ותלמידים יהודים. כל קבוצה תונחה למשך שנה אחת לפחות מתוך שלוש השנים של התכנית על ידי מנחה יהודי או על ידי מנחה ערבי. בכל מפגש התלמיד יוכל להציג את המקרה בשפת האם והתוכנית תדאג לתרגום לשפה השנייה.

מפגשי ליווי 

יתקיימו חמישה מפגשי התהוות במהלך כל שנת לימודים בהנחיית שני המלווים של המחזור. מפגשים אלה יעסקו בהתהוות המטפל בגישה פסיכודינמית, ובמעשה הטיפולי של פסיכותרפיה מודעת הקשר תוך השתהות והתבוננות בחוויית המפגש הייחודי של הלומדים בתכנית.

הדרכה אישית

התלמידים יידרשו להיות בהדרכה אישית שבועית לאורך שלוש שנות הלימודים. בחירת המדריך תהיה בתאום עם הסגל. 

כל תלמיד יודרך ע"י שני מדריכים. שנה וחצי אצל מדריך ערבי (51 שעות) ושנה וחצי אצל מדריך יהודי (51) סה״כ בכל תקופת הלימודים 102 שעות הדרכה. 

תלמיד שיהיה מעוניין בכך יוכל לקבל במהלך לימודיו בתוכנית שעות הדרכה נוספות במחיר המסובסד של התכנית. 

תשלום על סך 300 ש"ח לפגישה (כולל מעמ) יועבר באופן ישיר מהתלמיד למדריך.

בסיום ההדרכה הראשונה, תוגש עבודה למדריך, אשר תהווה תנאי למעבר להדרכה הבאה.

בסיום הלימודים, תוגש עבודת גמר ותוצג בפני וועדת קריאה.

כל תלמיד נדרש להחזיק לפחות שלושה טיפולים פעילים בגישה פסיכודינמית במקביל,  לאורך שנות הלימודים.

אוכלוסיית היעד

פסיכולוגים קליניים מומחים או מתמחים (לאחר שנה לפחות בהתמחות).

 1. עובדים סוציאליים בעלי תואר שני במגמה קלינית, בעלי נסיון של שנתיים בהיקף של חצי משרה (לאחר קבלת התואר השני) בפסיכותרפיה במסגרת של בריאות הנפש המאושרת כמקום התמחות בפסיכולוגיה קלינית.
  * עו"סים שטרם השלימו תקופה של שנתיים במתן טיפולים דינמיים במוסדות ברה"נ יכולים להגיש מועמדות
  אך קבלתם לתוכנית תחייב השלמת התנסות זו, בכפוף להנחיות התוכנית.
 2.  פסיכיאטרים מומחים או מתמחים לאחר שנת התמחות אחת לפחות.
 3.  פסיכולוגים חינוכיים, התפתחותיים, שיקומיים ורפואיים אשר עבדו בתחומם לפחות שנתיים (לאחר סיום ההתמחות) ועסקו במתן טיפולים פרטניים ארוכי טווח בגישה פסיכודינמית תחת הדרכה של מדריך בפסיכותרפיה בגישה פסיכודינמית.
 4. מטפלים באומנות בעלי תואר שני, שרכשו ניסיון מודרך בפסיכותרפיה אינדיבידואלית-דינאמית, לפחות שלוש שנים לאחר תום לימודיהם והעובדים במסגרת טיפולית קלינית עם  צוות רב מקצועי והודרכו  באוריינטציה פסיכודינמית. 

מכל המועמדים נדרשת התנסות בטיפול אישי באוריינטציה פסיכודינמית למשך שנה לפחות במועד ההרשמה.

לרשימת המוסדות המאושרים להתמחות בבריאות הנפש לחצ/י כאן

תעודת גמר
הדרישות לקבלת תעודת גמר:

 1. השתתפות לפחות ב-75% מהסמינרים התיאורטיים, הקליניים והסדנאות
 2. החזקה של לפחות שלושה טיפולים פעילים במקביל, לאורך שנות הלימודים
 3. קבלת הדרכה אישית שבועית לאורך שלוש שנות הלימודים
 4. הגשת עבודת גמר, המכילה תיאור מקרה ודיון תיאורטי

לעומדים בדרישות תוענק תעודת סיום לימודים בתוכנית תלת שנתית ללימודי תעודה בפסיכותרפיה פסיכואנליטית ופסיכותרפיה מודעת הקשר של מרכז ויניקוט בישראל.

התוכנית  נמצאת בתהליכי הכרה מתקדמים ע"י האיגוד הישראלי לפסיכותרפיה והאגודה הישראלית לפסיכותרפיה פסיכואנליטית.

שכר לימוד

שכר הלימוד הוא 12,000 ש"ח לשנה (כולל מע"מ). ניתן לשלם בכרטיס אשראי עד 18 תשלומים. 

תלמידי המחזור הראשון יזכו במלגת לימודים על סך 4,000 ש"ח לשנה כך ששכר הלימוד שלהם יעמוד על 8,000 ש"ח לשנה. 

נהלי ביטול:

תלמיד אשר שילם שכר לימוד שנתי כנדרש, והודיע על ביטול הרשמתו עד 4 שבועות
לפני פתיחת שנה"ל, יקבל החזר שכ"ל (למעט המקדמה).
מעבר לתאריך זה ועד שבועיים לאחר פתיחת שנת הלימודים, יקבל החזר של שכ"ל,
למעט 50% משכ"ל של סמסטר א'.

הודעה על ביטול הלימודים או בקשה לשינויים בתכנית הלימודים עד 4 שבועות
מפתיחת הלימודים, החזר של 50% משכ"ל של סמסטר ב'.
לאחר תקופה זו, אין החזרים.

 • במקרה של יציאה לחופשת לידה במהלך הלימודים בתוכנית, על התלמידה לעמוד ב- תקנון השלמות וחוסרים במהלך חופשת לידה.
 • במקרים חריגים, המרכז שומר לעצמו את הזכות להפסיק לימודיו של תלמיד, על פי שיקול דעת הנהלת התוכנית וועדת ההיגוי.

יום הלימודים
יום ב',  15:30-20:45

מקום הלימודים
שנה א וסמסטר ראשון של שנה שניה -מרכז מענה- ביה״ח האנגלי נצרת

סמסטר ב׳ של שנה שניה ושנה שלישית – תחנת העמקים עין חרוד

סדנאות חורף וקיץ – מרכז ויניקוט תל-אביב

*התכנית שומרת לעצמה את הזכות לערוך שינויים במערכת הלימודים ובשכר הלימוד. 

*התכנית שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את לימודיו של תלמיד במידה ויוחלט כך ע"י צוות ההוראה של התכנית וצוות הניהול של התוכנית.