שנה א' ויניקוט בחינוך

על משחק ומשחקיות / יצחק בלום

בסדנא נדון בשאלות: מהי משחקיות? מדוע ילדים משחקים כל כך הרבה?
מהם התפקידים הנפשיים של משחקיות? מה מצמצם ואף חוסם משחקיות אצל ילדים מסוימים, ומדוע יש ילדים שאינם יכולים להפסיק לשחק? מה קורה כאשר משחקים של ילדים רוויים בארוטיות ובתוקפנות? נברר כיצד תרפיה היא סוג של משחק בין מטופל למטפל, ובאיזה אופנים יש מקום למשחקיות בין תלמיד ומורה, בין מנהל למורים, ובין מורים.


מחשבות אבחנתיות, מזווית ראיה ויניקוטיאנית / רונית שפינר

בסדנא  ננסה לחשוב על תופעות נפשיות דרך סיפורי ילדים שנביא. נחקור וננסה להמשיג את  ההגנות שהנפש מפעילה. מול אילו פגיעות וחרדות ההגנות נבנות? מתי היו הפגיעות? התבוננות זו עשויה לסייע לנו לחשוב מה הילד צריך מאתנו במסגרת החינוכית.


שנה ב'- ויניקוט בחינוך

הנטייה האנטי-חברתית / אורנה קיסלסי

הבנה ויישום של תפיסותיו של ויניקוט על העבריינות כמסמנת תקווה והשימוש וההתייחסות לאובייקט. נעבוד על מקרים שיביאו המשתתפים על ילדים ונוער עם התנהגויות מרדניות,עברייניות. נבין אותם דרך התייחסות למעשיהם כצעקה להיראות ולהיות במגע אנושי מחזיק ומאפשר, ואת תקפנותם כשימוש באובייקט בתקווה שישרוד ולא ינקום. נראה את הדרך המאפשרת גילוי אובייקט אובייקטיבי,הכרה, אף אהבה למציאות החיצונית -וצמיחת האכפתיות לאחר.
בסדנא נקרא מאמר של ויניקוט, ננתח מקרים שיביאו המשתתפים ואף דוגמה מסרט.


חשיבה דינמית בניהול / ז'ראר פולבר

הסדנה תבחן את תנועת המטוטלת בין התפקיד הניהולי,  בו נדרש המנהל לקבוע תכניות ויעדים לפקח ולבקר את הביצוע (doing) לבין ההבנה הדינמית של התנהגות התלמידים והצוות; מה מספרת ההתנהגות ומה משמעותה? מה ההשלכות של ההבנה הדינמית על הטיפול בהתנהגויות שונות.


תכנית חשיבה ויניקוטיאנית ושילובה במעשה החינוכי, תוקפנות על פי ויניקוט / ד"ר יחזקאל כהן

גישתו של ויניקוט לנושא התוקפנות מהווה מהפכה בתפיסה של הפסיכואנליזה בנושא של ההתפתחות המוקדמת. בעוד שפרויד הדגיש את קיומם של שני דחפים (ליבידו ותוקפנות) כאחראים להתפתחות הנפשית ובכך מהווים יסוד לקונפליקט ביניהם הרי שוויניקוט מדבר על כוח אנרגטי אחד שכולל את האהבה והתוקפנות גם יחד. כוח זה, על פי ויניקוט, מהווה פוטנציאל להתפתחות תקינה בתנאי שיש אם-סביבה שדואגים להתפתחות הראשונית של התינוק. התפתחות ראשונית תקינה מתאפיינת בהבחנה איטית והדרגתית של התינוק בינו כישות ייחודית ושלמה, לבין אם-סביבה כישות נפרדת. ללא התוקפנות לא תיווצר ישות ייחודית אינטגרטיבית ונפרדת. בסדנה נעסוק בהתפתחות זו ומקומה של התוקפנות וזאת על בסיס מאמר או שני מאמרים של ויניקוט אבל גם על יסוד דוגמאות מעבודת החינוך היומיומית שעל המשתתפים להביא לסדנה.


סטינג – בית לנפש / מירי קרחי, רונית פרידלנד-גינתון

בסדנה נעסוק במשמעות ובנחיצות ההחזקה, הסדר והמסגרת להתפתחות נפשית ובחשיבות הרציפות והקביעות שלהם. נחשוב על התנועה הדיאלקטית בין גבול וגמישות בהקשר זה, ובמופעים השונים של כל אלה במסגרת החינוכית.


מצד האם (סדנת קיץ) / דפנה איתן

במסע ההתפתחותי שעושה התינוק מתלות מוחלטת,  לתלות  יחסית,  ולקראת עצמאות,  נמצאת גם האם. הסדנה מורכבת משלושה פרקים,  כאשר בכל פרק  נקרא ונשהה במאמר משל ויניקוט שיש בו מהמהותי לאותה הדרך ההתפתחותית. כך נפגש עם המצב הראשיתי של התלות המוחלטת,  עם המרחב הפוטנציאלי כ'מקום בו אנו חיים', ועם התנועה לעבר השימוש באוביקט. והפעם- נעשה זאת 'מצד האם'; מתוך נסיון 'לחשוב ולהרגיש עצמנו אל תוך מקומה של האם',  להקשיב לרב-קוליות שבה , וזאת כאשר אנו זוכרים גם ש'כל אם הייתה פעם תינוקת'.