שנה א' ויניקוט בחינוך

על משחק ומשחקיות / יצחק בלום

בסדנא נדון בשאלות: מהי משחקיות? מדוע ילדים משחקים כל כך הרבה?
מהם התפקידים הנפשיים של משחקיות? מה מצמצם ואף חוסם משחקיות אצל ילדים מסוימים, ומדוע יש ילדים שאינם יכולים להפסיק לשחק? מה קורה כאשר משחקים של ילדים רוויים בארוטיות ובתוקפנות? נברר כיצד תרפיה היא סוג של משחק בין מטופל למטפל, ובאיזה אופנים יש מקום למשחקיות בין תלמיד ומורה, בין מנהל למורים, ובין מורים.


מחשבות אבחנתיות, מזווית ראיה ויניקוטיאנית / רונית שפינר

בסדנא  ננסה לחשוב על תופעות נפשיות דרך סיפורי ילדים שנביא. נחקור וננסה להמשיג את  ההגנות שהנפש מפעילה. מול אילו פגיעות וחרדות ההגנות נבנות? מתי היו הפגיעות? התבוננות זו עשויה לסייע לנו לחשוב מה הילד צריך מאתנו במסגרת החינוכית.


משחק ומשחקיות בחשיבה הויניקוטיאנית ומעבר לה / סלין מרודס

  • משחק הוא העיסוק העיקרי בינקות ובילדות ומתוך  כך הוא גם משמש השפה הפנימית והבינאישית המרכזית בשנים הראשונות להתפתחות. אבל למעשה למשחק תפקיד מרכזי בחיי היום יום של בני אדם בכל רחבי העולם, ילדים ומבוגרים כאחד (בדיחות, משחקי מילים, שיח משעשע, תשבצים וסודוקו, ספורט, תיאטרון, שירה ועוד ועוד). לעתים עולם המשחק מהווה מרחב בטוח ללמידה ולתרגול כישורים חשובים בחיים (גם אצל כל משפחת יונקים ואצל עופות רבות) . כמו כן, המשחק במשחקים פתוחים ומובנים כאחד יכול להוות משב קריטי באתגרי החיים ואף במצבי קיצון (מגרפיטי ומשחקי כדור ברחובות באזורי עוני למשחק המונופול המומצא במחנה ריכוז טרזנשטאד, ועד למשחקי קופסא מרושתות בסגרים בקורונה).
  • לפי ויניקוט, משחק (playing) הוא "אוניברסאלי ושייך לבריאות" (הנפשית הפיזית והחברתית). ויניקוט משתמש במונחים של משחק ויצירתיות באופן חליפי: הוא סבור ש-Playing הוא הבסיס ליצירתיות ספונטנית והאותנטית. הוא מדגיש את ההיבטים של הפתעה, ספונטאניות וגילוי כגורמים המרפאים במשחק, אלמנטים שהם הבסיס למרחב הנפשי הפוטנציאלי שמצוי במשחק וביצירתיות. תפיסה זו של משחק משחקיות ויצירתיות עומדת בבסיס החשיבה הטיפולית וההתפתחותית הנפשית של ויניקוט.

בסדנא, נעמיק ברעיונות אלא של ויניקוט דרך קריאה משותפת בקטעים נבחרים של ויניקוט ושל מריון מילנר, פסיכואנליטיקאית בריטית אמנית, אשר השפיעה לעומק על חשיבתו של ויניקוט.

  • מכאן. נרחיב את הדיון לפנים נוספים חשובים אך מורכבים יותר של משחק בחיי היום יום ובהתפתחות. משחק, כמו גם יצירות אמנות שונות, יכולים ללבוש פנים רבות מעת לעת בהתאם לסיטואציה ותלוי במצב הנפשי של האדם: פנים של שעמום וסתמיות; של תוקפנות ותחרות בריאות; פנים של אלימות והרסנות; ואף של התעללות ופרוורסיה. אנו פוגשות יום יום היבטים אלה מורכבים יותר ו"בריאים פחות " של משחק, בין אם בחצר בית הספר, בכיתות, בבית, כמו גם בחדר הטיפול עם ילדים בגילאים השונים.

בסדנא, נחקור את הפנים השונות של שפת המשחק דרך התנסות קצרה חווייתית במשחקים שונים ובעזרת מקורות אחרים מעבר לכתבים של ויניקוט.


שנה ב'- ויניקוט בחינוך

הנטייה האנטי-חברתית / אורנה קיסלסי

הבנה ויישום של תפיסותיו של ויניקוט על העבריינות כמסמנת תקווה והשימוש וההתייחסות לאובייקט. נעבוד על מקרים שיביאו המשתתפים על ילדים ונוער עם התנהגויות מרדניות,עברייניות. נבין אותם דרך התייחסות למעשיהם כצעקה להיראות ולהיות במגע אנושי מחזיק ומאפשר, ואת תקפנותם כשימוש באובייקט בתקווה שישרוד ולא ינקום. נראה את הדרך המאפשרת גילוי אובייקט אובייקטיבי,הכרה, אף אהבה למציאות החיצונית -וצמיחת האכפתיות לאחר.
בסדנא נקרא מאמר של ויניקוט, ננתח מקרים שיביאו המשתתפים ואף דוגמה מסרט.


חשיבה דינמית בניהול / ז'ראר פולבר

הסדנה תבחן את תנועת המטוטלת בין התפקיד הניהולי,  בו נדרש המנהל לקבוע תכניות ויעדים לפקח ולבקר את הביצוע (doing) לבין ההבנה הדינמית של התנהגות התלמידים והצוות; מה מספרת ההתנהגות ומה משמעותה? מה ההשלכות של ההבנה הדינמית על הטיפול בהתנהגויות שונות.


תכנית חשיבה ויניקוטיאנית ושילובה במעשה החינוכי, תוקפנות על פי ויניקוט

תקציר הקורס יעודכן בהקדם


סטינג – בית לנפש / מירי קרחי, רונית פרידלנד-גינתון

בסדנה נעסוק במשמעות ובנחיצות ההחזקה, הסדר והמסגרת להתפתחות נפשית ובחשיבות הרציפות והקביעות שלהם. נחשוב על התנועה הדיאלקטית בין גבול וגמישות בהקשר זה, ובמופעים השונים של כל אלה במסגרת החינוכית.


משחק ומשחקיות בחשיבה הויניקוטיאנית ומעבר לה / סלין מרודס

  • משחק הוא העיסוק העיקרי בינקות ובילדות ומתוך  כך הוא גם משמש השפה הפנימית והבינאישית המרכזית בשנים הראשונות להתפתחות. אבל למעשה למשחק תפקיד מרכזי בחיי היום יום של בני אדם בכל רחבי העולם, ילדים ומבוגרים כאחד (בדיחות, משחקי מילים, שיח משעשע, תשבצים וסודוקו, ספורט, תיאטרון, שירה ועוד ועוד). לעתים עולם המשחק מהווה מרחב בטוח ללמידה ולתרגול כישורים חשובים בחיים (גם אצל כל משפחת יונקים ואצל עופות רבות) . כמו כן, המשחק במשחקים פתוחים ומובנים כאחד יכול להוות משב קריטי באתגרי החיים ואף במצבי קיצון (מגרפיטי ומשחקי כדור ברחובות באזורי עוני למשחק המונופול המומצא במחנה ריכוז טרזנשטאד, ועד למשחקי קופסא מרושתות בסגרים בקורונה).
  • לפי ויניקוט, משחק (playing) הוא "אוניברסאלי ושייך לבריאות" (הנפשית הפיזית והחברתית). ויניקוט משתמש במונחים של משחק ויצירתיות באופן חליפי: הוא סבור ש-Playing הוא הבסיס ליצירתיות ספונטנית והאותנטית. הוא מדגיש את ההיבטים של הפתעה, ספונטאניות וגילוי כגורמים המרפאים במשחק, אלמנטים שהם הבסיס למרחב הנפשי הפוטנציאלי שמצוי במשחק וביצירתיות. תפיסה זו של משחק משחקיות ויצירתיות עומדת בבסיס החשיבה הטיפולית וההתפתחותית הנפשית של ויניקוט.

בסדנא, נעמיק ברעיונות אלא של ויניקוט דרך קריאה משותפת בקטעים נבחרים של ויניקוט ושל מריון מילנר, פסיכואנליטיקאית בריטית אמנית, אשר השפיעה לעומק על חשיבתו של ויניקוט.

  • מכאן. נרחיב את הדיון לפנים נוספים חשובים אך מורכבים יותר של משחק בחיי היום יום ובהתפתחות. משחק, כמו גם יצירות אמנות שונות, יכולים ללבוש פנים רבות מעת לעת בהתאם לסיטואציה ותלוי במצב הנפשי של האדם: פנים של שעמום וסתמיות; של תוקפנות ותחרות בריאות; פנים של אלימות והרסנות; ואף של התעללות ופרוורסיה. אנו פוגשות יום יום היבטים אלה מורכבים יותר ו"בריאים פחות " של משחק, בין אם בחצר בית הספר, בכיתות, בבית, כמו גם בחדר הטיפול עם ילדים בגילאים השונים.

בסדנא, נחקור את הפנים השונות של שפת המשחק דרך התנסות קצרה חווייתית במשחקים שונים ובעזרת מקורות אחרים מעבר לכתבים של ויניקוט.