שנה א' ויניקוט בחינוך

מושגי יסוד בראי העשייה החינוכית-סמסטר א' / מרים אילוז

בקורס נפגוש כמה מהמושגים המרכזיים בתאוריה הפסיכואנליטית, כגון העברה, העברה נגדית ולא מודע, בעזרתם נלמד כיצד סביבה חינוכית מיטיבה יכולה להיות המשך ואף תיקון לסביבה הורית מוקדמת. בהמשך נלמד על האופן שבו מתאר ויניקוט את תהליכי הבשלתו של היחיד, מתלות מוחלטת  לתלות יחסית לקראת עצמאות, ולקראת עצמיות אמיתית בריאה בעלת ממשות וערך. הבשלה המותנית בסביבה מאפשרת (הורית ובעקבות זאת חינוכית) המתוארת דרך מושגים שוויניקוט טבע כמו מושקעות אימהית ראשונית, אם טובה דיה, אם סביבה, האם כראי, החזקה ומרחב פוטנציאלי. ננסה להבין את המבט הייחודי של וויניקוט על התוקפנות, חשיבות ההישרדות מול התוקפנות והיכולת לפתח אכפתיות טבעית, ונבחן את ההשפעה המכרעת של הכשל ההורי בהיענות מותאמת על רצף ההוויה של היחיד ועל התפתחותו. צירו המרכזי של הקורס ייסוב סביב היישום של התאוריה והפיכתה למצע להבנת נפש הילד והמתבגר, והתרגום של התאוריה לפרקטיקה באמצעות יצירת שפה משותפת לניסוח האפיונים הייחודיים של המרחב החינוכי.


התפתחות רגשית מוקדמת / רבקה יצחק, רחל מנוביץ

הקורס משרטט את התיאוריה של ויניקוט על ההתפתחות הרגשית המוקדמת כתשתית להבנה של החיים הרגשיים של הילד והנער המתבגר. בקורס יונחו היסודות להבנה של החשיבה הוויניקוטיאנית המהפכנית והאמיצה, המצביעה על מקורות הנביעה של ההתנהגות -ובכללה ההתנהגות החריגה – כעל ערוצים יקרים הנובעים מתוך עולמו הפנימי של הילד וככאלה כאל נתיבים יקרי ערך אליו ואל סיפור חייו. מנקודת מבט ייחודית זו של התיאוריה הוויניקוטיאנית הניסיון השברירי של הילד לתקשר שבר התפתחותי עמוק או סטייה נקודתית בהתפתחות (דרך התנהגות חריגה), הפרעה מקומית או מתמשכת ביכולת להיקשר, לחשוב או ללמוד, הפרעה בקשב וכיו"ב, אלו הם אקטים יומיומיים של תקשורת ובמקרי קצה אירועים נדירים של תקווה, הפוגשים את איש החינוך במסגרת היומיומית ברגעים קריטיים בחייו של הילד. בתוך כך צומחת החשיבות המכרעת של הידע של איש החינוך, היכול להחזיק בתוכו הבנה עמוקה ויסודית של ההתפתחות הרגשית המוקדמת, ומתוך כך יכול לקלוט את התקשורת מצדו של הילד ולקשור אותה חזרה אל ההקשר של אישיותו המתפתחת ואל נסיבות חייו ולשחררו חזרה אל מסלול ההתפתחות הבריאה.


מושגי יסוד בראי העשייה החינוכית- סמסטר ב / דן שראל


שנה ב'- ויניקוט בחינוך

איש החינוך במפגש עם המעשה האנטי חברתי / גליה אריאלי


תגובתו של איש החינוך הפוגש במעשה האנטי חברתי, גם המתון יחסית, כרוכה בעוצמה של רגשות בהלה, זעם, הזדהויות לא מודעות, חוסר אונים ואף ייאוש. תגובות לא מוכלות ולא מעובדות כאלה יכולות לבוא לידי ביטוי – אם בתחפושת ואם מתוך אמונה עמוקה בדרך – בפעולה של "חינוך למוסר" ולאבד בכך הפוטנציאל לתקשורת ולריפוי הטמון במעשה. בחשיבה  של ויניקוט: "עבור האדם האנטי חברתי, המחנך למוסר נמצא בצד הלא נכון של הילד ("מוסר וחינוך"  ד"ו ויניקוט). על מנת שיוכל להכיל לשאת ולעמוד בעוצמה הרגשית המתעוררת בו, לקרוא ולהגיב אליה ומתוכה כתקשורת, זקוק איש החינוך בעצמו לתשתית של הבנה, המעמיקה ומרחיבה את היכולת הנפשית להכיל ולא פחות מכך לסביבה ולצוות השותף לאמונתו ותומך באופן אקטיבי נוכח ורציף. מטרת הקורס תהיה לחשוב על היכולת להטמיע חשיבה זו  הן תיאורטית והן מעשית אל תוך מסגרות החינוך הקיימות באופן נרחב, דרך החשיבה הממוקדת במסגרות החינוך הספציפיות מהם הנוכחים באים.


התארגנויות נפשיות לנוכח מצבי חסר וחסך / רוית פרנקל-נוטקביץ

בקורס נקרא מאמרי יסוד של ויניקוט שמשרטטים פגיעה נפשית מוקדמת או מאוחרת יותר. נפגוש מצבי חסר, היעדר סביבה מלווה, היעדר מבט רואה ומגדל, היוצרים כאב נפשי וחירור נפשי. נפגוש גם מצבי חסך, בהם הנפש נבנתה באופן בסיסי אך חוותה פגיעה מאוחרת יותר במהלך ההתפתחות. נפגוש את דרכה של הנפש ליצור מנגנוני הגנה כנגד התמוטטות ותחושת נפילה, כגון פיצול, דיסוציאציה (נתק), ריחוק מהעצמי האמיתי והסתתרותו. נישען על מושגים של התפתחות תקינה שיילמדו בשנה הראשונה כמו במונחים החזקה, מרחב מעבר, הרסנות (בונה) ושימוש באובייקט. ניעזר בדוגמאות מן הספרות היפה ובעיקר בדוגמאות שלכם המשתתפים מחיי החינוך וההוראה שלכם.


פוטנציאל הריפוי של המסגרת החינוכית / ענת קנדר

הקורס יהווה מעין גשר בין התיאוריה ההתפתחותית של ויניקוט לבין עבודת השטח. באמצעות תיאורי מקרה של ויניקוט ודרך דוגמאות שהמשתתפים יוזמנו להביא, נתחקה אחר ראייתו של ויניקוט את ההתנהגויות החריגות של ילדים כביטויים של רגשות, שבבריאות מהווים אמצעי תקשורת חשוב עם הסביבה. התנהגויות אלה המופיעות כצורה של ביטוי וריפוי עצמי, נהפכות לדפוס פתולוגי כשיעילותם כתקשורת נפגעת. בקורס תינתן ההזדמנות לאיש החינוך לחדד את הקשבתו ואת כוח דמיונו, לגייס את נפשו, משל היה באותו הרגע בנעליו של הילד, וליצור מתוך כך מגע עדין עם המקום הכמוס בנפשו שמתוכו נבעה התנהגותו. באופן זה ההתנהגות, שעד לרגע קליטתה כמהלך תקשורתי לא הייתה בבעלותו הרגשית של הילד, תוכל להיאסף לתוכו כחלק חסר בנפשו שהוחזר למקומו הטבעי.


הנטייה האנטי חברתית- מייאוש לתקווה / יעל גראור פרנס

ויניקוט מציע לנו מבט מהפכני על פיו הנטייה האנטי חברתית הינה סימן ותקשורת  לרובד סמוי של כאב עמוק, שהורחק ונותק בנפשו של הילד. תקשורת שיוצאת לאור במעשה האנטי חברתי הודות להולדתה של תקווה מול אדם או מסגרת שמעלים מחדש את ההזדמנות לחיפוש אחר האפשרות לקבל חזרה את מה שהיה ואבד ונחסך. מעשי שנאה, קנאה, גניבה והרסנות, יומיומיים ומתונים או קיצוניים יותר,  הם הביטוי לאכזבה ולכאב על מה שאירע, ולחיפוש אחר משמעות ותיקון מהסביבה. בקורס ננסה להתחקות אחר מקורות הכאב והחסך בהתפתחותו המוקדמת של הילד, נכיר את מחשבותיו של ויניקוט הקושרות בין התנהגויות אלו לבין תקווה וחיפוש רוך, אמפתיה והחזקה. כמו כן נקרא דוגמאות קליניות המנסות ליישם מחשבות תיאורטיות אלו הלכה למעשה.


לימודי המשך – ויניקוט בחינוך / רחל מנוביץ