ההרשמה לשנה"ל תשפ"ג נמשכת

טופס הרשמה לתוכנית

פלייר התוכנית - תשפ''ג

בכל שאלה ניתן לפנות בכתב למזכירות המרכז:
info@winnicottisrael.comטפסי הרשמה:

להגשת מועמדות יש למלא את טופס ההרשמה בצירוף המסמכים הדרושים.

• דמי ההרשמה הינם בסך 300 ₪, התשלום מקוון באשראי. דמי ההרשמה לא יוחזרו במקרה של אי-קבלה לתכנית ואינם חלק משכר הלימוד השנתי.
• כמו כן יש לצרף את המסמכים הבאים:
1. קו"ח מקצועיים סטנדרטיים
2. קורות חיים אישיים מפורטים (2-4 עמודים ברווח כפול) – הכוונה פה אינה לקורות חיים מקצועיים, אלא לסיפור החיים האישי, בהתבוננות רגשית על צמתים חשובים ומשמעותיים, הן ברמה האישית והן ברמה המקצועית, שהשפיעו על התפתחותך ועל מי שהפכת להיות.
3. שתי המלצות שתישלחנה על ידי הממליצים ישירות למזכירות מרכז ויניקוט בישראל (במייל)
• באחריות הנרשמ/ת לוודא שההמלצות הגיעו למזכירות המרכז.
4. תעודות
5. תמונת פנים סרוקה, צבעונית וברורה, ללא משקפי שמש.

המועמדים העומדים בתנאי הקבלה יזומנו לראיון.
ועדת הקבלה אינה מתחייבת לקבל או לזמן לראיונות את כל המועמדים, ומיון המועמדים ייערך לפי שיקול דעתה.שכר לימוד

שכר הלימוד בתכנית 'ויניקוט בחינוך' הינו  7000 ש"ח (כולל מע"מ) לשנת לימוד.

דרכי תשלום
ניתן לשלם באמצעות:

  • כרטיס אשראי בשמונה תשלומים שווים ללא ריבית
  • המחאות:
    ב-4 תשלומים שווים לתאריכים: 15.8.22, 15.12.22, 15.2.23, 15.4.23.‬‬‬‬‬
    או ב-8 תשלומים שווים בתאריכים חודשיים עוקבים החל מ-15.8.22 ועד ל-15.3.23.

התשלום הינו עבור כל שנת הלימודים ויש להסדירו עד 15.8.22.

במועד ההודעה על הקבלה ללימודים, על הנרשם להעביר מקדמה ע"ס 1000 ש"ח, על חשבון שכ"ל, לשריון מקומו.
מקדמה זו לא תוחזר.

√ לפני ההרשמה ניתן להתייעץ עם כל אחד ממרכזי התוכנית.