שנה א' מתקדמים ת"א

השורשים הקלייניאניים של ויניקוט / ד"ר שמוליק סגל קינר

בסדנה קצרה זו, ננסה לעמוד על מקצת מהאופן בו התפתחה חשיבתו של וויניקוט משורשיה
הקלייניאניים. וויניקוט היה בהדרכה אצל קליין ובאנליזה אצל אחת מבכירות חברות קבוצתה, ג'ואן
ריבייר, ושאב השראה מהתיאוריה שלה. במיוחד ההתמקדות שלה בחוויה הסובייקטיבית של
התינוק מגופו ותצפיותיה על קונסטלציה אדיפלית מוקדמת, שתאמו את תצפיותיו בעבודתו היומיומית
עם הילדים בבית החולים. בשלב מוקדם עם זאת, הוא הדגיש כי ההתפתחות הרגשית של הפרט
היא תמיד ביחס ל – אחר (אם/סביבה), לפיכך, המפתח להצלחה או לכישלון של התפתחות התינוק
היה טמון בתרומה של האם, באופן שבו היא החזיקה את המעבר של התינוק דרך שלבי התלות. תוך
שהוא מנסה להישען על פרויד, ולעיתים מתוך שיח אתו, אך בוודאי תוך מחלוקות עם קליין, וויניקוט
מציג שינוי פרדיגמה מקורי בחשיבה הפסיכואנליטית.
במשך הסדנא נקרא את המאמר שנחשב למאמרו הפסיכואנליטי הראשון של וויניקוט, וננסה לעמוד
על החותם של החשיבה הקלייניאנית המוטבעת בו. כמו כן, נאפשר העלאת דוגמאות ומצבים של
דילמות טיפוליות מתוך ההתנסויות הקליניות של המנחה והתלמידים כדי לנסות ליצור חיבור
אינטגרטיבי בין הנלמד באופן תיאורטי ובין הנוכחות והעשייה הטיפולית.


שנה ב' מתקדמים ת"א

No Master Classes found.

שנה ג' מתקדמים ת"א

No Master Classes found.