שנה א' מתקדמים ת"א

השורשים הקלייניאניים של ויניקוט / ד"ר שמוליק סגל קינר

בסדנה קצרה זו, ננסה לעמוד על מקצת מהאופן בו התפתחה חשיבתו של וויניקוט משורשיה
הקלייניאניים. וויניקוט היה בהדרכה אצל קליין ובאנליזה אצל אחת מבכירות חברות קבוצתה, ג'ואן
ריבייר, ושאב השראה מהתיאוריה שלה. במיוחד ההתמקדות שלה בחוויה הסובייקטיבית של
התינוק מגופו ותצפיותיה על קונסטלציה אדיפלית מוקדמת, שתאמו את תצפיותיו בעבודתו היומיומית
עם הילדים בבית החולים. בשלב מוקדם עם זאת, הוא הדגיש כי ההתפתחות הרגשית של הפרט
היא תמיד ביחס ל – אחר (אם/סביבה), לפיכך, המפתח להצלחה או לכישלון של התפתחות התינוק
היה טמון בתרומה של האם, באופן שבו היא החזיקה את המעבר של התינוק דרך שלבי התלות. תוך
שהוא מנסה להישען על פרויד, ולעיתים מתוך שיח אתו, אך בוודאי תוך מחלוקות עם קליין, וויניקוט
מציג שינוי פרדיגמה מקורי בחשיבה הפסיכואנליטית.
במשך הסדנא נקרא את המאמר שנחשב למאמרו הפסיכואנליטי הראשון של וויניקוט, וננסה לעמוד
על החותם של החשיבה הקלייניאנית המוטבעת בו. כמו כן, נאפשר העלאת דוגמאות ומצבים של
דילמות טיפוליות מתוך ההתנסויות הקליניות של המנחה והתלמידים כדי לנסות ליצור חיבור
אינטגרטיבי בין הנלמד באופן תיאורטי ובין הנוכחות והעשייה הטיפולית.


השורשים הפרוידיאנים של ויניקוט / אייל קומורניק

ברצף של התפתחות התיאוריה הפסיכואנליטית, ישנם בתיאוריה של ויניקוט כמה מאפיינים מובהקים, שהם חדשים ונבדלים הבדל מהותי מהחשיבה התיאורטית על נפש האדם שהתפתחה עד ויניקוט. במובן זה, התיאוריה שלו היא מהפכנית. כך, התייחסויותיו לאחדות  ולתלות ("אין דבר כזה תינוק"), להתבוננות על הדחפים ותפיסתו שאין "דחף מוות" ושהתוקפנות אינה נובעת מדחף נפרד וראשוני, יצירתו את המרחב המעברי ועוד. למרות ההבדלים הגדולים, אם מתבוננים בכתביהם של ויניקוט ופרויד גם יחד, אפשר גם לזהות את שורשיהם, גם אם הם דקיקים לעיתים, של כמה מרעיונותיו המהפכניים של ויניקוט כנטועים כבר בתיאוריה של פרויד.

בסדנה נכיר את תורת הדחף של ויניקוט השואבת מתורת הדחף המוקדמת של פרויד, לפני שהתייחס לקיומו של דחף המוות. נראה איך אפילו לגבי הרעיון הרדיקלי של ויניקוט לגבי שלב האחדות והתלות המוחלטת (אל מול ההתייחסות של פרויד המשוכנעת בקיומה של נפרדות מלכתחילה) ויניקוט מוצא אמירות של פרויד, הלוקחות בחשבון לא רק את התינוק התחום והנפרד, אלא גם את סביבתו. נגלה את שורשיו של המרחב המעברי, כאשר נקרא על מגרש המשחקים של פרויד, ונתייחס למסגרת הטיפולית, אשר נשענת בהחלט על תפיסתו של פרויד, אולם גם נבחן איך רעיונותיו המהפכניים של ויניקוט באים לידי ביטוי בעבודתו, כפי שעולה באחד מתיאוריו הקליניים. 


שנה ב' מתקדמים ת"א

No Master Classes found.

שנה ג' מתקדמים ת"א

No Master Classes found.