תוכנית ללימודי תעודה מתקדמים בפסיכותרפיה פסיכואנליטית ברוח החשיבה הוויניקוטיאנית והעצמאית – בחיפה מחזור א'

מחזור הלימודים הבא (מחזור ב') יפתח בתשפ"ד.
למידע למתעניינים בהרשמה למחזור זה- לחצו כאן

צוות ריכוז התכנית:
ד"ר מאיר שטיינבוק, תמי פניני, עדי הרר-בלוך, דבי הס אל-יניב

תוכנית הלימודים ‭‬
תוכנית הלימודים הינה בת שלוש שנים, ומיועדת להיכרות מעמיקה עם חשיבתו של ויניקוט ועם החשיבה העצמאית בפסיכואנליזה. התוכנית מורכבת מסמינרים תיאורטיים, סמינרים קליניים (קבוצות הדרכה) וסדנאות. הסמינרים התיאורטיים והסדנאות עוסקים בהתפתחותם של מושגים מרכזיים בחשיבה הוויניקוטיאנית, ובמקומם בשדה הפסיכואנליטי בן זמננו.
הסמינרים‭ ‬הקליניים‭ ‬מהווים‭ ‬מרחב‭ ‬לחשיבה‭ ‬ולהבנה‭ ‬פסיכואנליטית‭ ‬ברוח‭ ‬ויניקוט‭ ‬וממשיכיו‭ ‬של‭ ‬עבודתם‭ ‬הטיפולית‭ ‬של‭ ‬התלמידים‭.‬ קבוצות‭ ‬ההדרכה‭ ‬תישארנה‭ ‬קבועות‭ ‬לאורך‭ ‬שלוש‭ ‬השנים‭.‬ המדריכים‭ ‬יתחלפו‭,‬ בכל‭ ‬קבוצה‭,‬ אחת‭ ‬לשנה‭.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
המורים והמדריכים הינם ברובם המכריע אנליטיקאים בחברה הפסיכואנליטית בישראל.
*  מחזור לימודים בתוכנית נפתח אחת לשלוש שנים, החל משנה"ל תשפ"א.

למערכת השעות של התוכנית (מחזור א') לחצו כאן

טיפול במטופלים במצבים רגרסיביים ‭‬
‭‬‭‬תוכנית ההכשרה מנסה לתת מענה, דרך הקורסים ודרך ההדרכות, לשאלות הקשורות בטיפול ובהכלה של מצבים רגרסיביים, אצל מטופלים מקטגוריות אבחנתיות שונות. על מנת להרחיב את טווח ההתנסות הטיפולית, יומלץ לתלמידים לקחת לטיפולם מטופל מסוג זה.


אוכלוסיית‭ ‬היעד ‭‬
‭‬התוכנית מיועדת לפסיכולוגים קליניים, עובדים סוציאליים קליניים, פסיכיאטרים, ומטפלים ממקצועות טיפוליים נוספים בעלי תואר MA, שהינם בוגרי תוכניות בסיס בפסיכותרפיה פסיכואנליטית, בהיקף ובתכנים של תוכנית הבסיס 'מפת דרכים' במרכז ויניקוט.‬


תעודת גמר ‭‬
תעודת גמר תוענק למי שהשתתף בלפחות 75% מכל אחד מהסמינרים התיאורטיים והקליניים.
זוהי תעודה על סיום לימודים בתוכנית תלת-שנתית ללימודי תעודה מתקדמים בפסיכותרפיה פסיכואנליטית של מרכז ויניקוט בישראל.
התעודה מוכרת ע"י האיגוד הישראלי לפסיכותרפיה והאגודה הישראלית לפסיכותרפיה פסיכואנליטית.
* במקרים חריגים, המרכז שומר לעצמו את הזכות להפסיק לימודיו של תלמיד, על פי שיקול דעת הנהלת התוכנית וועדת ההיגוי


פעילויות מדעיות ‭‬
‭‬ המרכז מקיים מספר פעמים בשנה כנסים, ימי עיון, סדנאות ומפגשים נוספים, לעתים בהשתתפות מורים אורחים מהארץ ומחו"ל, מפגשים המיועדים בעיקר לאנשי המרכז – תלמידים ובוגרים ואנשי סגל – ומטרתם ליצור בו בית מקצועי לומד ומתפתח.‬‬‬‬

יום הלימודים ‭‬
יום ב', בין השעות 15:45-21:00

מקום הלימודים ‭‬
מרכז 'חדרים', רח' קריית ספר 25 (מתחם ביה"ס הריאלי) אחוזה, חיפה

מחזור הלימודים הבא ייפתח בשנה"ל תשפ"דלמידע למתעניינים בהרשמה למחזור ב'- לחצו כאן

*התכנית שומרת לעצמה את הזכות לערוך שינויים במערכת הלימודים.