תוכנית ללימודי תעודה מתקדמים בפסיכותרפיה פסיכואנליטית ברוח החשיבה הוויניקוטיאנית והעצמאית – בחיפה מחזור א'

לבוגרי תוכנית ‘מתקדמים – חיפה‘ של מרכז ויניקוט בישראל

אנו פותחים מפגשי למידה לבוגרים שסיימו את תוכנית המתקדמים בחיפה.

קבוצה סגורה של לימודי המשך, שהשנה תתמקד בלימודי ביון בהתבסס על הספר "ללמוד מהניסיון", בהנחיית גב' יעל רונן.

יתקיימו 9 מפגשים בימי שני אחת לחודש בין 18:00 ל 21:15 (שיעור כפול).

בתאריכים: 30.10, 20.11, 25.12, 22.01, 19.02, 18.03, 15.04, 27.05, 24.06

מרכז "חדרים", רח' קריית ספר 25 (מתחם ביה"ס הריאלי) חיפה

שכר לימוד 2970 ש"ח.

להרשמה ותשלום – לחצו כאן

מחזור הלימודים הבא (מחזור ב') יפתח בתשפ"ד.
לעמוד התוכנית- לחצו כאן

צוות ריכוז התכנית:
ד"ר מאיר שטיינבוק, תמי פניני, עדי הרר-בלוך, דבי הס אל-יניב

תוכנית הלימודים ‭‬
תוכנית הלימודים הינה בת שלוש שנים, ומיועדת להיכרות מעמיקה עם חשיבתו של ויניקוט ועם החשיבה העצמאית בפסיכואנליזה. התוכנית מורכבת מסמינרים תיאורטיים, סמינרים קליניים (קבוצות הדרכה) וסדנאות. הסמינרים התיאורטיים והסדנאות עוסקים בהתפתחותם של מושגים מרכזיים בחשיבה הוויניקוטיאנית, ובמקומם בשדה הפסיכואנליטי בן זמננו.
הסמינרים‭ ‬הקליניים‭ ‬מהווים‭ ‬מרחב‭ ‬לחשיבה‭ ‬ולהבנה‭ ‬פסיכואנליטית‭ ‬ברוח‭ ‬ויניקוט‭ ‬וממשיכיו‭ ‬של‭ ‬עבודתם‭ ‬הטיפולית‭ ‬של‭ ‬התלמידים‭.‬ קבוצות‭ ‬ההדרכה‭ ‬תישארנה‭ ‬קבועות‭ ‬לאורך‭ ‬שלוש‭ ‬השנים‭.‬ המדריכים‭ ‬יתחלפו‭,‬ בכל‭ ‬קבוצה‭,‬ אחת‭ ‬לשנה‭.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
המורים והמדריכים הינם ברובם המכריע אנליטיקאים בחברה הפסיכואנליטית בישראל.
*  מחזור לימודים בתוכנית נפתח אחת לשלוש שנים, החל משנה"ל תשפ"א.

למערכת השעות של התוכנית (מחזור א') לחצו כאן

טיפול במטופלים במצבים רגרסיביים ‭‬
‭‬‭‬תוכנית ההכשרה מנסה לתת מענה, דרך הקורסים ודרך ההדרכות, לשאלות הקשורות בטיפול ובהכלה של מצבים רגרסיביים, אצל מטופלים מקטגוריות אבחנתיות שונות. על מנת להרחיב את טווח ההתנסות הטיפולית, יומלץ לתלמידים לקחת לטיפולם מטופל מסוג זה.


אוכלוסיית‭ ‬היעד ‭‬
‭‬התוכנית מיועדת לפסיכולוגים קליניים, עובדים סוציאליים קליניים, פסיכיאטרים, ומטפלים ממקצועות טיפוליים נוספים בעלי תואר MA, שהינם בוגרי תוכניות בסיס בפסיכותרפיה פסיכואנליטית, בהיקף ובתכנים של תוכנית הבסיס 'מפת דרכים' במרכז ויניקוט.‬


תעודת גמר ‭‬
תעודת גמר תוענק למי שהשתתף בלפחות 75% מכל אחד מהסמינרים התיאורטיים והקליניים.
זוהי תעודה על סיום לימודים בתוכנית תלת-שנתית ללימודי תעודה מתקדמים בפסיכותרפיה פסיכואנליטית של מרכז ויניקוט בישראל.
התעודה מוכרת ע"י האיגוד הישראלי לפסיכותרפיה והאגודה הישראלית לפסיכותרפיה פסיכואנליטית.
* במקרים חריגים, המרכז שומר לעצמו את הזכות להפסיק לימודיו של תלמיד, על פי שיקול דעת הנהלת התוכנית וועדת ההיגוי


נהלי ביטול:

תלמיד אשר שילם שכר לימוד שנתי כנדרש, והודיע על ביטול הרשמתו עד 4 שבועות
לפני פתיחת שנה"ל, יקבל החזר שכ"ל (למעט המקדמה).
מעבר לתאריך זה ועד שבועיים לאחר פתיחת שנת הלימודים, יקבל החזר של שכ"ל,
למעט 50% משכ"ל של סמסטר א'.

הודעה על ביטול הלימודים או בקשה לשינויים בתכנית הלימודים עד 4 שבועות
מפתיחת הלימודים, החזר של 50% משכ"ל של סמסטר ב'.
לאחר תקופה זו, אין החזרים.

* שכר הלימוד יהיה נתון לשינויים במהלך הלימודים

פעילויות מדעיות ‭‬
‭‬ המרכז מקיים מספר פעמים בשנה כנסים, ימי עיון, סדנאות ומפגשים נוספים, לעתים בהשתתפות מורים אורחים מהארץ ומחו"ל, מפגשים המיועדים בעיקר לאנשי המרכז – תלמידים ובוגרים ואנשי סגל – ומטרתם ליצור בו בית מקצועי לומד ומתפתח.‬‬‬‬

יום הלימודים ‭‬
יום ב', בין השעות 15:45-21:00

מקום הלימודים ‭‬
מרכז 'חדרים', רח' קריית ספר 25 (מתחם ביה"ס הריאלי) אחוזה, חיפה

מחזור הלימודים הבא ייפתח בשנה"ל תשפ"דלמידע למתעניינים בהרשמה למחזור ב'- לחצו כאן

*התוכנית שומרת לעצמה את הזכות לערוך שינויים במערכת הלימודים.