שנה א' מתקדמים חיפה מחזור ב'

השורשים הפרוידיאנים של ויניקוט / אייל קומורניק

ברצף של התפתחות התיאוריה הפסיכואנליטית, ישנם בתיאוריה של ויניקוט כמה מאפיינים מובהקים, שהם חדשים ונבדלים הבדל מהותי מהחשיבה התיאורטית על נפש האדם שהתפתחה עד ויניקוט. במובן זה, התיאוריה שלו היא מהפכנית. כך, התייחסויותיו לאחדות  ולתלות ("אין דבר כזה תינוק"), להתבוננות על הדחפים ותפיסתו שאין "דחף מוות" ושהתוקפנות אינה נובעת מדחף נפרד וראשוני, יצירתו את המרחב המעברי ועוד. למרות ההבדלים הגדולים, אם מתבוננים בכתביהם של ויניקוט ופרויד גם יחד, אפשר גם לזהות את שורשיהם, גם אם הם דקיקים לעיתים, של כמה מרעיונותיו המהפכניים של ויניקוט כנטועים כבר בתיאוריה של פרויד.

בסדנה נכיר את תורת הדחף של ויניקוט השואבת מתורת הדחף המוקדמת של פרויד, לפני שהתייחס לקיומו של דחף המוות. נראה איך אפילו לגבי הרעיון הרדיקלי של ויניקוט לגבי שלב האחדות והתלות המוחלטת (אל מול ההתייחסות של פרויד המשוכנעת בקיומה של נפרדות מלכתחילה) ויניקוט מוצא אמירות של פרויד, הלוקחות בחשבון לא רק את התינוק התחום והנפרד, אלא גם את סביבתו. נגלה גם את שורשיו של המרחב המעברי, כאשר נקרא על מגרש המשחקים של פרויד. לסיום, נתייחס למסגרת הטיפולית, אשר נשענת בהחלט על תפיסתו של פרויד, אולם גם נבחן איך רעיונותיו המהפכניים של ויניקוט באים לידי ביטוי בעבודתו, כפי שעולה באחד מתיאוריו הקליניים.