שנה א' מתקדמים חיפה מחזור ב'

התפתחות רגשית פרמטיבית כתשתית לחשיבה הקלינית של ויניקוט / ד"ר רות חשמונאי

ויניקוט במאמרו ׳התפתחות רגשית פרימיטיבית׳ מתחיל לפתח את עמדתו לגבי חשיבות תקופת ההתפתחות המוקדמת של התינוק להבנת התפתחותו הרגשית בהמשך חייו. הוא מציע בין השאר כי בהתפתחות המוקדמת ׳טמונים הרמזים להבנת הפסיכופתולוגיה של הפסיכוזה׳ ומציע במקביל טיפול המותאם לצרכי המטופל במקרים של מטופלים פסיכוטיים. אוגדן רואה במאמר ׳מאמר שבתוכו טמונים הזרעים לכמעט כל תרומה חשובה שתרם ויניקוט לפסיכואנליזה ב-26 השנים הנותרות של חייו׳ (אוגדן, 2021).
נראה כיצד במקרים בהם הטיפול ההורי מותאם לתינוק מתאפשרת התפתחות עצמי אמיתי בהתאם לפוטנציאל הגלום בתינוק, יצירתיות, משחקיות והיכולת לאהוב ללא חשש. נעסוק בהיבטים השונים של התפתחות הקשר האינטימי והעדין הנרקם בין התינוק לבין האם (או מי שמטפל בתינוק), בדגש על חווית חיים משותפת. נעסוק גם בשינוי הפרדיגמטי אשר ויניקוט מציע ביחס לטיפול במטופלים קשים. 
בסמינר נקרא את המאמר ׳התפתחות רגשית מוקדמת׳ וכן מאמרים נוספים אשר ויניקוט כתב בהמשך בנושא. נראה דרך דוגמאות מהספרות ומהקליניקה כיצד בטיפול המותאם לצרכי המטופל הקשה קיימת אפשרות עבורו להחזיר לעצמו את תחושת הקיום והממשות.


סמינר על פרנצי וויניקוט / רות סגל

הסמינר יעסוק בכתיבתו של שנדור פרנצי, בן תקופתו של פרויד אך צעיר ממנו בשנים וברעיונות. רעיונותיו המהפכניים והחדשניים קרובים ברוחם לחשיבתו של ויניקוט. אמנם ויניקוט עצמו לא התייחס כמעט לפרנצי בכתביו אך ניתן לשער שהוא הושפע מכתיבתו המיוחדת.
בניגוד לכתיבתו של פרויד, שעבר מתיאורית הפיתוי לתיאורית הדחף, ובכך ייסד את הדיסציפלינה הפסיכואנליטית, פרנצי שם את הדגש על הסביבה ועל הקשר הורה-ילד. כאשר קשר ראשוני זה טראומתי הוא מטביע את חותמו על הנפש הרכה ביצירת מבנים נפשיים המאופיינים על ידי שסעים שהיו חיוניים על מנת להתמודד עם הסביבה הלא מותאמת ואף הפוגענית.
תפיסה בסיסית זו של פרנצי תורגמה על ידו לפרקטיקה הטיפולית הנועזת שהרחיקה את פרויד ממנו וגרמה לכך שהקהילה הפסיכואנליטית דחקה אותו החוצה. במשך כחמישים שנה רעיונותיו לא קבלו מקום והכרה ורק בשנות השמונים של המאה הקודמת חל מה שקרוי "הרנסס" של פרנצי ורעיונותיו המיוחדים זכו להחייאה. ניתן לשער שויניקוט, כמו גם הזרם הבינסובייקטיבי בפסיכואנליזה שגם הושפע מכתיבתו של ויניקוט, הכשירו  את הקרקע להחייאה זו.
תהליך זה של פרנצי וכתיבתו הינו מרתק וכאוב גם יחד. אנו בסמינר נקרא כמה ממאמריו המכוננים של פרנצי השייכים לכתביו המאוחרים, מיומנו הקליני, וכן ממה שנכתב אליו ואודותיו.