מחזור הלימודים הבא  (ב')  ייפתח בשנה"ל תשפ"ד.

טופס הרשמה לתוכנית

פלייר התוכנית - תשפ'ד

ניתן לפנות אלינו במייל בכל שאלה
כתובת דוא"ל: info@winnicottisrael.com

טפסי הרשמה:
• להגשת מועמדות יש למלא את טופס ההרשמה בצירוף המסמכים הדרושים.

דמי ההרשמה הינם בסך 300 ₪, התשלום מקוון באשראי. דמי ההרשמה לא יוחזרו במקרה של אי-קבלה לתכנית ואינם חלק משכר הלימוד השנתי.

כמו כן יש לצרף את המסמכים הבאים:
1. קו"ח מקצועיים סטנדרטיים
2. שתי המלצות של מדריכים שתישלחנה על ידם ישירות למזכירות מרכז ויניקוט בישראל (במייל)
• באחריות הנרשמ/ת לוודא שההמלצות הגיעו למזכירות המרכז.
3. תעודות, כולל תעודת התמחות (לפסיכולוגים קליניים ופסיכיאטריים)
4. אשור עבודה במסגרת מוכרת של בריאות הנפש (לעובדים סוציאליים)
5. תמונת פנים סרוקה, צבעונית וברורה, ללא משקפי שמש.

המועמדים העומדים בתנאי הקבלה יזומנו לראיון.
ועדת הקבלה אינה מתחייבת לקבל או לזמן לראיונות את כל המועמדים, ומיון המועמדים ייערך לפי שיקול דעתה.


שכר הלימוד
‬ שכר הלימוד בתכנית הינו 12,000 ש"ח כולל מע"מ

דרכי תשלום:

ניתן לשלם באמצעות:

  • כרטיס אשראי בשמונה תשלומים שווים ללא ריבית
  • המחאות:
    ב-4 תשלומים שווים לתאריכים: 15.8.23, 15.12.23, 15.2.24, 15.4.24.‬‬‬‬‬
    או ב- 8 תשלומים שווים לתאריכים חודשיים עוקבים החל מ-15.8.23 ועד ל-15.3.23.

התשלום הינו עבור כל שנת הלימודים ויש להסדירו עד 15.8.23.

במועד ההודעה על הקבלה ללימודים, על הנרשם להעביר מקדמה ע"ס 1000 ש"ח, על חשבון שכה"ל, לשריון מקומו.
מקדמה זו לא תוחזר.