שלוחת חיפה
תכנית תלת שנתית ללימודי תעודה מתקדמים בפסיכותרפיה פסיכואנליטית
ברוח החשיבה הוויניקוטיאנית והעצמאית (מחזור ב' תשפ"ד-תשפ"ו)

סגל התכנית
דר' נחמה אורדע, שי בינו, דר' קרין בן-ארי סמירה, דבי הס אל-יניב, עדי הרר בלוך, דר' רות חשמונאי, רבקה יצחק, דר' רוני כרמלי, דר' סלין מרודס, רות סגל, ענת עזריה כהן, יעל ליפשיץ, שחר פלג להב, תמי פניני, יעל רונן, ליאת רימר, טלי שומרוני, דר' מאיר שטיינבוק, נורית שילה.


טופס הרשמה לתוכנית

תוכנית הלימודים ‭‬
תכנית הלימודים מיועדת להיכרות מעמיקה עם חשיבתו של ויניקוט ועם החשיבה העצמאית בפסיכואנליזה. התכנית הינה בת שלוש שנים ומורכבת מסמינרים תאורטיים, סמינרים קליניים (קבוצות הדרכה) וסדנאות.

הסמינרים התאורטיים והסדנאות עוסקים בהתפתחותם של מושגים מרכזיים בחשיבה הווינקוטיאנית, ובמקומם בשדה הפסיכואנליטי בן זמננו.

הסדנאות תתקיימנה בסוף כל סמסטר בבית מרכז ויניקוט בתל אביב. הן תהיינה משותפות לתלמידי שתי התכניות ללימודים מתקדמים, ובמהלכן יתקיים גם ערב קליני משותף, בהשתתפות צוות המורים והמדריכים.

הסמינרים הקליניים מהווים מרחב לחשיבה ולהבנה פסיכואנליטית של עבודתם הטיפולית של התלמידים, ברוח ויניקוט וממשיכיו. קבוצות ההדרכה תישארנה קבועות לאורך שלוש השנים. המדריכים יתחלפו בכל קבוצה אחת לשנה.

שנת הלימודים הראשונה תוקדש לעיון בשורשי תורתו של ויניקוט בהגותם של פרנצי וקליין. היא תעסוק גם בהתפתחות הרגשית המוקדמת, כתשתית לחשיבתו של ויניקוט. בהמשך תעקוב התכנית אחר התפתחות התיאוריה של ויניקוט, ותפגיש עם הגותם של פסיכואנליטיקאים בני זמנו, ביניהם פיירברן, גנטריפ, באלינט וביון. השנה האחרונה של התכנית תוקדש להעמקה ולהרחבה תיאורטית וקלינית של רעיונות מרכזיים בחשיבה העצמאית ובפיתוחיה המאוחרים יותר,  מרעיונותיהן של היימן, מילנר ושארפ, ועד לרעיונותיו של אוגדן.

המורים והמדריכים בתכנית הינם ברובם אנליטיקאים בחברה הפסיכואנליטית בישראל, או במכון תל אביב לפסיכואנליזה בת זמננו.

מחזור הלימודים בתכנית נפתח אחת לשלוש שנים. מחזור הלימודים הקרוב ייפתח בשנה"ל תשפ"ד.

למערכת השעות של התכנית לחצו כאן


אוכלוסיית‭ ‬היעד ‭‬
התכנית מיועדת לפסיכולוגים קליניים, עובדים סוציאליים קליניים, פסיכיאטרים, ומטפלים ממקצועות טיפוליים נוספים בעלי תואר MA, שהינם בוגרי תוכניות בסיס בפסיכותרפיה פסיכואנליטית, בהיקף ובתכנים של תכנית הבסיס 'מפת דרכים' במרכז ויניקוט.


תעודת גמר ‭‬
תעודת גמר תוענק למי שהשתתף בלפחות 75% מכל אחד מהסמינרים התיאורטיים והקליניים.
זוהי תעודה על סיום לימודים בתכנית תלת-שנתית ללימודי תעודה מתקדמים בפסיכותרפיה פסיכואנליטית של מרכז ויניקוט בישראל. התעודה מוכרת ע"י האיגוד הישראלי לפסיכותרפיה והאגודה הישראלית לפסיכותרפיה פסיכואנליטית.
במקרים חריגים, המרכז שומר לעצמו את הזכות להפסיק לימודיו של תלמיד, על פי שיקול דעת הנהלת התכנית וועדת ההיגוי.


פעילויות מדעיות ‭‬
המרכז מקיים מספר פעמים בשנה כנסים, ימי עיון, סדנאות ומפגשים נוספים, לעתים בהשתתפות מורים אורחים מהארץ ומחו"ל, מפגשים המיועדים בעיקר לאנשי המרכז – תלמידים ובוגרים ואנשי סגל – ומטרתם ליצור בו בית מקצועי לומד ומתפתח.

יום הלימודים ‭‬
יום ב', בין השעות 15:45-20:45

מקום הלימודים ‭‬
מרכז 'חדרים', רח' קריית ספר 25 (מתחם ביה"ס הריאלי) אחוזה, חיפה

ללוח ימי הלימודים לחצו כאן

*התכנית שומרת לעצמה את הזכות לערוך שינויים במערכת הלימודים.