שלוחת חיפה

תוכנית תלת שנתית ללימודי תעודה מתקדמים בפסיכותרפיה פסיכואנליטית ברוח החשיבה הוויניקוטיאנית והעצמאית

(מחזור ב' תשפ"ד-תשפ"ו)


תוכנית הלימודים ‭‬
תוכנית הלימודים מיועדת להיכרות מעמיקה עם חשיבתו של ויניקוט ועם החשיבה העצמאית בפסיכואנליזה. התוכנית הינה בת שלוש שנים ומורכבת מסמינרים תאורטיים, סמינרים קליניים (קבוצות הדרכה) וסדנאות.

הסמינרים התאורטיים והסדנאות עוסקים בהתפתחותם של מושגים מרכזיים בחשיבה הווינקוטיאנית, ובמקומם בשדה הפסיכואנליטי בן זמננו.

הסדנאות תתקיימנה בסוף כל סמסטר בבית מרכז ויניקוט בתל אביב. הן תהיינה משותפות לתלמידי שתי התוכניות ללימודים מתקדמים, ובמהלכן יתקיים גם ערב קליני משותף, בהשתתפות צוות המורים והמדריכים.

הסמינרים הקליניים מהווים מרחב לחשיבה ולהבנה פסיכואנליטית של עבודתם הטיפולית של התלמידים, ברוח ויניקוט וממשיכיו. קבוצות ההדרכה תישארנה קבועות לאורך שלוש השנים. המדריכים יתחלפו בכל קבוצה אחת לשנה.

שנת הלימודים הראשונה תוקדש לעיון בשורשי תורתו של ויניקוט בהגותם של פרנצי וקליין. היא תעסוק גם בהתפתחות הרגשית המוקדמת, כתשתית לחשיבתו של ויניקוט. בהמשך תעקוב התוכנית אחר התפתחות התיאוריה של ויניקוט, ותפגיש עם הגותם של פסיכואנליטיקאים בני זמנו, ביניהם פיירברן, גנטריפ, באלינט וביון. השנה האחרונה של התוכנית תוקדש להעמקה ולהרחבה תיאורטית וקלינית של רעיונות מרכזיים בחשיבה העצמאית ובפיתוחיה המאוחרים יותר,  מרעיונותיהן של היימן, מילנר ושארפ, ועד לרעיונותיו של אוגדן.

המורים והמדריכים בתוכנית הינם ברובם אנליטיקאים בחברה הפסיכואנליטית בישראל, או במכון תל אביב לפסיכואנליזה בת זמננו.

צוות ריכוז התוכנית: ד"ר מאיר שטיינבוק, ליאת רימר, עדי הרר בלוך ודבי הס אל יניב. 

מחזור הלימודים בתוכנית נפתח אחת לשלוש שנים. מחזור הלימודים הקרוב ייפתח בשנה"ל תשפ"ד.

למערכת השעות של התוכנית לחצו כאן


אוכלוסיית‭ ‬היעד ‭‬
התוכנית מיועדת לפסיכולוגים קליניים, עובדים סוציאליים קליניים, פסיכיאטרים, ומטפלים ממקצועות טיפוליים נוספים בעלי תואר MA, שהינם בוגרי תוכניות בסיס בפסיכותרפיה פסיכואנליטית, בהיקף ובתכנים של תוכנית הבסיס 'מפת דרכים' במרכז ויניקוט.


תעודת גמר ‭‬
תעודת גמר תוענק למי שהשתתף בלפחות 75% מכל אחד מהסמינרים התיאורטיים והקליניים.
זוהי תעודה על סיום לימודים בתוכנית תלת-שנתית ללימודי תעודה מתקדמים בפסיכותרפיה פסיכואנליטית של מרכז ויניקוט בישראל. התעודה מוכרת ע"י האיגוד הישראלי לפסיכותרפיה והאגודה הישראלית לפסיכותרפיה פסיכואנליטית.
במקרים חריגים, המרכז שומר לעצמו את הזכות להפסיק לימודיו של תלמיד, על פי שיקול דעת הנהלת התוכנית וועדת ההיגוי.


נהלי ביטול:

תלמיד אשר שילם שכר לימוד שנתי כנדרש, והודיע על ביטול הרשמתו עד 4 שבועות
לפני פתיחת שנה"ל, יקבל החזר שכ"ל (למעט המקדמה).
מעבר לתאריך זה ועד שבועיים לאחר פתיחת שנת הלימודים, יקבל החזר של שכ"ל,
למעט 50% משכ"ל של סמסטר א'.

הודעה על ביטול הלימודים או בקשה לשינויים בתכנית הלימודים עד 4 שבועות
מפתיחת הלימודים, החזר של 50% משכ"ל של סמסטר ב'.
לאחר תקופה זו, אין החזרים.

* שכר הלימוד יהיה נתון לשינויים במהלך הלימודים

פעילויות מדעיות ‭‬
המרכז מקיים מספר פעמים בשנה כנסים, ימי עיון, סדנאות ומפגשים נוספים, לעתים בהשתתפות מורים אורחים מהארץ ומחו"ל, מפגשים המיועדים בעיקר לאנשי המרכז – תלמידים ובוגרים ואנשי סגל – ומטרתם ליצור בו בית מקצועי לומד ומתפתח.

יום הלימודים ‭‬
יום ב', בין השעות 15:30-20:45

מקום הלימודים ‭‬
מרכז 'חדרים', רח' קריית ספר 25 (מתחם ביה"ס הריאלי) אחוזה, חיפה

ללוח ימי הלימודים לחצו כאן

טופס הרשמה לתוכנית

*התוכנית שומרת לעצמה את הזכות לערוך שינויים במערכת הלימודים.