שנה א' מפת דרכים ת"א

פסיכופתולוגיה וקולנוע / יניב ספינזי


הסמינר יעסוק בניתוח תיאורי מקרה מהמחלקה הסגורה תוך דיון בחומרים תיאורטיים ובסרטי קולנוע. בסדנה, נבחן ונדון בסוגים של תחלואה פסיכיאטרית קשה, ובחוויה הייחודית שעבודה עם מטופלים הסובלים מתחלואה זו מייצרת אצל המטפל. ע"י שיתוף פעיל בחוויה, ננסה יחד להבין לעומק את הקליניקה שמובילה אנשים לאשפוז במחלקה הסגורה. בסדנה אבחן את התפקיד של האשפוז הפסיכיאטרי בטיפול בחולי זה, מגבלותיו, הקשיים והאפשרויות הייחודיות אותן הוא מציע למטופל במצבים אלו. לסדנה מומלץ להתכונן ע"י קריאת החומרים וצפייה בסרטים הרלוונטים.
סרטים מומלצים לצפייה: להיות ג'ון מלקוביץ', אדפטיישן, פישר קינג- להעשרה: 12 קופים, מטריקס, סורק האפלה


'השימוש במטפל'- בחינה מחדש / ד"ר יוסי טריאסט

הסדנה בוחנת בראיה-בדיעבד את רעיון 'השימוש באובייקט׳ (המטפל) של ויניקוט על רקע התפיסה הדיאלקטית של יחסי סובייקט-אובייקט. זוהי סדנה קלינית-תיאורטית. מוקדה הקליני בניתוח מצבי ׳תקיעות׳ ו׳פריצות-דרך׳ בטיפול (התלמידים יתבקשו להביא ווינייטות קליניות).
מבחינה תיאורטית תעסוק הסדנה בזיהוי ה׳שימושים׳ השונים שמציעים המודלים התיאורטיים הקלאסיים שהציבה הפסיכואנליזה במהלך התפתחותה. נקודת ההתכנסות היא בחינת ההשלכות הקליניות של ההתבוננות התיאורטית המוצעת בקורס, על מעשה הטיפול האנליטי בעת הזאת.


הסובייקטיביות של המטפל והשימוש בה בטיפול הפסיכואנליטי / ד"ר אבי נוטקביץ'

נדון תחילה ב"שדה" הנוצר במפגש שבין מטפל ומטופל. נושא השדה ותיאוריית השדה הפסיכואנליטי הנוצר בסיטואציה הטיפולית תופס בעשר השנים האחרונות מקום בולט בשיח הפסיכואנליטי וכתיאוריה לגבי ההוויה הדיאדית בטיפול מזמינה אותנו למימד שלא ניתן להתעלם ממנו בהקשבה לגבי המתרחש באינטראקציה הטיפולית ולהתערבויות הנגזרות מכך. תיאורית "השדה" מחברת אותנו ליסודות הגישה ההתיחסותית, ומתקשרת במיוחד לרעיון של "השפעה הדדית לא מודעת בין מטפל למטופל" וכתוצאה מכך ביצירת "מארג ההעברה – העברה נגדית" שלא בקלות ניתן להתרה. מצב עניינים זה יוביל לדון בסובייקטיביות הלא מודעת של המטפל והצורך ב OWNING (לקיחת בעלות) של המטפל על חלקי הסובייקטיביות הלא מודעים שלו. התערבות של המטפל שכוללת OWNING, כאשר זה רלבנטי ,יש לה השפעה מאוד משמעותית על התפתחות התהליך הטיפולי. נשתמש בדיון התיאורטי והקליני שנקיים בשני מאמרים: האחד מאמר יסוד בגישה ההתיחסותית שנכתב על ידי לו ארון בתחילת התפתחותה של הגישה ומאמר שני הרצאה שנתנה על יד בכנס בינלאומי לפני מספר שנים העוסקת בנושא ההכלה ובחיבור בין התיאוריה של ביון ורעיונות התיחסותיים.


איזון נפשי – שנוי נפשי: גישתה של בטי ג'וזף / רותי ויינברג

הסדנה תעסוק במספר מאמרים של בטי ג'וזף על דחף המוות ופרברסיה והדגש שלה על עבודה בהעברה. נתייחס למקרים הקליניים במאמרים ולחומרים קליניים שיביאו המשתתפים על מנת להדגים את הקשר שבין פרברסיה ויחסי אובייקט וכיצד הדבר בא לידי בטוי בקשר הטיפולי.


לברוא, לשחק ולהאמין / שרה קולקר


ויניקוט מתאר את מסעו של האדם אל עבר המציאות החיצונית כמסע המתרחש מידי רגע ברגעו מיום היוולדו ועד קץ חייו. שלוש אבני דרך מצביעות על מורכבותו: לראשונה אקרא התיאורטי והיא ההזיה הקודמת לכל חוויה, השנייה היא כברת הדרך הארוכה של האשליה והיא 'המקום בו אנו חיים' והשלישית היא הממשי החי את המציאותי. הסדנה תתווה את הדרך הארוכה של המסע אך תתעכב ותתרכז באזור האשליה, האזור בו גלומות חוויות הבריאה, היצירה, המשחק והאמונה.


מיניות והתסביך האדיפלי – גילוים וגלגוליהם בתפיסה הפסיכואנליטית / חנן הלר

מהי מיניות? בתפיסה הקלאסית היא אנרגיה גופנית-נפשית שפרויד קרא לה ליבידו שמניעה את העניין והתשוקה בחיים, בעולם הפנימי, בעולם החיצוני וביחסים הבין אישייים. בסדנה זו נלמד על המיניות תוך נתינת מקום מרכזי ל"תסביך אדיפוס". פרויד ראה בתסביך האדיפלי 'תסביך הגרעין' בכל נוירוזה: "לכל יצור אנושי חדש מוצבת המשימה להתגבר על תסביך אדיפוס" (1905). מיניות ותוקפנות הן האנרגיות הנפשיות, המופיעות במלוא עצמתן הגולמית, ומחולולת את התסביך האדיפלי (רצח הורה וגילוי עריות). במובן זה ה"אדיפוס" מהווה מצע עשיר לבחינת נושא המיניות בפסיכואנליזה. נעסוק בהתפתחות הנושא והאדיפלי החל מהשאלתו מהמיתוס והמשגתו כשלב התפתחותי אצל פרויד דרך פיתוחו בידי כותבים מאוחרים, כמבנה ראשוני שקשור לנפרדות ולעיצוב דפוסי התקשרות ויחסי אובייקט. ונבחן את חיוניות השימוש ברעיונות אלו בקליניקה היום.


the incapacity to be alone / אמנון אייל

"תינוקות בני אנוש אינם יכולים להתחיל להיות [to be] אלא בתנאים מסויימים" כותב ויניקוט. בסדנה נקרא ונחשוב יחד על הצורות השונות שבהן הטיפול האימהי מכונן את 'ההיות', ועל האופן שבו הפרעות נפשיות כמו ה-borderline והפרוורסיה הן ביטוי ל'דחף החיים', דהיינו לצורך העמוק של האדם שהסביבה המוקדמת שבה התפתח היתה משובשת, לחפש חיבור נפשי שבו יוכל להתחיל ל'היות'.


שנה ב' מפת דרכים ת"א

No Master Classes found.

שנה ג' מפת דרכים ת"א

No Master Classes found.