שנה א' מפת דרכים ת"א

שורשי הטיפול הפסיכואנליטי-פרויד / ד"ר שרון שטרית

פרויד בונה תיאוריה על הנפש, הוא עורך תצפיות, מפתח ומתפתח ומשנה את התיאוריה שלו מתוך המפגשים עם מטופליו. בסמינר נקרא בכתביו של פרויד ומתוכם נתבונן על הנפש וננסה לנסח את מאפייניה, מה הכוחות הפועלים בה, מה העקרונות המנהלים אותה, מה המבנים המאפיינים וכו׳. נכיר מושגי יסוד בחשיבה הפסיכואנליטית ובטיפול הדינמי, כמו: כלל האסוציאציות החופשיות, קשב מרחף, לא מודע, working through, העברה, נרקיסיזם וכו׳. כמו כן, נעקוב אחר האופן בו מנסח פרויד את התנאים המאפשרים הקשבה ללא מודע, נכיר את סימני הההיכר של הלא מודע, כיצד הוא מוסווה ומתגלה ומהם חוקי השפה שלו. הסמינר ינוע בין מושגים תיאורטיים לדוגמאות קליניות. אופן זה של למידה יאפשר היכרות חיה עם המושגים התיאורטיים ויאפשר לראות עד כמה רלוונטיים הטקסטים הפרוידיאנים להקשבה שלנו כיום.


יסודות הטיפול הפסיכואנליטי / ד"ר שמוליק סגל קינר

הקורס יעסוק באבני היסוד של הטיפול הפסיכואנליטי מתחילתו עם כתיבתו של זיגמונד פרויד, ועד כותבים בני זמננו כמו מיטשל ואוגדן. נלמד להכיר מושגים מרכזיים כמו המסגרת הטיפולית (ה-Setting), הלא מודע, העברה והעברה נגדית, פירוש ועוד. נתבונן במושגים הללו מתוך זיקה אל התיאוריות השונות ואל חדר הטיפולים ונחשוב על סוגיות עמן אנו מתמודדים בעבודתנו. דיון בדוגמאות קליניות של המשתתפים והמנחה יסייע להעמקת הלמידה באופן מוחשי.


מלאני‭ ‬קליין‭ ‬וממשיכיה‭ ‬‮—‬‭ ‬יסודות‭ ‬הטכניקה‭ ‬הטיפולית / חמוטל ענר ברוק

בקורס נלמד על האופן בו התאוריה הקלייניאנית מיושמת בעבודה הטיפולית. נראה כיצד הטכניקה, שהלכה והתפתחה במהלך השנים, מקנה כלים להפיכת הלא מודע למודע, ומאפשרת תובנה ופירוש היכולים לעשות שינוי בעוצמות החרדה ובתפיסות המוטעות של המטופל, ולקדם שינוי נפשי. בכתיבה של קליין ושל ממשיכיה קיים דגש קליני משמעותי – במאמרים ישנם תיאורי מקרה מפורטים, המעגנים את החשיבה התיאורטית. נקרא מאמרים קליניים של מלאני קליין, בטי ג'וזף, חנה סגל, ג'ון שטיינר, אירמה ברנמן-פיק, ואחרים. דרכם נלמד על האופן בו המושגים הבסיסיים בתאוריה הקלייניאנית (כגון פירושי ההעברה ככלי מרכזי בעבודה, הבנת ההעברה כסיטואציה טוטאלית, הפנטזיה הלא מודעת, אובייקטים מופנמים, הזדהות השלכתית, קנאה וצרות עין) באים לידי ביטוי חי בטיפול. נשתמש בדוגמאות קליניות שיביאו המשתתפים על מנת לתרגל ביחד את העבודה עם פוקוס על ההעברה והעברה-הנגדית כמקור המרכזי לאינפורמציה על המטופל.


התיאוריה הקלייניאנית / דורית ברנע

קורס זה יעסוק ברעיונות מרכזיים שפיתחו קליין וממשיכיה. נעמוד על משמעות העבודה עם פנטזיות לא-מודעות, שקליין פיתחה בעבודתה עם ילדים רכים בשנים, דבר שאיפשר את הבנתה בדבר חשיבותם המכרעת של יחסי אובייקט. נתמקד בהכרות עם העמדה הסכיזו-פרנואידית והעמדה הדיכאונית כשתי מערכות של חרדות, הגנות ויחסי אובייקט המקיימות ביניהן יחסי גומלין בכל שעה טיפולית ולאורך כל החיים. נלמד על יחסה של קליין לתוקפנות והרסנות על ההבדלים ביניהן ועל נגזרותיהן השונות, ונדגים את הערך הרב שהיא מעניקה לאהבה והישרדותה דרך מושג התיקון והיכולת להכרת תודה.


שנה ב' מפת דרכים ת"א

פסיכופתולוגיה מזווית פסיכואנליטית / ד"ר אפרת שדך

פסיכופתולוגיה מזוהה לעתים קרובות עם גישות דיאגנוסטיות המדגישות סימפטומים ואבחנות פסיכיאטריות. בקורס זה ננסה לבחון מצבים פסיכופתולוגיים מזווית אחרת, פסיכואנליטית, כמצבים נפשיים המבטאים תנועה פנימית, תוצרים של תהליך התפתחותי מורכב שיש בו מפגש בין היחיד לסביבתו המוקדמת. באמצעות קריאה מקרוב של טקסטים פסיכואנליטיים ותוך שימוש בדוגמאות מן הספרות ומן האמנות, נדון במצבים נפשיים אוטיסטיים, פסיכוטיים, פסיכו-סומטיים, התמכרותיים ואחרים. מתוך כך, נחשוב על האופן בו הם מבטאים את העולם הפנימי וההיסטוריה האישית של האדם, ועל העבודה הטיפולית איתם.


הטיפול הנפשי על פי גישת פסיכולוגית העצמי / ד"ר גיא אור

בקורס נעסוק במושגי המפתח של הטיפול הנפשי על פי גישתה של פסיכולוגיית העצמי, ובהם: עצמי, זולתעצמי, תפקידה של האמפתיה בריפוי, תסכול אופטימאלי והפנמה ממירה, גישתה של פסיכולוגיית העצמי להגנה ולהתנגדות, העברות זולתעצמי ועוד. הקורס יתבסס בעיקרו על קריאה בספרו האחרון של היינץ קוהוט "כיצד מרפאת האנליזה?".


על ה"קצה הפרימיטיבי של החוויה" (אוגדן, 1989) / ענת שומן

ויניקוט (1963) תיאר את הייסורים הקדמוניים הכרוכים ב'חרדה שלא ניתן להעלותה על הדעת':

"חזרה למצב של אי-אינטגרציה, נפילה אינסופית, אובדן החבירה בין גוף לנפש, אובדן תחושת הממשי והיכולת להתייחס לאובייקטים".

בקורס נתמקד בהקשבה לקצוות הפרימיטיביים הללו של החוויה, המתגלים במצבי שבר והתפרקות ברמות ארגון נפשי שונות. נדון במופעי החרדות הראשוניות ובהגנות שמקימה הנפש למולם, נלמד להקשיב לווריאציות ארכאיות של השפה הנפשית ולהבחין באופנויות קדמוניות של הכלה, החזקה עצמית והתייחסות-אובייקט. מתוך כך נחשוב על דרכי התערבות המאפשרות 'נגיעה', התפתחות ושינוי נפשי באזורים שבהם טרם התהוותה יכולת לחשיבה וחלימה, מפרספקטיבות של כותבים שונים (ביק, טסטין, מלצר, מקדוגל, אנזייה, גרוטשטיין, אוגדן, אלינה שלקס, דנה אמיר ועוד).


התפתחות רגשית מוקדמת כתשתית לחשיבה התאורטית והקלינית של ויניקוט  / סמדר שטיינבוק

תפיסתו הייחודית של ויניקוט לגבי התהליכים הנפשיים המעורבים בהתפתחות הרגשית המוקדמת, שזורים בהגותו לגבי טבע האדם ולגבי האופן שבו מתפתחים תהליכי העברה ומתרחשת טרנספורמציה בטיפול פסיכואנליטי.

נקדיש את הסמינר לקריאה משותפת במספר מאמרי מפתח מתוך כתביו של ויניקוט, במהלכה נפגוש ונחדד מושגי יסוד כמו אנ-אינטגרציה וחרדות ראשוניות, תהליכי אינטגרציה והתהוות העצמי, אשליה ומשחק, תחום התופעות המעבריות, הרסנות ושימוש באוביקט; דרכם נעמיק במה שמאפשר לתינוק האנושי להגיח מתוך מצב אחדותי ולצאת למסעו המופלא לקראת ניפרדות, תוך גיבוש חווית עצמי רציפה, חיונית ונושמת. 

ניגע ברלוונטיות של כל זה לאופני ההתמקמות של המטפל ולמסע המזומן למטופל בתהליך של טיפול פסיכואנליטי בגישה ויניקוטיאנית.


מצבים מנטליים ראשוניים / חוה פרומקין ליאן

בשלושת המפגשים נדון במצבי נפש ארכאים האופייניים לראשית החיים, בהעדר לכידות פנימית בסיסית ובטרם התהוות העצמי ברמת גיבוש המאפשרת מנטליזציה. הוויות ראשוניות אלו מלוות באופנויות של חרדה ובהתארגנות נפשית תואמת המכוונת ליצירת תחושה של החזקה 'פרימיטיבית' של העצמי הפרגמנטרי ונעדר הלכידות.
נקרא כותבים שונים המתייחסים למצבי נפש אלו, אותם אנו פוגשים בקליניקה במטופלים קשים וכן כמובלעות בארגוני אישיות נוירוטים. מתוך כך ננסה לשלב את החשיבה התאורטית והקלינית ביחס למצבים אלו.
נקרא כותבים כביק, מלצר, טסטין, אוגדן, אנזיה ועוד, ככל שיאפשר לנו הזמן.


שנה ג' מפת דרכים ת"א

הגישה ההתייחסותית / אודי חן

הגישה ההתייחסותית צמחה בשנות ה-80 של המאה ה-20 בארצות הברית, שורשיה נטועים עמוק במסורת האנליטית, ו"מתכתבים" עימה, ועם זאת במקביל היא מתאפיינת  ברדיקליות,  ובבדיקת רבות מהנחות היסוד של  המסורת ממנה באה. הגישה נותנת מקום לחשיבה אחרת, וכן מחזירה קולות שהיו מודרים, נשכחים, או "מחוץ למחנה" בעבר.
לב ליבה של הגישה, מצוי בהבנת המפגש בין שני סובייקטים, בהקשר הייחודי-טיפולי שלהם. זאת מתוך הגדרת היחסים הטיפוליים , כ"הדדיים , אך לא סימטריים" (ארון).
הגדרת והבנת היחסים הטיפוליים ככאלה, מכניסה מתח, גיוון והכרה בייחודיות ובחד פעמיות של הקשר שנוצר בין המטפל למטופל. קשר זה מצוי תמיד במתח הבלתי פתור המתרחש במפגש שהינו מחד היררכי ולא סימטרי (ועל כן פוליטי), ועם זאת ,מפגש אנושי להפליא, בין שני סובייקטים המשפיעים ומושפעים הדדית, האחד ע"י השני.
בקורס זה, ננסה לעקוב אחרי ההתפתחות של הגישה ההתייחסותית, נבחן את שורשיה המוקדמים, ונראה מי היו אלו שהשפיעו עליה. נכיר את התיאורטיקנים הבולטים של הגישה (מיטשל, ארון, בנג'מין, הופמן, ברומברג,  גנט, דייויס ועוד.) נתוודע להמשגות חדשות שיצרו ולחשיבתם התיאורטית, תוך שימת לב כיצד כל זה מקבל מקום, בטכניקה ובפרקטיקה הטיפולית.

התיאוריה של הטכניקה בחשיבתו של ויניקוט / ד"ר מאיר שטיינבוק

מתוך יסודות החשיבה הפרוידיאנית והקלייניאנית, מנסיונו הקליני כפסיכואנליטיקאי וכרופא ילדים מצמיח מסעו של ויניקוט יצירה פסיכואנליטית מקורית. נתמקד במופעים של  שיבושים  בהתפתחות הרגשית בשלבים פרה-פרימיטיביים בקליניקה  ונחבור למסע הטיפולי המייחד את הקליניקה הויניקוטיאנית בו נכפים המטפל והמטופל על ידי הכוחות העוצמתיים של הלא-מודע הלא-מודחק לשהות במרחבי  ה'רגרסיה לתלות' ולחוות ביחד את הכשל המקורי 'שארע ולא נחווה'.


היכרות עם חשיבתו של ביון- תיאוריה וקליניקה / יעל מגל

מטרת הקורס היא לאפשר הכרות קרובה עם מושגים חשובים בהתפתחות החשיבה של ביון, תוך כדי חיבורם אל הקליניקה והמעשה הטיפולי. במפגשים נקרא יחד, קריאה קרובת-טקסט, בשניים ממאמריו הפסיכואנליטיים הראשונים, שנכתבו בשנות ה – 50: 'על היהירות', ו'התקפות על חיבורים'. נדלג למפגש עם חשיבתו פורצת הדרך במאמרו: 'הערות על זיכרון ותשוקה' (1967), ונחתום בחשיבה המאפיינת את שנותיו האחרונות דרך קריאה במאמרו: 'סזורה' (1977). במסע הזה נוכל לחוות מקרוב את המעבר בין קליניקה ותיאוריה ואת השינוי המפציע
בהתפתחות החשיבה הפסיכואנליטית כולה. ננסה להבין מה הכוונה ב'קליניקה הביוניאנית' וניעזר בכותבים נוספים ובמחשבות המתעוררות בקבוצה, בכדי להתוודע למושגים: הזדהות השלכתית כתקשורת, אובייקט
חוסם, פונקציית אלפא, מיכל/מוכל, סזורה ועוד.

יעל מגל – ymagal@bezeqint.net


הבניית הסיפור הפסיכואנליטי (קורס בחירה) / דפנה גולדנברג

כתיבה המנסה להמשיג תהליך טיפולי, הינה חלק חיוני בהתפתחותנו המקצועית כמטפלים.  בקורס נפגוש את התהליכים הרבים הכרוכים בתהליך כתיבת הטיפול.  נעסוק בשאלות כלליות על המעבר משפה דבורה לשפה כתובה, בחששות הקשורים בחשיפת המטופל והמטפל, ובבחירת המטופל עליו כותבים.  הקורס ילווה את מבנה העבודה – נחשוב יחד על כתיבת הרקע, המפגשים הראשונים, האבחנה הדינאמית, מהלך הטיפול, והדיון התיאורטי. 

לצד החומר התיאורטי של הקורס, נרצה לסייע בכתיבה לכל אחד מהמשתתפים.ות, אשר יתבקשו להביא חומרים קליניים כתובים בפני הקבוצה. 

הקורס יכלול 7 מפגשים של שתי יחידות כל אחד, ויתקיימו החל מחופשת הסמסטר ועד לתחילת שנת הלימודים הבאה.  המפגשים יתקיימו בימי רביעי שבהם לא יתקיימו לימודים, או בימי ששי בצהריים (12:00-15:15). 

תאריכי המפגשים:

יום רביעי 15.2.23 בשעות 16:00-19:15

יום ששי 21.4.23 בשעות 12:00-15:15

יום ששי 19.5.23 בשעות 12:00-15:15

יום רביעי 19.7.23 בשעות 16:00-19:15

יום רביעי 26.7.23 בשעות 16:00-19:15

מפגשים 6+7 יתקיימו לפני תחילת שנת הלימודים תשפ"ד

ההשתתפות בקורס היא מתוך בחירה, אך מרגע שהחלטתם להירשם, תידרש נוכחות עקבית בכל המפגשים.


עקרונות הטיפול אצל פרויד / הנרי שור

בסמינר נדון בהתפתחות ה – "תאוריה של הטכניקה" של הטיפול הפסיכואנליטי הפרוידיאני. גישתינו תהיה כרונולוגית החל מ 1890 ועד 1937 ותעקוב אחרי ההתפחות של תפיסת הטיפול הפסיכואנליתי ונעשה זאת מתוך התבננות על יחסי הגומלין בין התפתחות תפיסת הטיפול והתפתחות התפיסה המטהפסיכולוגית של התאוריה הפסיכואנלתית עצמה. הסמינר הוא תאורטי במהותו ויחד עם זאת ננסה להביא לאקטואליזציה מתמדת על ידי הבאת דוגמאות, וויגנטות ואסוציאציות מהניסיון הקליני העכשווי של המשתתפים.