שנה א' מפת דרכים ת"א

שורשי הטיפול הפסיכואנליטי-פרויד / ד"ר שרון שטרית

פרויד בונה תיאוריה על הנפש, הוא עורך תצפיות, מפתח ומתפתח ומשנה את התיאוריה שלו מתוך המפגשים עם מטופליו. בסמינר נקרא בכתביו של פרויד ומתוכם נתבונן על הנפש וננסה לנסח את מאפייניה, מה הכוחות הפועלים בה, מה העקרונות המנהלים אותה, מה המבנים המאפיינים וכו׳. נכיר מושגי יסוד בחשיבה הפסיכואנליטית ובטיפול הדינמי, כמו: כלל האסוציאציות החופשיות, קשב מרחף, לא מודע, working through, העברה, נרקיסיזם וכו׳. כמו כן, נעקוב אחר האופן בו מנסח פרויד את התנאים המאפשרים הקשבה ללא מודע, נכיר את סימני הההיכר של הלא מודע, כיצד הוא מוסווה ומתגלה ומהם חוקי השפה שלו. הסמינר ינוע בין מושגים תיאורטיים לדוגמאות קליניות. אופן זה של למידה יאפשר היכרות חיה עם המושגים התיאורטיים ויאפשר לראות עד כמה רלוונטיים הטקסטים הפרוידיאנים להקשבה שלנו כיום.


יסודות הטיפול הפסיכואנליטי / שמוליק סגל קינר

הקורס יעסוק באבני היסוד של הטיפול הפסיכואנליטי מתחילתו עם כתיבתו של זיגמונד פרויד, ועד כותבים בני זמננו כמו מיטשל ואוגדן. נלמד להכיר מושגים מרכזיים כמו המסגרת הטיפולית (ה-Setting), הלא מודע, העברה והעברה נגדית, פירוש ועוד. נתבונן במושגים הללו מתוך זיקה אל התיאוריות השונות ואל חדר הטיפולים ונחשוב על סוגיות עמן אנו מתמודדים בעבודתנו. דיון בדוגמאות קליניות של המשתתפים והמנחה יסייע להעמקת הלמידה באופן מוחשי.


התיאוריה הקלייניאנית / מיכל זלינגר

קורס זה יעסוק ברעיונות מרכזיים שפיתחו קליין וממשיכיה. נעמוד על משמעות העבודה עם פנטזיות לא-מודעות, שקליין פיתחה בעבודתה עם ילדים רכים בשנים, דבר שאיפשר את הבנתה בדבר חשיבותם המכרעת של יחסי אובייקט. נתמקד בהכרות עם העמדה הסכיזו-פרנואידית והעמדה הדיכאונית כשתי מערכות של חרדות, הגנות ויחסי אובייקט המקיימות ביניהן יחסי גומלין בכל שעה טיפולית ולאורך כל החיים. נלמד על יחסה של קליין להרסנות ותוקפנות על ההבדלים ביניהן ועל נגזרותיהן השונות, ונדגים את הערך הרב שהיא מעניקה לאהבה והישרדותה דרך מושג התיקון והיכולת להכרת תודה.


מלאני‭ ‬קליין‭ ‬וממשיכיה‭ ‬‮—‬‭ ‬יסודות‭ ‬הטכניקה‭ ‬הטיפולית / חמוטל ענר ברוק

בקורס נלמד על האופן בו התאוריה הקלייניאנית מיושמת בעבודה הטיפולית. נראה כיצד הטכניקה, שהלכה והתפתחה במהלך השנים, מקנה כלים להפיכת הלא מודע למודע, ומאפשרת תובנה ופירוש היכולים לעשות שינוי בעוצמות החרדה ובתפיסות המוטעות של המטופל, ולקדם שינוי נפשי. בכתיבה של קליין ושל ממשיכיה קיים דגש קליני משמעותי – במאמרים ישנם תיאורי מקרה מפורטים, המעגנים את החשיבה התיאורטית. נקרא מאמרים קליניים של מלאני קליין, בטי ג'וזף, חנה סגל, ג'ון שטיינר, אירמה ברנמן-פיק, ואחרים. דרכם נלמד על האופן בו המושגים הבסיסיים בתאוריה הקלייניאנית (כגון פירושי ההעברה ככלי מרכזי בעבודה, הבנת ההעברה כסיטואציה טוטאלית, הפנטזיה הלא מודעת, אובייקטים מופנמים, הזדהות השלכתית, קנאה וצרות עין) באים לידי ביטוי חי בטיפול. נשתמש בדוגמאות קליניות שיביאו המשתתפים על מנת לתרגל ביחד את העבודה עם פוקוס על ההעברה והעברה-הנגדית כמקור המרכזי לאינפורמציה על המטופל.


שנה ב' מפת דרכים ת"א

הזרם העצמאי / רות שגיא

בסמינר נדון בהתפתחות החשיבה התאורטית והקלינית של הזרם העצמאי בפסיכואנליזה.    בעקבות דיוני המחלוקת בחברה הפסיכואנליטית הבריטית בין הזרם הקלייניאני ובין הזרם הפרוידיאני בראשות אנה פרויד, נוצרה קבוצת האנליטיקאים העצמאיים – כקבוצת אמצע – middle . הקבוצה פיתחה את רעיונותיה ברוח עצמאית והתגבשה כקבוצה העצמאית במחצית המאה העשרים. על אף קיומם של הבדלים תאורטיים וקליניים בין חברי הקבוצה, חולקים אנשיה מאפיינים משותפים המייחדים אותם כקבוצה העצמאית. בין התאורטיקנים הנמנים עם קבוצה זו היימן, ויניקוט, פיירברן, גנטריפ, בולבי, בלינט, מילנר, ליטל, קולטרט, חאן, סימינגטון ובולאס.

נקרא בכתביהם של כמה מחברי הקבוצה, ונדון בסוגיות כגון השפעת הסביבה הראשונית וקשר אם תינוק על ההתפתחות הנפשית, מקום הטראומה, מקור התוקפנות, היחס להעברה ולהעברה נגדית,  רעיון הרגרסיה והשימוש ביצירת סביבה מחזיקה ומאפשרת ככלי טיפולי להתנעת תהליכי ריפוי וצמיחה.  


התפתחות רגשית מוקדמת לפי ויניקוט / אפרת שדך

העבודה הקלינית כפי שראה אותה ד"ו ויניקוט מבוססת על הבנה של ראשית ההתפתחות הנפשית, ובעיקר של הקשר המוקדם בין התינוק לסביבתו. "אפשר להאכיל תינוק בלי אהבה, אבל אי-אהבה או טיפול לא-אישי אין ביכולתם ליצור ילד-אדם אוטונומי חדש", הוא כותב בספרו "משחק ומציאות". בעזרת קריאה קרובה בטקסטים של ויניקוט, ותוך שימוש בדוגמאות מן הקליניקה, מן הספרות ומן האמנות, נעקוב אחר האופן בו תיאר את התפתחותו של "אדם אוטונומי" – אדם חי וחיוני, שנמצא במגע עם ליבת הווייתו האישית. נראה כיצד שיבושים בתחושת האוטונומיה והחיות נובעים מקטיעות ומכשלים בהתפתחות המוקדמת, נתבונן באופן בו הם שבים ומתעוררים בתוך יחסי ההעברה ונדון בעמדה הטיפולית הייחודית שויניקוט מציע. 


הטיפול הנפשי על פי גישת פסיכולוגית העצמי / ד"ר גיא אור

בקורס נעסוק במושגי המפתח של הטיפול הנפשי על פי גישתה של פסיכולוגיית העצמי, ובהם: עצמי, זולתעצמי, תפקידה של האמפתיה בריפוי, תסכול אופטימאלי והפנמה ממירה, גישתה של פסיכולוגיית העצמי להגנה ולהתנגדות, העברות זולתעצמי ועוד. הקורס יתבסס בעיקרו על קריאה בספרו האחרון של היינץ קוהוט "כיצד מרפאת האנליזה?".


על "הקצה הפרמיטיבי של החוויה" / ענת שומן

נתמקד בהקשבה לקצוות הפרימיטיביים של החוויה, לחרדות ראשוניות אשר מקורן בהתפתחות הנפשית המוקדמת ומציפות במצבי שבר והתפרקות ברמות ארגון נפשי שונות. ויניקוט (1963) תיאר את הייסורים הכרוכים ב'חרדה שלא ניתן להעלותה על הדעת': "חזרה למצב של אי-אינטגרציה, נפילה אינסופית, אובדן החבירה בין גוף לנפש, אובדן תחושת הממשי והיכולת להתייחס לאובייקטים". נדון במצבי חרדה אלה ובהגנות הקדמוניות שמקימה הנפש למולם, נלמד להקשיב לוריאציות ארכאיות של השפה הנפשית ולהבחין באופנויות פרימיטיביות של הכלה, החזקה עצמית וחיבור לאובייקט חלקי, מפרספקטיבות של כותבים שונים (ביק, טסטין, מלצר, מקדוגל, אנזייה, גרוטשטיין, אוגדן, אלינה שלקס, דנה אמיר ועוד).


שנה ג' מפת דרכים ת"א

העברה והעברה נגדית מפרויד ומעבר לו / הנרי שור

תקציר הקורס יעודכן בהקדם


היכרות עם חשיבתו של ביון- תיאוריה וקליניקה / יעל מגל

מטרת הקורס היא לאפשר הכרות קרובה עם מושגים חשובים בהתפתחות החשיבה של ביון, תוך כדי חיבורם אל הקליניקה והמעשה הטיפולי. במפגשים נקרא יחד, קריאה קרובת-טקסט, בשלושת המאמרים האחרונים המקובצים בספר 'במחשבה שניה' (1967): 'על היהירות', 'התקפות על חיבורים' ו'תיאוריה של החשיבה'. דרכם נוכל לחוות מקרוב את המעבר בין קליניקה ותיאוריה ואת השינוי המפציע בהתפתחות החשיבה הפסיכואנליטית כולה. ניעזר בכותבים נוספים ובמחשבות המתעוררות בקבוצה, בכדי להתוודע למושגים: הזדהות השלכתית כתקשורת, אובייקט חוסם, פונקציית אלפא, מיכל/מוכל ועוד.


התיאוריה של הטכניקה בחשיבתו של ויניקוט / ד"ר מאיר שטיינבוק

מתוך יסודות החשיבה הפרוידיאנית והקלייניאנית, מצמיח מסעו האישי של ויניקוט יצירה פסיכואנליטית מקורית הנובעת מן הקליניקה הפסיכואנליטית ומן הניסיון העצום שרכש כרופא ילדים. נכיר את מושגי היסוד: 'אובייקט מעבר', 'משחקיות', 'רגרסיה לתלות', 'שימוש באובייקט', 'יצירתיות', 'פחד מהתמוטטות' ועוד. ננסה לארגן אותם לכלל תפיסה תיאורטית המותאמת באופן ייחודי לאנשים שהשבר בנפשם מוקדם ביותר. נחבור למסע המשותף של המטופל והמטפל לקראת הגברת תחושת הקיום והממשות כאדם בעולם ונתייחס לצרכים שעולים בטיפול כזה המאתגרים מאוד את החשיבה והמעשה הקליניים השגורים.


פסיכואנליזה התייחסותית: תיאוריה וטכניקה / ד"ר אורן סול

בשנות התשעים של המאה העשרים החלה להתגבש קבוצת אנליטיקאים שהחזיקה בצבֶר רעיונות וקיבלה לימים את השם "הגישה ההתייחסותית". גישה זו שאבה את רעיונותיה ממגוון אסכולות פסיכואנליטיות, אך הבדילה עצמה מהרעיון הקלאסי כי מושא המחקר הוא נפש המטופל. בעקבות זאת, חל שינוי פרדיגמטי מהותי משום שהפסיכואנליזה ההתייחסותית הציבה במרכז התפיסה התיאורטית והקלינית שלה את – "הפסיכולוגיה של שני אנשים" –  והעלתה שתי שאלות נוקבות לגבי התהליך הטיפולי: הראשונה היתה שאלה תיאורטית בנוגע למה המטופל זקוק. והשנייה, שאלה אפיסטמולוגית לגבי מה יכול האנליטיקאי לדעת. בראשונה – למה המטופל זקוק? הדגש הועבר מוויתור על משאלות ינקותיות ומהסרת ההדחקה על ידי תובנה שמושגת באמצעות פירוש, אל פיתוח משמעות ואותנטיות, קידום של תנועה נפשית פנימית וזורמת בין חלקי עצמי שונים. בשנייה – מה יכול האנליטיקאי לדעת? נטען כי הרגעים המשמעותיים בטיפול יתרחשו כשהמטפל יהיה מוכן להרפות ממה שהוא יודע או שואף לדעת, ייטוש את האני התיאורטי שלו, וירשה לעצמו להיסחף אל מקום פחות מוכר שבו שולטים הריגוש, האימה וחוסר הביטחון, כדי להיפתח לפלורליזם רעיוני. בכך נשללה התפיסה כי על המטפל לחקור ולגלות את האמת בנפש המטופל ופותח הרעיון החדשני שהנפש היא דיאדית, חברתית, אינטראקטיבית מטבעה. הודגשה חשיבות היחס אל האחר, הועלתה התנגדות לכל צמצום בסובייקטיביות של המטפל והטיפול נתפס כמפגש שבין סובייקט לסובייקט, מפגש החותר להכרה הדדית, מעורבות ושותפות, אשר יתרמו לריפוי באמצעות הבניה משותפת של תוכני נפש האדם.
בקורס נעקוב אחר ההמשגות השונות של תיאורטיקנים מרכזיים בתחום כמו ג'סיקה בנג'מין, ג'ודי דייויס, לו ארון ועמנואל גנט.  נבחן את האופנים השונים שבהם כל אחד מהם מתאר את הרעיונות הבסיסיים של הגישה ההתייחסותית.


הבניית הסיפור הפסיכואנליטי (קורס בחירה) / דפנה גולדנברג

כתיבה המנסה להמשיג תהליך טיפולי, הינה חלק חיוני בהתפתחותנו המקצועית כמטפלים. בקורס נלווה את התהליכים הרבים הכרוכים בתהליך של כתיבה על טיפול. נעסוק בשאלות כלליות על המעבר משפה דבורה לשפה כתובה, בחששות כתיבה המנסה להמשיג תהליך טיפולי, הינה חלק חיוני בהתפתחותנו המקצועית כמטפלים.  בקורס נפגוש את התהליכים הרבים הכרוכים בתהליך כתיבת הטיפול.  נעסוק בשאלות כלליות על המעבר משפה דבורה לשפה כתובה, בחששות הקשורים בחשיפת המטופל והמטפל, ובבחירת המטופל עליו כותבים.  הקורס ילווה את מבנה העבודה – נחשוב יחד על כתיבת הרקע, המפגשים הראשונים, האבחנה הדינאמית, מהלך הטיפול, והדיון התיאורטי. לצד החומר התיאורטי של הקורס, נרצה לסייע בכתיבה לכל אחד מהמשתתפים.ות, אשר יתבקשו להביא חומרים קליניים כתובים בפני הקבוצה. 
הקורס ייערך במתכונת שונה מהרגיל, ויכלול 7 מפגשים ארוכים. 
המפגש הראשון יתקיים בחופשת הסמסטר, ביום רביעי, 9.2.22, בשעות 16:00-19:15.
המפגש השני יתקיים ביום ששי, 29.4.22, בשעות 13:00-16:15.
המפגש השלישי יתקיים ביום ששי, 17.6.22, בשעות 13:00-16:15.
המפגש הרביעי יתקיים ביום רביעי, 6.7.22, בשעות 16:00-19:15.
המפגש החמישי יתקיים בים רביעי, 14.9.22, בשעות 16:00-19:15.
המפגש הששי והשביעי יתקיימו בימי ששי, במהלך חודש אוקטובר ונובמבר 2022, בשעות 13:00-16:15.