שנה א' מפת דרכים ת"א

שורשי הטיפול הפסיכואנליטי-פרויד / ד"ר שרון שטרית

פרויד בונה תיאוריה על הנפש, הוא עורך תצפיות, מפתח ומתפתח ומשנה את התיאוריה שלו מתוך המפגשים עם מטופליו. בסמינר נקרא בכתביו של פרויד ומתוכם נתבונן על הנפש וננסה לנסח את מאפייניה, מה הכוחות הפועלים בה, מה העקרונות המנהלים אותה, מה המבנים המאפיינים וכו׳. נכיר מושגי יסוד בחשיבה הפסיכואנליטית ובטיפול הדינמי, כמו: כלל האסוציאציות החופשיות, קשב מרחף, לא מודע, working through, העברה, נרקיסיזם וכו׳. כמו כן, נעקוב אחר האופן בו מנסח פרויד את התנאים המאפשרים הקשבה ללא מודע, נכיר את סימני הההיכר של הלא מודע, כיצד הוא מוסווה ומתגלה ומהם חוקי השפה שלו. הסמינר ינוע בין מושגים תיאורטיים לדוגמאות קליניות. אופן זה של למידה יאפשר היכרות חיה עם המושגים התיאורטיים ויאפשר לראות עד כמה רלוונטיים הטקסטים הפרוידיאנים להקשבה שלנו כיום.


יסודות הטיפול הפסיכואנליטי / הדס רייזפלד עינת

הקורס יעסוק באבני היסוד של הטיפול הפסיכואנליטי כפי שנוסחו ע"י זיגמונד פרויד לפני כמאה שנה, תוך התחקות אחר התפתחויות בכתיבה הפסיכואנליטית שלאחריו (אוגדן, קולטארט, בולס, ג'וזף, קינודוז, בס, קרפי, סטיינר ובריטון ומיטשל).
נכיר מושגים מרכזיים כמו הלא מודע וביטוייו (אסוציאציות חופשיות, חלומות), עמדה טיפולית, סטינג וחוזה טיפולי, העברה והעברה נגדית, פירוש, ועוד. נתבונן במושגים הללו מתוך זיקה אל הקליניקה ואל חדר הטיפולים, ונחשוב על שאלות וסוגיות עמן אנו מתמודדים בעבודתנו הטיפולית.


התיאוריה הקלייניאנית / מיכל זלינגר

קורס זה יעסוק ברעיונות מרכזיים שפיתחו קליין וממשיכיה. נעמוד על משמעות העבודה עם פנטזיות לא-מודעות, שקליין פיתחה בעבודתה עם ילדים רכים בשנים, דבר שאיפשר את הבנתה בדבר חשיבותם המכרעת של יחסי אובייקט. נתמקד בהכרות עם העמדה הסכיזו-פרנואידית והעמדה הדיכאונית כשתי מערכות של חרדות, הגנות ויחסי אובייקט המקיימות ביניהן יחסי גומלין בכל שעה טיפולית ולאורך כל החיים. נלמד על יחסה של קליין להרסנות ותוקפנות על ההבדלים ביניהן ועל נגזרותיהן השונות, ונדגים את הערך הרב שהיא מעניקה לאהבה והישרדותה דרך מושג התיקון והיכולת להכרת תודה.


מלאני‭ ‬קליין‭ ‬וממשיכיה‭ ‬‮—‬‭ ‬יסודות‭ ‬הטכניקה‭ ‬הטיפולית / חמוטל ענר ברוק

בקורס נלמד על האופן בו התאוריה הקלייניאנית מיושמת בעבודה הטיפולית. נראה כיצד הטכניקה, שהלכה והתפתחה במהלך השנים, מקנה כלים להפיכת הלא מודע למודע, ומאפשרת תובנה ופירוש היכולים לעשות שינוי בעוצמות החרדה ובתפיסות המוטעות של המטופל, ולקדם שינוי נפשי. בכתיבה של קליין ושל ממשיכיה קיים דגש קליני משמעותי – במאמרים ישנם תיאורי מקרה מפורטים, המעגנים את החשיבה התיאורטית. נקרא מאמרים קליניים של מלאני קליין, בטי ג'וזף, חנה סגל, ג'ון שטיינר, אירמה ברנמן-פיק, ואחרים. דרכם נלמד על האופן בו המושגים הבסיסיים בתאוריה הקלייניאנית (כגון פירושי ההעברה ככלי מרכזי בעבודה, הבנת ההעברה כסיטואציה טוטאלית, הפנטזיה הלא מודעת, אובייקטים מופנמים, הזדהות השלכתית, קנאה וצרות עין) באים לידי ביטוי חי בטיפול. נשתמש בדוגמאות קליניות שיביאו המשתתפים על מנת לתרגל ביחד את העבודה עם פוקוס על ההעברה והעברה-הנגדית כמקור המרכזי לאינפורמציה על המטופל.


שנה ב' מפת דרכים ת"א

מצבים מנטליים ראשוניים / רות שגיא

נדון במצבים מנטאלים ראשוניים, אשר לא עברו תהליך של ייצוג ב-mind. בינקות המוקדמת, בתוך המרקם העדין של הדיאדה אם-תינוק מתגבשת עצמיות חושית,  המהווה תשתית לתהליכי מנטליזציה וסימבוליזציה. הפרעה בהתפתחות הראשונית יוצרת חורים במארג העצמי המתהווה – אזורים נטולי מנטליזציה ומשמעות. ביטוייה של הפרעה זו הינם חוויה של מוות רגשי ושל ריקנות, התקיימות נעדרת ממשות ומשמעות, סומטיזציה, acting out והצפה של חרדות כליון. המטפל נדרש במצבים אלה לחפש אחר אפשרות של נגיעה ויצירת משמעות מחברת במצבי נפש אלה. 


פסיכופתולוגיה בחדר הטיפול- מתיאוריה למעשה / אפרת שדך

המסורת הפסיכואנליטית מציעה פרספקטיבות שונות להבנת הפסיכופתולוגיה, החל בפרויד, שהדגיש את הקשר בין הנורמאלי לרציונאלי, ועד מודלים שראו את מקור הפתולוגיה דווקא בשליטה מופרזת של העולם הרציונאלי בחיי הנפש. לדוגמא, המודל של בולאס ומושג ה"נורמוטי". בקורס נבחן מודלים שונים של נורמאליות ושל פסיכופתולוגיה, וננסה להבין כיצד הם משפיעים על תפיסתנו את המתרחש בטיפול. לצורך זה נתבונן בתהליכים המורכבים המתרחשים במהלך ההתפתחות המוקדמת, ובקשר בינם לבין המאפיינים המייחדים בהמשך הדרך את המצבים האוטיסטיים, הפסיכוטיים, הגבוליים והנוירוטיים. נתבונן בחרדות הקיומיות הראשוניות העומדות בבסיס המצבים הפסיכוטיים והאוטיסטיים, כפי שמופיעים בכתביהם של ויניקוט וטסטין. נתייחס לאופן שבו פועלים במצבים הגבוליים מנגנונים הגנתיים של פיצול, השלכה והזדהות השלכתית, כפי שתוארו על ידי קליין, אוגדן וביון, ואיך מצבים אלה נתפסים מנקודת מבטן של גישות העוסקות במנטליזציה. ננסה להבין איך מאפיינים אלה באים לידי ביטוי בקליניקה, בקשר הטיפולי עם המטופל הנמצא איתנו בחדר.


קוהוט ופסיכולוגיית העצמי / גיא אור

בקורס נעסוק במושגי המפתח של הטיפול הנפשי על פי גישתה של פסיכולוגיית העצמי, ובהם: עצמי, זולתעצמי, תפקידה של האמפתיה בריפוי, תסכול אופטימאלי והפנמה ממירה, גישתה של פסיכולוגיית העצמי להגנה ולהתנגדות, העברות זולתעצמי ועוד. הקורס יתבסס בעיקרו על קריאה בספרו האחרון של היינץ קוהוט "כיצד מרפאת האנליזה?".


יסודות תיאורטיים וקליניים בחשיבתו של ויניקוט / אפרת שדך

תקציר יעודכן בהקדם


שנה ג' מפת דרכים ת"א

קוהוט ופסיכולוגיית העצמי / גיא אור

בקורס נעסוק במושגי המפתח של הטיפול הנפשי על פי גישתה של פסיכולוגיית העצמי, ובהם: עצמי, זולתעצמי, תפקידה של האמפתיה בריפוי, תסכול אופטימאלי והפנמה ממירה, גישתה של פסיכולוגיית העצמי להגנה ולהתנגדות, העברות זולתעצמי ועוד. הקורס יתבסס בעיקרו על קריאה בספרו האחרון של היינץ קוהוט "כיצד מרפאת האנליזה?".


הבניית הסיפור הפסיכואנליטי (קורס בחירה) / דפנה גולדנברג

כתיבה המנסה להמשיג תהליך טיפולי, הינה חלק חיוני בהתפתחותנו המקצועית כמטפלים. בקורס נלווה את התהליכים הרבים הכרוכים בתהליך של כתיבה על טיפול. נעסוק בשאלות כלליות על המעבר משפה דבורה לשפה כתובה, בחששות הקשורים בחשיפת המטופל והמטפל, ובבחירת המטופל עליו כותבים. הקורס ילווה את מבנה העבודה – נחשוב יחד על כתיבת המפגשים הראשונים, הרקע, האבחנה הדינאמית, מהלך הטיפול (איך מחלקים את הטיפול לתקופות שונות תוך מחשבה על השינויים שהתאפשרו בתוכן), ודיון תיאורטי. נקרא יחד מאמרים בנושא ונשתמש בדוגמאות קליניות כתובות של המשתתפים. הקורס יכלול 9 שעורים במהלך השנה בימי רביעי, בשעות 14:30-15:45, ושני מרתונים של 4 שעות שיתקיימו בחודש יולי, לאחר שתסתיימנה הסדנאות, בשעות 15:00-19:00.

  • תאריכי השיעורים: 4.11.20, 18.11.20, 2.12.20, 30.12.20, 13.1.21, 3.3.21, 7.4.21, 12.5.21, 2.6.21
  • תאריכי המרתונים: 7.7.21, 14.7.21

היכרות עם חשיבתו של ביון- תיאוריה וקליניקה / יעל מגל

מטרת הקורס היא לאפשר הכרות קרובה עם מושגים חשובים בהתפתחות החשיבה של ביון, תוך כדי חיבורם אל הקליניקה והמעשה הטיפולי. במפגשים נקרא יחד, קריאה קרובת-טקסט, בשלושת המאמרים האחרונים המקובצים בספר 'במחשבה שניה' (1967): 'על היהירות', 'התקפות על חיבורים' ו'תיאוריה של החשיבה'. דרכם נוכל לחוות מקרוב את המעבר בין קליניקה ותיאוריה ואת השינוי המפציע בהתפתחות החשיבה הפסיכואנליטית כולה. ניעזר בכותבים נוספים ובמחשבות המתעוררות בקבוצה, בכדי להתוודע למושגים: הזדהות השלכתית כתקשורת, אובייקט חוסם, פונקציית אלפא, מיכל/מוכל ועוד.


התיאוריה של הטכניקה בחשיבתו של ויניקוט / ד"ר מאיר שטיינבוק

מתוך יסודות החשיבה הפרוידיאנית והקלייניאנית, מצמיח מסעו האישי של ויניקוט יצירה פסיכואנליטית מקורית הנובעת מן הקליניקה הפסיכואנליטית ומן הניסיון העצום שרכש כרופא ילדים. נכיר את מושגי היסוד: 'אובייקט מעבר', 'משחקיות', 'רגרסיה לתלות', 'שימוש באובייקט', 'יצירתיות', 'פחד מהתמוטטות' ועוד. ננסה לארגן אותם לכלל תפיסה תיאורטית המותאמת באופן ייחודי לאנשים שהשבר בנפשם מוקדם ביותר. נחבור למסע המשותף של המטופל והמטפל לקראת הגברת תחושת הקיום והממשות כאדם בעולם ונתייחס לצרכים שעולים בטיפול כזה המאתגרים מאוד את החשיבה והמעשה הקליניים השגורים.


הגישה ההתייחסותית (8 מפגשים) / אורן סול

הפסיכואנליזה ההתייחסותית מציבה במרכז התפיסה התיאורטית והקלינית שלה את הצורך ליצור את החדש, הלא מוכר, והלא ידוע, המתהווה בתוך מגוון התצורות שבהן נפגשים הסובייקט וזולתו, התינוק ואמו, המטופל והאנליטיקאי.  בקורס ננסה לעקוב אחר ההמשגות השונות של תיאורטיקנים מרכזיים בתחום כמו ג'סיקה בנג'מין, ג'ודי דייויס, לו ארון ועמנואל גנט. נבחן את האופנים השונים שבהם כל אחד מהם מתאר את היווצרותה של עמדה פנימית לחוויות שאינן ידועות, את ההתמסרות למגוון האפשרויות הטמונות במפגש עצמי-אחר, עצמי-עולם ועצמי-עצמי. מפגש זה טומן בחובו את הפתח למעבר מ"קיים" ל- "פוטנציאל", מ"אובייקט" ל- "סובייקט בהתהוות" ומקיפאון לתנועה ולשינוי.


פרויד בדיעבד / הנרי שור