שנה א' מפת דרכים גבעת חיים

מחשבת פרויד / ד"ר פולינה ויקסמן

נפגוש מחדש את הרעיון המרכזי שפיתח פרויד: רעיון הלא מודע, אשר השפיע עמוקות על ההבנה של נפש האדם ועל התרבות המערבית בכללותה ואשר יצר את התשתית לטיפול הפסיכואנליטי. נתחקה אחר כמה מהבנותיו של פרויד בנוגע לנפש האדם והכוחות המניעים אותה: הליבידו ודחף המוות, עיקרון העונג ועיקרון המציאות. ניגע במקומה המרכזי של החרדה ובהבנות של פרויד לגבי מלנכוליה. בהמשך הקורס, נעסוק במאמרים טכניים של פרויד, בהצעותיו לגבי מטרות הטיפול הפסיכואנליטי ובאופן שבו חלק מהרעיונות המטה-פסיכולוגיים מתבטאים בגישה הטיפולית: התנאים בהם עשוי הלא מודע להתגלות, העמדה הנדרשת למטפל בכדי להיות פתוח לערוצים הלא מודעים והכלים שלו להעריך את התערבויותיו הטיפוליות.


מושגי יסוד בטיפול הפסיכואנליטי / ריבה גור

הקורס "מושגי יסוד בפסיכותרפיה" נועד להקנות הבנה של מושגים בסיסיים בתהליך טיפול דינמי אישי ולכונן תשתית מושגית שתלווה את תלמידי התוכנית במהלך התפתחותם המקצועית והאישית. הקורס עוסק במושגים כגון: החוזה הטיפולי, העברה, העברה נגדית, הכלה ועוד.
מתוך כך ננסה להעמיק הבנתנו באשר לתהליך הטיפולי בכללותו ולגורמים המרפאים שבבסיסו. נבחן את השינוי שחל במהלך השנים בהבנה של אבני היסוד הטיפוליות ונגבש ראיה כוללנית של המתרחש בחדר הטיפול מזווית הראיה של המטופל והמטפל ומתוך קשת רחבה של עמדות תיאורטיות שהתפתחו בדיסציפלינה הקלינית הדינמית.
הדיון במושגים יתבסס על קריאת חומר תיאורטי, תוך שימוש בדוגמאות קליניות. אתם מוזמנים להביא דוגמאות מתוך ההתנסויות שלכם.


לפגוש את קליין / שגית יצחקי קדם

בקורס ננסה לחוות יחד את 'היקום הקלייניאני'… עולם נפשי סוער ועשיר ובתוכו התרחשויות בלתי פוסקות: דחפים, פנטזיות, חרדות, הגנות ושלל אובייקטים וחלקי אובייקטים מופנמים. נעקוב אחר ציוני דרך משמעותיים בביוגרפיה של קליין, התנסויותיה בקליניקה, והתפתחות האינטואיציות המרכזיות בחשיבה התיאורטית שלה. נקרא יחד חלקים ממאמריה ונדון במושגים מרכזיים: עולם פנימי, פנטזיות לא מודעות, דחף החיים ודחף המוות, העמדה הפרנואידית סכיזואידית, העמדה הדפרסיבית, שנאה וצרות עין, אהבה, תיקון והכרת תודה.


פסיכופתולוגיה בחדר הטיפול: מתיאוריה למעשה / ד"ר רוני כרמלי

מהי פתולוגיה נפשית, וכיצד היא נוצרת? התיאוריה הפסיכואנליטית ניסתה מאז פרויד לתת מענה על שאלה זו בדיוק. בבסיסה, הפסיכואנליזה קושרת בין התפתחות של מבנים נפשיים ושיבושים בהתפתחותם לבין הפרעות נפשיות מאוחרות יותר. היא מנסה להבין את שורשי הפתולוגיה הנפשית מנקודת מבט של כשלים בהתפתחות הנפשית, חזרה אחורה למצבים נפשיים קדומים יותר, ושיבושים באינטראקציה של הנפש היחידה עם סביבתה.

ננסה להבין את החשיבה המוקדמת של פרויד דרך מקרה מ'מחקרים בהיסטריה' (1895), טקסט שנכתב סביב הולדת הפסיכואנליזה, נמשיך לעקוב מעט אחר חשיבתו המאוחרת יותר של פרויד בהבנתו פסיכופתולוגיה, ולאחר מכן נפנה לחשיבה הקלייניאנית המסמנת את העמדות הסכיזו-פרנואידית והדיכאונית כציר מרכזי בהתפתחות נפשית. לאחר מכן, נתמקד במפנה שלאחר מות קליין ב-1960, שעיקרו הפניית המבט הפסיכואנליטי אל ההתפתחות המוקדמת יותר מן העמדה הסכיזו-פרנואידית, אל מצבים מנטליים ראשוניים ואל היווצרות מנגנונים אוטיסטיים.


שנה ב' מפת דרכים גבעת חיים

ויניקוט- המסע של היחיד מתלות מוחלטת לקראת עצמאות / שי בינו

ויניקוט הוא דמות מרכזית שחוללה מהפכה בעולם הפסיכואנליטי. הוא היה הראשון שסימן את המעבר מהתמקדות בחקר המציאות הפנימית ופרשנות שלה, לעבר החוויה והסובייקטיביות של היחיד. תפיסתו את התהליך הטיפולי כמקביל למודל של יחסי הורה – תינוק, והורה – ילד אפשרה את הרחבת ההבנה של התפתחות נפש האדם, ואת האפשרות לטפל במטופלים בעלי הפרעות קשות. כתיבתו של ויניקוט היא מקור השראה להבנות רבות, אך לעיתים קרובות היא מורכבת, מעורפלת וחידתית, ולכן דורשת השתהות, בירור והעמקה. בקורס נתחקה אחר התפתחות מהלך החשיבה התיאורטית והקלינית של ויניקוט, תוך התמקדות ביחסי אם תינוק, והשפעתה המכריעה של הסביבה על ההתפתחות הנפשית. נקרא יחדיו מאמרים מרכזיים מתוך הספרים "משחק ומציאות", "עצמי אמתי ,עצמי כוזב" ו"פסיכולוגיה של השיגעון", ונעזר בהתנסויות ובניסיון הקליני של המשתתפים בקורס.


מצבים מנטליים ראשוניים / חוה פרומקין ליאן

במהלך הקורס נסקור ונדון במצבי נפש ארכאיים האופייניים לראשית החיים והמערבים חרדות ראשוניות, בטרם התהוות העצמי ברמת גיבוש המאפשרת מנטליזציה: במצב זה, של העדר לכידות פנימית בסיסית, העצמי מאמץ הגנות פרימיטיביות בכדי לשמר מידה של לכידות אל מול חרדות ההתפרקות וההתפוגגות. אנו פוגשים חרדות מסוג זה בקליניקה במצבי שבר וחולי משמעותי, אך גם במטופלים ברמות ארגון גבוהות יותר. נלמד להקשיב ולזהות חרדות אלו ואת ההתארגנות ההגנתית מולן בקליניקה, ונבחן גישות תאורטיות שונות הממשיגות מצבים אלו, ומספקות כלים להקשבה ולעבודה טיפולית איתם.
נתחיל בקריאה על חרדת האיון של קליין ונמשיך לכתיבתו של ויניקוט (חרדת ההתפרקות והייסורים הקדמוניים) ולכותבים פוסט-קלייניאנים כביק (העור המשני), מלצר (הזדהות דביקנית), טסטין (הגרעין האוטיסטי), וכן כותבים כגרוטסטיין (מושג החור השחור), אנז'ייה (מושג המעטפת הנפשית), אוגדן (האופנות האוטיסטית מגעית) וכתיבה על חוויות שלא עברו מנטליזציה.


ממשיכי ויניקוט – הזרם העצמאי / אסנת כהן

בקורס זה נעמיק בחשיבתם ובתרומתם של הוגים מרכזיים בזרם העצמאי בפסיכואנליזה ובתיאורטיקנים נוספים שהושפעו מויניקוט. ראשיתו של הזרם העצמאי בקבוצה אשר קיבלה את הגדרתה כ״קבוצה האמצעית״ בעת דיוני המחלוקת בין אנה פרויד למלאני קליין בראשית שנות הארבעים בלונדון.
ויניקוט היה דמות מפתח בהתפתחות הזרם העצמאי, אשר כולל מגוון רחב של השקפות תיאורטיות וקליניות ולא תפיסת עולם אחידה. התיאוריה שפיתח שימשה מצע לשפה חיה שמשתקפת בהתפתחות של מושגי יסוד שטבע (כגון תופעות מעבר, שימוש באובייקט, פחד מהתמוטטות, רגרסיה ועוד) אצל כותבים מהזרם העצמאי ואצל כותבים אחרים שהושפעו ממנו, השתמשו במושגים שלו וגם הערו בהם משמעויות חדשות.
בקורס נקרא מכתביהם של באלינט, חאן, מילנר, ליטל, קולטראט, בולאס, אוגדן, בנג'ימין ואחרים.


ממשיכיה של קליין / יעל איתי פק

החשיבה של ממשיכיה של קליין, החל מתלמידיה ועד הוגים פעילים כיום, נחשבת לזרם חי, בועט ומתפתח. הקורס יעסוק ברעיונות מרכזיים בחשיבה הקלייניאנית, כפי שפותחו על ידי ממשיכיה של מלאני קליין; נכיר את חשיבתם של בטי ג'וזף, רונלד בריטון, פריסיליה רות', ארמה ברנמן-פיק ואחרים ואת האופן שבו הם הבינו ועבדו עם יחסי אובייקט מוקדמים, עמדות נפשיות וחרדות, פנטזיות לא מודעות והזדהות השלכתית. כמו כן, נכיר את הגישה הייחודית של חלק מהוגים אלו להעברה והעברה נגדית והמשקל המרכזי שהם נותנים לתהליכים אלו בעבודה הקלינית. בתוך כך, נכיר יותר לעומק את החיבור ההדוק, המאפיין את קליין וממשיכיה,  בין התיאוריה לקליניקה. חיבור זה מסייע בהבנה מעמיקה של תהליכים טיפוליים מאתגרים וכן של הגורמים המאפשרים או חוסמים שינוי נפשי


העברה, העברה נגדית והזדהות השלכתית / תמר פריד

הקורס יעסוק בהבנת תהליכים של העברה, העברה נגדית והזדהות השלכתית ע"פ תיאוריות פסיכואנליטיות שונות. נראה גם כיצד תהליכים אלה באים לידי ביטוי בעבודה הטיפולית המעשית. נלמד על הקשבה ללא מודע של המטפל והמטופל; הכרת המטופל ויחסיו עם עולמו הפנימי והחיצוני, עם עולמו המודע והלא מודע; הכרת המטפל ויחסיו עם עולמו הפנימי והחיצוני, עם עולמו המודע והלא מודע; התבוננות על המפגש והתהליך המתרחש בין המטפל למטופל בתוך השעה הטיפולית: העברה-העברה נגדית, הזדהות השלכתית וכיצד מתחולל השינוי אצל המטופל בתוך התהליך הטיפולי.


שנה ג' מפת דרכים גבעת חיים

מפגש ראשון עם חשיבתו של וילפרד ביון / ידידה טורקניץ

קריאה  התחלתית בכתביו של ביון מעוררת בנו טווח של רגשות: מהתרגשות  וסקרנות ועד לחרדה ומתח. בקורס ננסה להבין ולהשתמש ברגשות אלו בלמידה של מספר מושגים בסיסיים בחשיבתו. נתחיל מסקירה הסטורית ומיקום כתביו בתיאוריה הפסיכואנליטית עד לתקופתו, נלמד מעט על חייו ואופיו, ננסה להבין באיזה אופן שאב השראה מקודמיו ובמה שינה ונהיה פורץ דרך. נלמד מספר מושגים, פונקציית אלפא, יסודות אלפא ובטא, מיכל/מוכל ועוד. את הטקסטים של ביון נקרא יחד בכיתה: מעט בכל פעם, כדי שנוכל להתעכב, להעמיק ולבאר. בבית, להעמקת  והרחבת הלמידה נקרא מאמרי רקע מאת אוגדן, בריטון, איטון ואחרים. נשתמש בוינייטות קליניות של המשתתפים כדי להדגים ולהמחיש את החומר. כל זה בתקווה להתגבר על הזר והלא מוכר ולאפשר ליופי ולחדשנות לחלחל אלינו.


פסיכולוגיית העצמי- מונחי יסוד / ד"ר אשר אפשטיין

בקורס זה נעסוק במונחי יסוד בפסיכולוגיית העצמי שפיתח קוהוט, כגון: מושג האמפתיה ככלי המרכזי שקוהוט הדגיש, הן כמכשיר תצפית על החוויה הסובייקטיבית, והן כגורם מרפא; התייחסות חדשה לנרקיסיזם;  מושג הזולתעצמי, צרכי זולתעצמי של האדם והאופן בו הם מביאים לסוגים חדשים של העברות;  העברות מראה ואידיאליזציה והעברות-נגד אליהם; תפיסת העצמי על הגנה והתנגדות; תפיסת העצמי על זעם נרקיסיסטי, ואומץ-לב. נקרא ביחד בעיקר את כתבי קוהוט עצמו, כדי להכיר מקרוב את השורשים של תיאוריה שמתפתחת מאז לקשת רחבה של כיוונים. כמו כן, נשלב לימוד תיאורטי עם דוגמאות קליניות של המשתתפים בכדי להדגים את יישומיה של תיאוריה זו במפגש הטיפולי.


התיאוריה‭ ‬ויסודות‭ ‬הטכניקה‭ ‬הטיפולית‭ ‬של‭ ‬הגישה‭ ‬ההתייחסותית / גידי לוין

בקורס נעסוק בדגש ששמים הכותבים ההתייחסותיים על "פסיכולוגיה של שניים", התופסת את העולם התוך אישי כמתפתח באמצעות מטריצה אינטר-סובייקטיבית, כשלסובייקטיביות של המטפל יש משקל רב בתהליך הטיפולי. נדון בהנחות היסוד המשותפות לכותבים ההתייחסותיים ונעסוק במושגים מרכזיים של הגישה ההתייחסותית, אשר נוצרו מפירוק ובנייה מחדש של מושגים פסיכואנליטיים קלאסיים, כגון: התנגדות ופירוש והלא מודע. נחקור את הרעיון של מימושים בפעולה (enactments) כממחישים את חוויית ההעברה-העברה נגדית המעגלית המתרחשת במפגש האינטר-סובייקטיבי הטיפולי, לעיתים הם כובלים – אך חיוניים לטרנספורמציות. נדון במושגים שהעמדה ההתייחסותית פתחה כמו הכרה הדדית, טראומה ודיסוציאציה, עצמיים מרובים וחשיפה עצמית של המטפל – ונחקור גם את השפעת הפוליטי והחברתי בחדר הטיפול.התיאורטיקנים המרכזיים שיילמדו הם מיטשל, בנג׳מין, ארון, ברומברג, מרודה, סטולורו ואטווד, דימן, האריס, דיוויס ועוד.


התיאוריה של הטכניקה בחשיבתו של ויניקוט / ד"ר מאיר שטיינבוק

מתוך יסודות החשיבה הפרוידיאנית והקלייניאנית, מנסיונו הקליני כפסיכואנליטיקאי וכרופא ילדים מצמיח מסעו של ויניקוט יצירה פסיכואנליטית מקורית. נתמקד במופעים של  שיבושים  בהתפתחות הרגשית בשלבים פרה-פרימיטיביים בקליניקה  ונחבור למסע הטיפולי המייחד את הקליניקה הויניקוטיאנית בו נכפים המטפל והמטופל על ידי הכוחות העוצמתיים של הלא-מודע הלא-מודחק לשהות במרחבי  ה'רגרסיה לתלות' ולחוות ביחד את הכשל המקורי 'שארע ולא נחווה'.


משפת הטיפול לשפה הכתובה – כתיבת מקרה (קורס בחירה) / יעל מגל

כתיבה אנליטית, המנסה להמשיג תהליך טיפולי, הינה חלק חיוני בהתפתחותנו המקצועית כמטפלים. בסדנה נחשוב על התהליכים הרבים הכרוכים בתהליך של כתיבה על טיפול – החל מבחירת המטופל, כתיבת המפגשים הראשונים, הרקע, מהלך הטיפול והדיון התיאורטי, ועד הפיכתו של החומר הקליני לנגיש וחי עבור הקורא. במפגשים, נתייחס לחששות הנלווים מחשיפת המטפל הכותב. נחשוב איך מאפשרים פרספקטיבה על התהליך הטיפולי, איך כותבים אנמנזה ואבחנה דינאמית ואיך מחלקים את הטיפול לתקופות השונות תוך כדי מחשבה על השינויים שהתאפשרו במהלכן.