ההרשמה לשנה"ל תשפ"ה תסתיים ב10 באפריל 2024

 

טופס הרשמה לתוכנית

פלייר התוכנית - תשפ''ד

בכל שאלה ניתן לפנות במייל למזכירות המרכז
כתובת דוא"ל: info@winnicottisrael.com


טפסי הרשמה:

להגשת מועמדות יש למלא את טופס ההרשמה בצירוף המסמכים הדרושים.

• דמי ההרשמה הינם בסך 300 ₪, התשלום מקוון באשראי. דמי ההרשמה לא יוחזרו במקרה של אי-קבלה לתכנית ואינם חלק משכר הלימוד השנתי.
כמו כן יש לצרף את המסמכים הבאים:
1. קו"ח מקצועיים סטנדרטיים
2. קורות חיים אישיים מפורטים(2-4 עמודים ברווח כפול) – הכוונה פה אינה לקורות חיים מקצועיים, אלא לסיפור החיים האישי, בהתבוננות רגשית על צמתים חשובים ומשמעותיים, הן ברמה האישית והן ברמה המקצועית, שהשפיעו על התפתחותך ועל מי שהפכת להיות.
3. שתי המלצות של מדריכים שתישלחנה על ידם ישירות למזכירות מרכז ויניקוט בישראל (במייל)
• באחריות הנרשמ/ת לוודא שההמלצות הגיעו למזכירות המרכז.
4. תעודות, כולל תעודת התמחות (לפסיכולוגים קליניים ופסיכיאטריים)
5. אשור עבודה במסגרת מוכרת של בריאות הנפש (לעובדים סוציאליים)
6. תמונת פנים סרוקה, צבעונית וברורה, ללא משקפי שמש.

המועמדים העומדים בתנאי הקבלה יזומנו לראיון.
ועדת הקבלה אינה מתחייבת לקבל או לזמן לראיונות את כל המועמדים, ומיון המועמדים ייערך לפי שיקול דעתה.


שכר הלימוד

שכר הלימוד הינו 11,000 ש"ח (כולל מע"מ) לכל שנת לימוד.

דרכי תשלום
ניתן לשלם באמצעות:

  • כרטיס אשראי ב 8 עד 12 תשלומים שווים ללא ריבית
  • המחאות:
    ב-4 או 8 תשלומים שווים לתאריכים חודשיים עוקבים: 15.8.24 עד 15.3.25
  • התשלום הינו עבור כל שנת הלימודים ויש להסדירו עד 15.8.24.
  • במועד ההודעה על הקבלה ללימודים, על הנרשם להעביר מקדמה ע"ס 1000 ש"ח (תוך שבוע מיום קבלת ההודעה), על חשבון שכה"ל, לשריון מקומו.
    מקדמה זו לא תוחזר.
  • ההדרכה האישית תשולם ישירות למדריך. עלות שעת הדרכה הינה 300 ₪

יעוץ וליווי‭‬‭‬
לכל שנתון יהיה יועץ (טיוטור) שילווה אותו לאורך שנת הלימודים.
לפני ההרשמה ניתן להתייעץ עם כל אחד ממרכזי התוכנית.