'המרחב הטיפולי' / בהנחיית ד"ר מאיר שטיינבוק

הקורס יעסוק במטופלים המתקשים להיעזר בטכניקה הפסיכואנליטית המקובלת של אסוציאציות-חופשיות ופירוש. תוך קריאה במאמרים של ויניקוט איייגן מסוד חאן נתמקד ברזוננס העדין שמתקיים במפגש הטיפולי בין הקשבה ל'אסוציאציות חופשיות' לבין הימצאות בהוויה בה תצורות היחסים הטראומטיים הראשוניים נישאים בהווייתו של המטופל מבלי שניתן לייצגם באמצעות הדיבור והשפה . בהקשבה לשעות טיפוליות ננסה להתחקות אחר אופניה היחודיים של פלישת 'הדיסוציאציות החופשיות ' למרחב הטיפולי ועל האופן בו נכפית על המטפל תנועה מייסרת ומטלטלת, בין היענות לצרכי התלות של המטופל, לבין התנגדות פנימית עזה להיענות זו. תנועה החורטת את רישומיו של המצב הדיסוציאטיבי הראשוני בהווה הטיפולי ובו-זמנית מתווה נתיבים לאיחוי.

הקורס מתקיים בימי שני  ב"תיכונט", שושנה פרסיץ 3, תל אביב.


תאריכי הלימודים- תשפ"א:

תאריכים שעות
28.12, 11.1,  25.1, 8.2 18:00-21:00
8.3, 22.3, ,19.4, 3.5 19:30-22:00
14.6, 28.6 18:00-21:00

שכ"ל: 3,000 ₪.