לימודי המשך לבוגרי תוכניות ללימודים מתקדמים

לימודי ההמשך מיועדים להרחבה ולהעמקה של נושאים נבחרים שנלמדו בתוכנית ללימודים מתקדמים כחלק מהרצון של המורים והתלמידים להמשיך ולקיים את מרכז ויניקוט בית ללמידה נמשכת.

לימודי המשך לבוגרי תוכניות ללימודים מתקדמים:

'זויות מתחלפות' מיועד לבוגרי תוכנית המתקדמים של מרכז ויניקוט ולבוגרי תוכניות מתקדמים בפסיכותרפיה פסיכואנליטית הדומות בהיקפן, שלמדו בעבר בקורס זה.
הקורס מתקיים אחת לשבועיים, בימי שני בין השעות 17:00-20:15, ב'תיכונט' (שושנה פרסיץ 3, ת"א)

'המרחב הטיפולי' מיועד לבוגרי תוכנית המתקדמים של מרכז ויניקוט ולבוגרי תוכניות מתקדמים בפסיכותרפיה פסיכואנליטית הדומות בהיקפן.


קורסים שהתקיימו בעבר במסגרת לימודי ההמשך:

הפסיכואנליזה של ההתמסרות ד"ר בועז שלגי
מהפרעות בחשיבה להתפתחות חשיבה רגשית – ו. ביון אתי ומשה לנדאו
מה שאינו שם הוא שם – עבודת השלילי אצל ויניקוט ואנדרה גרין נעמה קינן
'אנסמבל' – (קריאות שונות בוויניקוט) עם חמישה מורים שונים במרכז / מרכז: ד"ר מאיר שטיינבוק
גרין וויניקוט ד"ר מאיר שטיינבוק
'שעטנז' מרכזת: חגית אהרוני
'בוקר ויניקוט' בהנחיית ד"ר מאיר שטיינבוק