שנה א' אמנויות

שורשי הטיפול הפסיכואנליטי-פרויד / ד"ר שרון שטרית

פרויד בונה תיאוריה על הנפש, הוא עורך תצפיות, מפתח ומתפתח ומשנה את התיאוריה שלו מתוך המפגשים עם מטופליו. בסמינר נקרא בכתביו של פרויד ומתוכם נתבונן על הנפש וננסה לנסח את מאפייניה, מה הכוחות הפועלים בה, מה העקרונות המנהלים אותה, מה המבנים המאפיינים וכו׳. נכיר מושגי יסוד בחשיבה הפסיכואנליטית ובטיפול הדינמי, כמו: כלל האסוציאציות החופשיות, קשב מרחף, לא מודע, working through, העברה, נרקיסיזם וכו׳. כמו כן, נעקוב אחר האופן בו מנסח פרויד את התנאים המאפשרים הקשבה ללא מודע, נכיר את סימני הההיכר של הלא מודע, כיצד הוא מוסווה ומתגלה ומהם חוקי השפה שלו. הסמינר ינוע בין מושגים תיאורטיים לדוגמאות קליניות. אופן זה של למידה יאפשר היכרות חיה עם המושגים התיאורטיים ויאפשר לראות עד כמה רלוונטיים הטקסטים הפרוידיאנים להקשבה שלנו כיום.


העברה והעברה נגדית / דפנה קוק

פרויד תיאר את ההעברות כ"שורה שלמה של חוויות נפשיות מוקדמות שאינה מורגשת כנחלת העבר, אלא קמה לתחייה כהתייחסות עכשווית לדמותו של המטפל". בקורס נעסוק בהתפתחות המושג 'העברה' ו'העברה נגדית' בתיאוריה הפסיכואנליטית מפרויד ועד ימינו, תוך התייחסות למושג 'הזדהות השלכתית' בגלגוליו השונים. נעסוק בתהליכי ה'העברה' וה'העברה הנגדית' בעבודה עם ילדים, תוך דיון במחלוקת בין אנה פרויד ומלני קליין לגבי נוכחותה של ה'העברה' בטיפול בילדים. הלמידה תשולב בהתבוננות משותפת על הופעתם של התהליכים בתוך חומרים קליניים של משתתפי הסמינר, כאמצעי להבנת עולמו הפנימי של המטופל.


‭‬הסיטואציה הטיפולית- חשיבה פסיכואנליטית וטיפול באמנויות / רונן קובלסקי

בקורס נבחן מונחים מרכזיים של חשיבה הפסיכואנליטית בת זמננו ואת היחסים ביניהן לבין הפרקטיקה הקלינית של הטיפול באומנויות. יובאו נקודות מבט תיאורטיות שונות על התהליך הפסיכותרפויטי בטיפול באומנויות והאופן בו הן מנסות ליצור בתוכו מנוף לצמיחה ולשינוי. הסמינר ישזור בתוכו למידה של מושגים מרכזיים מהתיאוריות עם ניסיון משותף לבחון סיטואציות והתערבויות בטיפול באומנויות מנקודת המבט שלהן. זאת במטרה להעשיר ולהעמיק את יכולת המטפלים להתבונן על תכנים ותהליכים בטיפול מזוויות שונות.


החשיבה של מלאני קליין / יפעת זיבר


שנה ב' אמנויות

עבודה טיפולית פסיכודינמית עם הורים / נעה פריזר אייל

עבודה טיפולית עם הורים מתרחשת במקביל לטיפול בילד או מבלי שהילד נמצא בטיפול. בסוג זה של מפגש נעשה ניסיון להכיר את האינטראקציות הטעונות שבין ההורה לילד, העמוסות בהשלכות, פנטזיות, משאלות וציפיות, בכדי לאפשר להורה ליצור מרחב הורות משוחרר יותר התומך בהתפתחותו של הילד. הקורס ישלב קריאה תיאורטית, תוך התייחסות לחומר קליני שיביאו המשתתפים.


מבוא להגותו של ויניקוט / דוד קטרון

דונלד ויניקוט, מייסד הקבוצה העצמאית בחברה הפסיכואנליטית הבריטית, הושפע רבות מתרומתה התיאורטית של מלאני קליין מדריכתו. יחד עם זאת לא נמנע מ"לסטות" מדרכה, גם במחיר של עימות כאוב איתה, כשתרם הבנות תיאורטיות וקליניות חדשניות – ולא פעם אף מהפכניות – משלו. הבנות אלו, ששאבו רבות גם מניסיונו העשיר כרופא ילדים, שמו דגש על השפעת הסביבה החיצונית (ההורית) כמאפשרת (פסיליטטיבית) את ההתפתחות התקינה ואת הבשלתו וביטויו של העצמי האמיתי.

בסמינר נקרא על ויניקוט, מכתביהם של אדם פיליפס ומרגרט ליטל, כמו גם מבחר מאמרים של ויניקוט עצמו, בהם "נשתמש" ו"נשחק" כדי ללמוד על גישתו הייחודית. נתעמק בסכנות הטמונות בסביבה שאינה "טובה דייה" ונכיר מושגים מרכזיים בתורתו ובמיוחד "החזקה" ו"תסוגה לתלות".

את הדיון בחומרי הקריאה נמחיש באמצעות שילוב של הדרכה על טיפולים שיציגו המשתתפים.


התפתחות רגשית מוקדמת בבריאות וכשליה, בתורתו של ד.וו. ויניקוט / רבקה יצחק

בקורס נקרא יחד קריאה קרובה במאמרים של ויניקוט. דרכם נפגוש את החדשנות והמקוריות של הגותו וכמה מרעיונותיו המהפכניים. נכיר את "המקום בו אנו חיים", מרחב נפשי שלישי שויניקוט הוסיף על מציאות פנימית ומציאות חיצונית, מרחב המחולל אשליה בריאה, משחק ויצירתיות ראשונית. נתבונן על רעיון הסביבה כאינהרנטית ליחיד, ואמת וכזב בחיי הנפש. נחשוב על דרך עבודתו של ויניקוט ועל מושגים שיצר וניסח המעבירים את מוקד ההקשבה והטיפול מעיסוק במבנה הנפש ומאיזורי הדחף והקונפליקט לתהליכי כינון ההוויה הראשיתית וכינון העצמי, לחוויתי ולסוביקטיבי. נבחן את השפעותיהם של הצלחה ושל כשל בהתאמה לצרכים ראשוניים של התינוק על ההתפתחות ונדון במשמעויותיהם למצב הטיפולי. נחבר את ההבנות התיאורטיות לדוגמאות מעבודתו הקלינית של ויניקוט המוצגת במאמריו ולכאלו שיביאו המשתתפים ואציג אני


פסיכופתולוגיה בחדר הטיפול- מתיאוריה למעשה / אפרת שדך

המסורת הפסיכואנליטית מציעה פרספקטיבות שונות להבנת הפסיכופתולוגיה, החל בפרויד, שהדגיש את הקשר בין הנורמאלי לרציונאלי, ועד מודלים שראו את מקור הפתולוגיה דווקא בשליטה מופרזת של העולם הרציונאלי בחיי הנפש. לדוגמא, המודל של בולאס ומושג ה"נורמוטי". בקורס נבחן מודלים שונים של נורמאליות ושל פסיכופתולוגיה, וננסה להבין כיצד הם משפיעים על תפיסתנו את המתרחש בטיפול. לצורך זה נתבונן בתהליכים המורכבים המתרחשים במהלך ההתפתחות המוקדמת, ובקשר בינם לבין המאפיינים המייחדים בהמשך הדרך את המצבים האוטיסטיים, הפסיכוטיים, הגבוליים והנוירוטיים. נתבונן בחרדות הקיומיות הראשוניות העומדות בבסיס המצבים הפסיכוטיים והאוטיסטיים, כפי שמופיעים בכתביהם של ויניקוט וטסטין. נתייחס לאופן שבו פועלים במצבים הגבוליים מנגנונים הגנתיים של פיצול, השלכה והזדהות השלכתית, כפי שתוארו על ידי קליין, אוגדן וביון, ואיך מצבים אלה נתפסים מנקודת מבטן של גישות העוסקות במנטליזציה. ננסה להבין איך מאפיינים אלה באים לידי ביטוי בקליניקה, בקשר הטיפולי עם המטופל הנמצא איתנו בחדר.


שנה ג' אמנויות

החשיבה התיאורטית והקלינית של ביון / ד"ר מיטשל בקר

מטרת הקורס היא לערוך היכרות עמוקה עם מושגי היסוד של ביון. דרך קריאה משותפת של מאמרים של ביון, ננסה להכיר יחד את החוויה 'הביונית' של למידה. נתמקד במושגים בסיסיים כגון: חיבורים והתקפות על חיבורים; מכל-מוכל; תזונה וצמיחה; התיאוריה של החשיבה; פונקציות אלפא ובטא, משמעות החוויה שהמטפל נכנס לחדר הטיפול "ללא זיכרון תשוקה והבנה"; המושג והמקום של האמת בחשיבה של ביון; המסוגלות לחלום וה-רוורי; הרשת; הרעיון לפיו "צריך שניים לחשוב ולחלום" והקשריו לטרנספורמציה. בקורס יודגש השימוש הקליני ברעיונות אלו בעזרת וינייטות שיובאו על ידי המרצה והמשתתפים.


ויניקוט ומחשבת הרגרסיה / אמנון אייל

הקורס יעסוק באופן שבו התפתחה מחשבת הרגרסיה אצל ויניקוט, עד להתבססותה כתפיסה טיפולית מגובשת. "יתרונה של הרגרסיה הוא בכך שהיא נושאת עימה את האפשרות לתיקון התאמה לא מספקת לצורך בעברו של המטופל" כותב ויניקוט במאמר 'נסיגה ורגרסיה'. הקורס יעסוק בכתביהם של פרנצי ובאלינט ועד להתבססותה כתפיסה טיפולית מגובשת אצל ויניקוט. נבחן את האופן שבו תפיסה זאת מכוונת את הקשב של המטפל מעבר .לאזורי הדחף והקונפליקט אל האפשרות לכונן את חווית הקיום של המטופל בתוך יחסי התלות המתפתחים בחדר.


טראומה וטראומה מינית- טיפול בנפגעי ונפגעות תקיפה מינית וגילוי עריות / ד"ר יעל דשא

מהי טראומה ומהן השלכותיה על הנפש הפצועה? כיצד נרשמת, אך לא נחווית וכיצד אנו פוגשים ביטוייה בחדר הטיפול? בסמינר זה נתייחס למאפייני טראומה נפשית בחשיבה הפסיכואנליטית ולדיאלוג בין פנטזיה ומציאות מפרויד ועד היום. נמקם הטראומה המינית על רצף טראומות אחרות, תוך ציון המשותף והייחודי. נתבונן על קידוד הטראומה בגוף ובנפש דרך מנגנונים כמו דיסוציאציה ופיצול והשפעתם על ממדי זמן, מרחב ויחסי אובייקט. חלקו השני של הסמינר יוקדש לתהליך הטיפולי בנפגעי ונפגעות תקיפה מינית, תוך התמקדות בתהליך העדות (לאוב, זליגמן), הנבנית בצל המלחמה האינהרנטית בין השתקה לבין הצורך הקיומי לדעת. נבחן את שזירת העדות דרך דפוסי העברה והעברה נגדית אופייניים (דיויס ופרולי), תוך בחינת ההקשבה והנוכחות היחודיים הנדרשים מן המטפל/ת כזולת-עד/ה. הכרה ותיקוף הטראומה על ידי עד/ה בשיח הטיפולי, מאפשרת חווית קיום, רצף וחיות היוצרים תנועה מגוף לנפש, מקונקרטי לסימבולי, משיגעון לשפיות ומאבל להשלמה ויצירה. המשתתפים יתבקשו להביא וינייטות קליניות להדגמה ודיון.


מבוא להגותו של קוהוט / דוד קטרון

בסמינר זה נלמד להכיר את יסודות הפסיכולוגיה של העצמי, כפי שזו הותוותה על ידי מייסדה, היינץ קוהוט. נכיר מושגים מרכזיים בתיאוריה אותה התווה קוהוט – הגדרתו המחודשת של הנרקיסיזם, העצמי הדו-קוטבי, זולתעצמי (selfobject), העברות זולתעצמי ועוד. בסמינר התיאורטי נשלב מפגשי הדרכה קליניים על טיפולים, אותם יביאו המשתתפות\ים, על מנת ליצור חיבור עם המשגות פסיכולוגיית העצמי.


שנה ד' אמנויות

הבניית הסיפור הטיפולי – משפת הטיפול לשפה הכתובה (קורס בחירה) / יעל גראור פרנס

כתיבה המנסה להמשיג תהליך טיפולי, הינה חלק חיוני בהתפתחותנו המקצועית כמטפלים. קבוצה עשויה להפר במעט את הבדידות הכרוכה בכתיבה ויכולה להוות כלי תהודה למחשבותינו הטיפוליות. בקורס ניצור קבוצה המלווה את התהליכים הרבים הכרוכים בתהליך של כתיבה על טיפול. ננסה לאפשר תנועה בין הבנות ישנות וחדשות על קורות הטיפול לבין תרגומן למילים הכתובות ונחשוב על מלאכת התרגום שבין האמנותי, הלא-מילולי, לשפה הכתובה תוך התייחסות לדרישותיה של עבודת הסיום. הקורס יתקיים כל שבוע, בין השעות 15:50-14:30.


הגישה ההתייחסותית / תמי דרור שיבר

בקורס נבדוק את השאלה מהי "פסיכולוגיה של שני אנשים" מול "פסיכולוגיה של אדם אחד" ומהן השלכותיה של תפיסה זו על מארג יחסי ההעברה וההעברה-הנגדית. נרחיב את שאלת הסובייקטיביות של המטפל ואת השפעותיה על המרחב הטיפולי. ניעזר במושגים כגון הלא-מודע ההתייחסותי, השדה המשותף, אנאקטמנט, חשיפה עצמית, ריבוי מצבי עצמי ועוד. נחדד את ההבחנה בין הדדיות לסימטריה ונעמיק במושג ההכרה ההדדית. הלמידה תיעשה תוך שימוש בדוגמאות שיביאו המשתתפים מעבודתם ותוך העמקה בהבנתם דרך הפריזמה ההתייחסותית. נתבסס על החשיבה הקלינית של סטיבן מיטשל, לואיס ארון, פיליפ ברומברג, ג'ודי דייוויס, ג'סיקה בנג'מין ועוד.


הזרם העצמאי בפסיכואנליזה / אירית ערב

בקורס נכיר את הזרם העצמאי בפסיכואנליזה שהתפתח כתגובה לדיוני המחלוקת בשנות הארבעים של המאה הקודמת. זרם זה מדגיש אינדיבידואליות, מרחב יצירתי ופתיחות חוויתית ומחשבתית. נתרכז בשני כותבים מהאסכולה הזו: מריון מילנר וכריסטופר בולאס שהיה מודרך שלה. שניהם גדלו על ברכי החשיבה הקליינינית וממנה התפתחו לעבר אזורים חופשיים יותר. חשיבתם וכתיבתם מאופינת ביצירתיות, דגש על חויה חושית ראשונית והתייחסות להקשרים אמנותיים וספרותיים.


על טיפול במשחק- ויניקוט וממשיכיו

מטרת הקורס להקנות רקע בתחום הטיפול הפסיכואנליטי בילדים ובמתבגרים. הקורס יעסוק ביסודות ההיסטוריים של הטיפול בילדים, בסטינג הטיפולי, בהבנת תהליכי ההתפתחות של טיפול במשחק והתייחסות גישות שונות לנושאים אלו. טיפול בילדים, בהיותו מתקיים בין מרחבים שונים (בחדר הטיפול, בעבודה עם הורים וסביבה), מציב דילמות ואתגרים בפני המטפל. נקרא מכתביהם של ויניקוט, אלוורז, ג'וזף, פרו, סלייד ועוד.