שנה א' אמנויות

שורשי הטיפול הפסיכואנליטי-פרויד / ד"ר שרון שטרית

פרויד בונה תיאוריה על הנפש, הוא עורך תצפיות, מפתח ומתפתח ומשנה את התיאוריה שלו מתוך המפגשים עם מטופליו. בסמינר נקרא בכתביו של פרויד ומתוכם נתבונן על הנפש וננסה לנסח את מאפייניה, מה הכוחות הפועלים בה, מה העקרונות המנהלים אותה, מה המבנים המאפיינים וכו׳. נכיר מושגי יסוד בחשיבה הפסיכואנליטית ובטיפול הדינמי, כמו: כלל האסוציאציות החופשיות, קשב מרחף, לא מודע, working through, העברה, נרקיסיזם וכו׳. כמו כן, נעקוב אחר האופן בו מנסח פרויד את התנאים המאפשרים הקשבה ללא מודע, נכיר את סימני הההיכר של הלא מודע, כיצד הוא מוסווה ומתגלה ומהם חוקי השפה שלו. הסמינר ינוע בין מושגים תיאורטיים לדוגמאות קליניות. אופן זה של למידה יאפשר היכרות חיה עם המושגים התיאורטיים ויאפשר לראות עד כמה רלוונטיים הטקסטים הפרוידיאנים להקשבה שלנו כיום.


​מצבים מנטליים ראשונים – היכרות עם מצע הנפש / עירית המאירי ולדרסקי

הקורס יעקוב אחר היבטים אחדים בהתפתחות הנפשית בראשית החיים, האחראית על התפתחות החיים הפנימיים והפוטנציאל לתפקוד בעולם. נחשוב על הגורמים המוקדמים המעורבים בעיצוב החיים המנטאליים על הרצף בין בריאות וחולי, ועל הגורמים מקדמי השינוי בהתערבות הטיפולית. בתוך כך נתבונן בדפוסים שונים של חווית עצמי, יחסי-אובייקט פנימיים, חרדות, הגנות, ודפוסי פעולה בעולם, כפי שניתן לעמוד עליהם בתיאוריה ובקליניקה. הקורס ילווה בדוגמאות קליניות שיביאו המשתתפים ובדוגמאות מן הספרות היפה. בין השאר, נקרא מכתבי פרויד, קליין, ויניקוט, ביון, ביק, סימינגטון, מלצר, טסטין, אלווארז, מיטרני, מאילו, ואוגדן.


לפגוש את קליין / יפעת זיבר

בקורס נקרא ממאמריה של קליין ונכיר מקרוב ובאופן חווייתי מושגים מרכזיים בתאוריה ובטכניקה הקלייניאנית. בין היתר נדון במושגים: עולם פנימי, דחף החיים ודחף המוות, חרדה מרכזית, פנטסיה לא מודעת, עמדות, הזדהות השלכתית, העברה, שנאה וצרות עין, תיקון ואהבה. נתייחס להתפתחויות משמעותיות בתאוריה הקלייניאנית ולאופן בו הן מיושמות בעבודה הקלינית שבחדר הטיפול. נישען על וינייטות שיביאו המשתתפים על מנת להמחיש כיצד המושגים נוכחים ובאים לידי ביטוי בקליניקה.


העברה והעברה נגדית / דויד ג'קסון

מראשית דרכה של הפסיכואנליזה תפסה בה תופעת ההעברה חלק מהותי ומרכזי, כאשר עם הזמן הצטרפה אליה אחותה המשלימה – ההעברה הנגדית. השנים שחלפו לוו בהעמקה בחשיבה על תופעות אלה, כמו גם בבחינה משוכללת ומדויקת יותר ויותר של הופעתן באינטראקציה הטיפולית. שאלות טכניות ומהותיות שונות עלו בהקשר זה ותרמו להתפתחות החשיבה הטיפולית ככלל. במקביל, עלו גם תפיסות שערערו על האופן המקובל בו נתפסו ההעברה וההעברה הנגדית והציבו אתגרים ואפשרויות מרתקות נוספות לחשוב על הופעתן בטיפול. במהלך הקורס ננוע בין החשיבה התיאורטית לקלינית, נקרא טקסטים קאנוניים וננסה לראות כיצד והאם הם משתלבים עם העשייה הטיפולית בת זמננו ובעיקר נראה כיצד החשיבה על תופעות העברה מרחיבה את הדעת ותורמת להתרחשות טיפולית עשירה יותר עבור מטופלים  ומטפלים כאחד.


שנה ב' אמנויות

מבוא להגותו של ויניקוט / דוד קטרון

דונלד ויניקוט, מייסד הקבוצה העצמאית בחברה הפסיכואנליטית הבריטית, הושפע רבות מתרומתה התיאורטית של מלאני קליין מדריכתו. יחד עם זאת לא נמנע מ"לסטות" מדרכה, גם במחיר של עימות כאוב איתה, כשתרם הבנות תיאורטיות וקליניות חדשניות – ולא פעם אף מהפכניות – משלו. הבנות אלו, ששאבו רבות גם מניסיונו העשיר כרופא ילדים, שמו דגש על השפעת הסביבה החיצונית (ההורית) כמאפשרת (פסיליטטיבית) את ההתפתחות התקינה ואת הבשלתו וביטויו של העצמי האמיתי.

בסמינר נקרא על ויניקוט, מכתביהם של אדם פיליפס ומרגרט ליטל, כמו גם מבחר מאמרים של ויניקוט עצמו, בהם "נשתמש" ו"נשחק" כדי ללמוד על גישתו הייחודית. נתעמק בסכנות הטמונות בסביבה שאינה "טובה דייה" ונכיר מושגים מרכזיים בתורתו ובמיוחד "החזקה" ו"תסוגה לתלות".

את הדיון בחומרי הקריאה נמחיש באמצעות שילוב של הדרכה על טיפולים שיציגו המשתתפים.


התפתחות רגשית מוקדמת בבריאות וכשליה – בתורתו של ד.ו.וינקוט / רבקה יצחק

בקורס נקרא יחד קריאה קרובה במאמרים של ויניקוט. דרכם נפגוש את החדשנות והמקוריות של הגותו וכמה מרעיונותיו המהפכניים. נכיר את "המקום בו אנו חיים", מרחב נפשי שלישי שויניקוט הוסיף על מציאות פנימית ומציאות חיצונית, מרחב המחולל אשליה בריאה, משחק ויצירתיות ראשונית. נתבונן על רעיון הסביבה כאינהרנטית ליחיד, ואמת וכזב בחיי הנפש. נחשוב על דרך עבודתו של ויניקוט ועל מושגים שיצר וניסח המעבירים את מוקד ההקשבה והטיפול מעיסוק במבנה הנפש ומאיזורי הדחף והקונפליקט לתהליכי כינון ההוויה הראשיתית וכינון העצמי, לחוויתי ולסוביקטיבי. נבחן את השפעותיהם של הצלחה ושל כשל בהתאמה לצרכים ראשוניים של התינוק על ההתפתחות ונדון במשמעויותיהם למצב הטיפולי. נחבר את ההבנות התיאורטיות לדוגמאות מעבודתו הקלינית של ויניקוט המוצגת במאמריו ולכאלו שיביאו המשתתפים ואציג אני


פסיכופתולוגיה נפשית בהקשר התפתחותי / אפרת שדך

המסורת הפסיכואנליטית מציעה פרספקטיבות שונות להבנת הפסיכופתולוגיה, החל בפרויד, שהדגיש את הקשר בין הנורמאלי לרציונאלי, ועד מודלים שראו את מקור הפתולוגיה דווקא בשליטה מופרזת של העולם הרציונאלי בחיי הנפש. לדוגמא, המודל של בולאס ומושג ה"נורמוטי". בקורס נבחן מודלים שונים של נורמאליות ושל פסיכופתולוגיה, וננסה להבין כיצד הם משפיעים על תפיסתנו את המתרחש בטיפול. לצורך זה נתבונן בתהליכים המורכבים המתרחשים במהלך ההתפתחות המוקדמת, ובקשר בינם לבין המאפיינים המייחדים בהמשך הדרך את המצבים האוטיסטיים, הפסיכוטיים, הגבוליים והנוירוטיים. נתבונן בחרדות הקיומיות הראשוניות העומדות בבסיס המצבים הפסיכוטיים והאוטיסטיים, כפי שמופיעים בכתביהם של ויניקוט וטסטין. נתייחס לאופן שבו פועלים במצבים הגבוליים מנגנונים הגנתיים של פיצול, השלכה והזדהות השלכתית, כפי שתוארו על ידי קליין, אוגדן וביון, ואיך מצבים אלה נתפסים מנקודת מבטן של גישות העוסקות במנטליזציה. ננסה להבין איך מאפיינים אלה באים לידי ביטוי בקליניקה, בקשר הטיפולי עם המטופל הנמצא איתנו בחדר.


עבודה טיפולית פסיכודינאמית עם הורים / פזית אילן ברקוביץ

עבודה עם הורים בטיפול, בין אם במקביל לטיפול בילדם או כעומדת בפני עצמה, מזמנת להורים מרחב להעלאת המודעות להשלכות, הזדהויות, חרדות ופנטזיות ולהשפעתן על ההורות, בכדי לאפשר הורות עשירה, משוחררת יותר ומותאמת לצרכים המשפחתיים הייחודיים של משפחתם.
הקורס יתמקד בהיבטים הדינאמיים של ההורות, באופניות הייחודיות לעבודה באמנות עם הורים והתערבויות בהרכבים משפחתיים שונים מתוך חומר תיאורטי וחומרים קליניים שיביאו המשתתפים.


שנה ג' אמנויות

‭‬הסיטואציה הטיפולית- חשיבה פסיכואנליטית וטיפול באמנויות / רונן קובלסקי

בקורס נבחן מונחים מרכזיים של חשיבה הפסיכואנליטית בת זמננו ואת היחסים ביניהן לבין הפרקטיקה הקלינית של הטיפול באומנויות. יובאו נקודות מבט תיאורטיות שונות על התהליך הפסיכותרפויטי בטיפול באומנויות והאופן בו הן מנסות ליצור בתוכו מנוף לצמיחה ולשינוי. הסמינר ישזור בתוכו למידה של מושגים מרכזיים מהתיאוריות עם ניסיון משותף לבחון סיטואציות והתערבויות בטיפול באומנויות מנקודת המבט שלהן. זאת במטרה להעשיר ולהעמיק את יכולת המטפלים להתבונן על תכנים ותהליכים בטיפול מזוויות שונות.


"ללא זיכרון, ללא תשוקה" – מושגי מפתח בהגותו של ביון, על השלכותיהם הקליניות / יפעת איתן

מתוך מפגש חווייתי עם רעיונותיו של ביון, ותנועה מתמדת בין קריאה תלמודית בכתביו לבין המחשות מן הקליניקה, הספרות והאמנות, יזמין הקורס את המטפל לאתגר את יכולתו להשתהות ולשאת תסכול, ככלי לפיתוח קשב אינטואיטיבי. נבחן את היישום הקליני של רעיונותיו בעבודתם של כמה ממשיכיו, ואת יישומם האפשרי בעבודתנו שלנו. 


מבוא להגותו של קוהוט / דוד קטרון

בסמינר זה נלמד להכיר את יסודות הפסיכולוגיה של העצמי, כפי שזו הותוותה על ידי מייסדה, היינץ קוהוט. נכיר מושגים מרכזיים בתיאוריה אותה התווה קוהוט – הגדרתו המחודשת של הנרקיסיזם, העצמי הדו-קוטבי, זולתעצמי (selfobject), העברות זולתעצמי ועוד. בסמינר התיאורטי נשלב מפגשי הדרכה קליניים על טיפולים, אותם יביאו המשתתפות\ים, על מנת ליצור חיבור עם המשגות פסיכולוגיית העצמי.


טראומה ודיסוציאציה / ד"ר אלי הירש

טראומה ודיסוציאציה הוא תחום רחב מאד שהעיסוק בו במהלך מאה וחמישים השנים האחרונות  לא היה עקבי. לצד תקופות של התעניינות, מחקר וטיפול, היו תקופות של שכחה, הכחשה והמעטת ערך. במהלך הקורס נכיר את מושג הטראומה, במובנו הרחב, ונראה כיצד הוא התפתח והשתנה החל מפרויד וברויאר המשך בפרנצי, ויניקוט ואחרים בזרם יחסי האובייקט, ועד ימינו אנו על פי תפיסתם של תיאורטיקנים בגישה ההתייחסותית. נכיר גישות שונות לטיפול בטראומה, בעיקר טראומה מורכבת, ונדון בהיבטים תאורטיים ופרקטיים של התחום


שנה ד' אמנויות

הגישה ההתייחסותית / תמי דרור שיבר

בקורס נבדוק את השאלה מהי "פסיכולוגיה של שני אנשים" מול "פסיכולוגיה של אדם אחד" ומהן השלכותיה של תפיסה זו על מארג יחסי ההעברה וההעברה-הנגדית. נרחיב את שאלת הסובייקטיביות של המטפל ואת השפעותיה על המרחב הטיפולי. ניעזר במושגים כגון הלא-מודע ההתייחסותי, השדה המשותף, אנאקטמנט, חשיפה עצמית, ריבוי מצבי עצמי ועוד. נחדד את ההבחנה בין הדדיות לסימטריה ונעמיק במושג ההכרה ההדדית. הלמידה תיעשה תוך שימוש בדוגמאות שיביאו המשתתפים מעבודתם ותוך העמקה בהבנתם דרך הפריזמה ההתייחסותית. נתבסס על החשיבה הקלינית של סטיבן מיטשל, לואיס ארון, פיליפ ברומברג, ג'ודי דייוויס, ג'סיקה בנג'מין ועוד.


הזרם העצמאי בפסיכואנליזה / אירית ערב

בקורס נכיר את הזרם העצמאי בפסיכואנליזה שהתפתח כתגובה לדיוני המחלוקת בשנות הארבעים של המאה הקודמת. זרם זה מדגיש אינדיבידואליות, מרחב יצירתי ופתיחות חוויתית ומחשבתית. נתרכז בשני כותבים מהאסכולה הזו: מריון מילנר וכריסטופר בולאס שהיה מודרך שלה. שניהם גדלו על ברכי החשיבה הקליינינית וממנה התפתחו לעבר אזורים חופשיים יותר. חשיבתם וכתיבתם מאופינת ביצירתיות, דגש על חויה חושית ראשונית והתייחסות להקשרים אמנותיים וספרותיים.


על טיפול במשחק- ויניקוט וממשיכיו

מטרת הקורס להקנות רקע בתחום הטיפול הפסיכואנליטי בילדים ובמתבגרים. הקורס יעסוק ביסודות ההיסטוריים של הטיפול בילדים, בסטינג הטיפולי, בהבנת תהליכי ההתפתחות של טיפול במשחק והתייחסות גישות שונות לנושאים אלו. טיפול בילדים, בהיותו מתקיים בין מרחבים שונים (בחדר הטיפול, בעבודה עם הורים וסביבה), מציב דילמות ואתגרים בפני המטפל. נקרא מכתביהם של ויניקוט, אלוורז, ג'וזף, פרו, סלייד ועוד.


כתיבה קלינית / ד"ר עינת שופר אנגלהרד

על פי ויניקוט, במשחק, תהליכים תוך נפשיים מוצגים בממשי. זו חוויה מרגשת, שברירית ופגיעה והיא מתקיימת מתוך קסם הצומח בתוך אינטימיות, ביחסים שנמצאים ראויים לאמון.
כך גם הכתיבה הקלינית המהווה שער לנפש, לחשיבה רגשית, ולעשייה טיפולית ההופכת גלויה לעין האחר.
בסדנה ניצור מרחב ביניים לכתיבה קלינית. נלמד דרכים לשילוב של היצירה בכתיבה, ולשילוב תהליכי הערכה בטיפול באמנויות בהצגה של אבחנה דינאמית. נעמיק בבחירה של תמות לכתיבה, ובדרכים להמשגה של החשיבה הדינמית בטיפול באמנויות ובהנגשה של הרעיונות לקורא.
במסע למציאת סגנון אישי בכתיבה, נתייחס לתוכן בצד סגנון הכתיבה, לתיאור המלל בצד תיאור הפעולה במפגש, ולהבדל בין התדיינות תיאורטית להצעה של המשגה חדשה.
נלמד דרך קריאת מאמרים והעמקה בדרכי הכתיבה של תיאורטיקנים מרכזיים ודרך חשיבה משותפת על מקרים שיוצגו על ידי המשתתפים.