שנה א' אמנויות

מושגי יסוד בחשיבה פסיכואנליטית – קריאה בכתבי פרויד / חנן הלר

פרויד תרם תרומה משמעותית למיסוד של הפסיכולוגיה בעידננו כפרקטיקה של תורת-נפש-טיפולית. הנושאים למחקריו ולכתביו עלו מתוך ניסיונותיו לרפא ולהקל את סבלם הנפשי של מטופליו. מתוך התבוננותו בחומרים אלה, בנפשו שלו ונפשם של סובביו, הוא ניסח ופיתח את התאוריה הפסיכואנליטית. תיאוריה שהניחה את היסודות לשאר התאוריות הדינמיות שצמחו ממנה. רעיונותיו של פרויד הרחיבו את ההבנה שלנו על נפש האדם, על מיניות-האדם, על הכוחות הלא-מודעים הפועלים בנו, על תפיסתנו את החלום, מושגים כמו: "הדחקה", "מנגנוני הגנה", "העברה", "תסביך אדיפוס", "סופר אגו", "נרקיסיזם" ועוד, הפכו להיות חלק מהשיח השגור בדברנו על מטופלים, על אנשים ועל יחסים בין אישיים בכלל.

בקורס נקרא הן  מהכתבים על הטכניקה הקלינית, והן מהכתבים המטא-פסיכולוגיים שמתארים מנגנונים, ומבנים של הנפש האנושית, לצד הבאת מקרים ודיון בדוגמאות מהקליניקות שלנו. מתוך תנועה זו – שמתחקה אחר תנועתו של פרויד, בין הקליניקה לתאוריה – נלמד להכיר מקרוב ובאופן חי את המושגים הפרוידיאניים, ואת הרלוונטיות שלהם לנוכחות ולהקשבה הקלינית שלנו כיום.


‭‬הסיטואציה הטיפולית- חשיבה פסיכואנליטית וטיפול באמנויות / רונן קובלסקי

בקורס נבחן מונחים מרכזיים של חשיבה הפסיכואנליטית בת זמננו ואת היחסים ביניהן לבין הפרקטיקה הקלינית של הטיפול באומנויות. יובאו נקודות מבט תיאורטיות שונות על התהליך הפסיכותרפויטי בטיפול באומנויות והאופן בו הן מנסות ליצור בתוכו מנוף לצמיחה ולשינוי. הסמינר ישזור בתוכו למידה של מושגים מרכזיים מהתיאוריות עם ניסיון משותף לבחון סיטואציות והתערבויות בטיפול באומנויות מנקודת המבט שלהן. זאת במטרה להעשיר ולהעמיק את יכולת המטפלים להתבונן על תכנים ותהליכים בטיפול מזוויות שונות.


דבר אלי בחלומות: על חלומות וחלימה בערות / אורנה שרצקי

החלום כביטוי יצירתי של הנפש, מגלה את רבדיה השונים ולוכד ברשתו את שאיננו ידוע ולא ניתן לחשיבה אצל המטופל והמטפל. 
נכיר בקורס תיאוריות ומודלים שונים לחקר החלומות, הפורשים בפנינו את ריבוי המשמעויות של החלום ואת האופן בו עובדים איתו אנליטיקאים שונים.
נעקוב אחר התמורות בהתייחסות לחלום, שחלו במקביל להתפתחויות בתיאוריה הפסיכואנליטית ובטכניקה הטיפולית. החל מפרויד, בלידתה של הפסיכואנליזה בניסוח שפת החלום והלא מודע ב"פירוש החלום כדרך המלך להכרת הלא מודע…" ונמשיך אל התפתחויות מאוחרות יותר.
נכיר את ההתייחסות לחלום כטרנספרנס המספק היכרות עם התהליך האנליטי ועם מערך יחסי האובייקט של החולם ושל הגנותיו.  
נפגוש תיאוריות השמות דגש על החלום כתקשורת בתוך מארג היחסים בין המטופל למטפל ואלו המתבוננות על חקר חווית החלום.
נכיר עוד את תרומתה של החלימה בערות לחשיבה ואת תרומתה של החלימה לחיי הלילה וליכולת לחלום.
במהלך הקורס נקדיש זמן לעבודה קלינית על חלומות ונעסוק בחלומות של מטופלים ומטפלים.


לפגוש את קליין / ד"ר אלי זילברברג

מלאני קליין היתה אחת התיאורטיקניות המשפיעות ביותר על הפסיכואנליזה ועל הבנת התפתחות הנפש. התיאוריה שלה שמה במרכז את פעולת הדחפים המולדים בתוך יחסי אובייקט, המתקיימים על פי השקפתה מראשית החיים. בקורס ננסה להכיר את המושגים המרכזים בחשיבתה התיאורטית והקלינית. נעשה זאת בעיקר מתוך קריאה במאמרי המפתח שלה ובהתבוננות בחומר קליני שיובא על ידי המשתתפים. נכיר את שתי העמדות המרכזיות שפיתחה ואת החרדות וההגנות הכרוכות בהן. נדון בדיאלקטיקה בין דחף החיים ודחף המוות, בקנאה וצרות עין ובמאבק לשמור על האהבה דרך תיקון והכרת תודה. בנוסף נדון במושגים: הפנטסיה הלא מודעת, חשיבה ויצירת סמלים, אדיפוס המוקדם והמאוחר, העברה והזדהות השלכתית.


אתיקה


שנה ב' אמנויות

מבוא להגותו של ויניקוט / דוד קטרון

דונלד ויניקוט, מייסד הקבוצה העצמאית בחברה הפסיכואנליטית הבריטית, הושפע רבות מתרומתה התיאורטית של מלאני קליין מדריכתו. יחד עם זאת לא נמנע מ"לסטות" מדרכה, גם במחיר של עימות כאוב איתה, כשתרם הבנות תיאורטיות וקליניות חדשניות – ולא פעם אף מהפכניות – משלו. הבנות אלו, ששאבו רבות גם מניסיונו העשיר כרופא ילדים, שמו דגש על השפעת הסביבה החיצונית (ההורית) כמאפשרת (פסיליטטיבית) את ההתפתחות התקינה ואת הבשלתו וביטויו של העצמי האמיתי.

בסמינר נקרא על ויניקוט, מכתביהם של אדם פיליפס ומרגרט ליטל, כמו גם מבחר מאמרים של ויניקוט עצמו, בהם "נשתמש" ו"נשחק" כדי ללמוד על גישתו הייחודית. נתעמק בסכנות הטמונות בסביבה שאינה "טובה דייה" ונכיר מושגים מרכזיים בתורתו ובמיוחד "החזקה" ו"תסוגה לתלות".

את הדיון בחומרי הקריאה נמחיש באמצעות שילוב של הדרכה על טיפולים שיציגו המשתתפים.


התפתחות רגשית מוקדמת בבריאות וכשליה – בתורתו של ד.ו.וינקוט / רבקה יצחק

בקורס נקרא יחד קריאה קרובה במאמרים של ויניקוט. דרכם נפגוש את החדשנות והמקוריות של הגותו וכמה מרעיונותיו המהפכניים. נכיר את "המקום בו אנו חיים", מרחב נפשי שלישי שויניקוט הוסיף על מציאות פנימית ומציאות חיצונית, מרחב המחולל אשליה בריאה, משחק ויצירתיות ראשונית. נתבונן על רעיון הסביבה כאינהרנטית ליחיד, ואמת וכזב בחיי הנפש. נחשוב על דרך עבודתו של ויניקוט ועל מושגים שיצר וניסח המעבירים את מוקד ההקשבה והטיפול מעיסוק במבנה הנפש ומאיזורי הדחף והקונפליקט לתהליכי כינון ההוויה הראשיתית וכינון העצמי, לחוויתי ולסוביקטיבי. נבחן את השפעותיהם של הצלחה ושל כשל בהתאמה לצרכים ראשוניים של התינוק על ההתפתחות ונדון במשמעויותיהם למצב הטיפולי. נחבר את ההבנות התיאורטיות לדוגמאות מעבודתו הקלינית של ויניקוט המוצגת במאמריו ולכאלו שיביאו המשתתפים ואציג אני


פסיכופתולוגיה מזווית פסיכואנליטית / ד"ר אפרת שדך

פסיכופתולוגיה מזוהה לעתים קרובות עם גישות דיאגנוסטיות המדגישות סימפטומים ואבחנות פסיכיאטריות. בקורס זה ננסה לבחון מצבים פסיכופתולוגיים מזווית אחרת, פסיכואנליטית, כמצבים נפשיים המבטאים תנועה פנימית, תוצרים של תהליך התפתחותי מורכב שיש בו מפגש בין היחיד לסביבתו המוקדמת. באמצעות קריאה מקרוב של טקסטים פסיכואנליטיים ותוך שימוש בדוגמאות מן הספרות ומן האמנות, נדון במצבים נפשיים אוטיסטיים, פסיכוטיים, פסיכו-סומטיים, התמכרותיים ואחרים. מתוך כך, נחשוב על האופן בו הם מבטאים את העולם הפנימי וההיסטוריה האישית של האדם, ועל העבודה הטיפולית איתם.


עבודה טיפולית פסיכודינאמית עם הורים / פזית אילן ברקוביץ

עבודה עם הורים בטיפול, בין אם במקביל לטיפול בילדם או כעומדת בפני עצמה, מזמנת להורים מרחב להעלאת המודעות להשלכות, הזדהויות, חרדות ופנטזיות ולהשפעתן על ההורות, בכדי לאפשר הורות עשירה, משוחררת יותר ומותאמת לצרכים המשפחתיים הייחודיים של משפחתם.
הקורס יתמקד בהיבטים הדינאמיים של ההורות, באופניות הייחודיות לעבודה באמנות עם הורים והתערבויות בהרכבים משפחתיים שונים מתוך חומר תיאורטי וחומרים קליניים שיביאו המשתתפים.


שנה ג' אמנויות

​מצבים מנטליים ראשונים – היכרות עם מצע הנפש / עירית המאירי ולדרסקי

הקורס יעקוב אחר היבטים אחדים בהתפתחות הנפשית בראשית החיים, האחראית על התפתחות החיים הפנימיים והפוטנציאל לתפקוד בעולם. נחשוב על הגורמים המוקדמים המעורבים בעיצוב החיים המנטאליים על הרצף בין בריאות וחולי, ועל הגורמים מקדמי השינוי בהתערבות הטיפולית. בתוך כך נתבונן בדפוסים שונים של חווית עצמי, יחסי-אובייקט פנימיים, חרדות, הגנות, ודפוסי פעולה בעולם, כפי שניתן לעמוד עליהם בתיאוריה ובקליניקה. הקורס ילווה בדוגמאות קליניות שיביאו המשתתפים ובדוגמאות מן הספרות היפה. בין השאר, נקרא מכתבי פרויד, קליין, ויניקוט, ביון, ביק, סימינגטון, מלצר, טסטין, אלווארז, מיטרני, מאילו, ואוגדן.


טראומה ודיסוציאציה / ד"ר אלי הירש

טראומה ודיסוציאציה הוא תחום רחב מאד שהעיסוק בו במהלך מאה וחמישים השנים האחרונות  לא היה עקבי. לצד תקופות של התעניינות, מחקר וטיפול, היו תקופות של שכחה, הכחשה והמעטת ערך. במהלך הקורס נכיר את מושג הטראומה, במובנו הרחב, ונראה כיצד הוא התפתח והשתנה החל מפרויד וברויאר המשך בפרנצי, ויניקוט ואחרים בזרם יחסי האובייקט, ועד ימינו אנו על פי תפיסתם של תיאורטיקנים בגישה ההתייחסותית. נכיר גישות שונות לטיפול בטראומה, בעיקר טראומה מורכבת, ונדון בהיבטים תאורטיים ופרקטיים של התחום


מבוא להגותו של קוהוט / דוד קטרון

בסמינר זה נלמד להכיר את יסודות הפסיכולוגיה של העצמי, כפי שזו הותוותה על ידי מייסדה, היינץ קוהוט. נכיר מושגים מרכזיים בתיאוריה אותה התווה קוהוט – הגדרתו המחודשת של הנרקיסיזם, העצמי הדו-קוטבי, זולתעצמי (selfobject), העברות זולתעצמי ועוד. בסמינר התיאורטי נשלב מפגשי הדרכה קליניים על טיפולים, אותם יביאו המשתתפות\ים, על מנת ליצור חיבור עם המשגות פסיכולוגיית העצמי.


"ללא זיכרון, ללא תשוקה" – מושגי מפתח בהגותו של ביון, על השלכותיהם הקליניות / יפעת איתן

מתוך מפגש חווייתי עם רעיונותיו של ביון, ותנועה מתמדת בין קריאה תלמודית בכתביו לבין המחשות מן הקליניקה, הספרות והאמנות, יזמין הקורס את המטפל לאתגר את יכולתו להשתהות ולשאת תסכול, ככלי לפיתוח קשב אינטואיטיבי. נבחן את היישום הקליני של רעיונותיו בעבודתם של כמה ממשיכיו, ואת יישומם האפשרי בעבודתנו שלנו. 


החשיבה הקלינית של וילפרד ביון / אילה הלוי

חשיבתו הייחודית של ביון נפרסת בכתיבה ענפה ועשירה על פני ארבעה עשורים. רעיונותיו הצומחים ומשתנים, מהווים מצע משגשג לחשיבה התאורטית והקלינית של רבים. דרך מספר יוצרים מרכזים (אוגדן, גרוטשטיין, ריינר, פרו, קורטינז, ורמוט) נפגוש יחד מספר התפתחויות מרתקות המאפשרות את העמקת הבנתנו הן ביחס למודלים הטרנספורמטיביים של ביון והן ביחסינו לקליניקה.


שנה ד' אמנויות

הזרם העצמאי בפסיכואנליזה / אירית ערב

בקורס נכיר את הזרם העצמאי בפסיכואנליזה שהתפתח כתגובה לדיוני המחלוקת בשנות הארבעים של המאה הקודמת. זרם זה מדגיש אינדיבידואליות, מרחב יצירתי ופתיחות חוויתית ומחשבתית. נתרכז בשני כותבים מהאסכולה הזו: מריון מילנר וכריסטופר בולאס שהיה מודרך שלה. שניהם גדלו על ברכי החשיבה הקליינינית וממנה התפתחו לעבר אזורים חופשיים יותר. חשיבתם וכתיבתם מאופינת ביצירתיות, דגש על חויה חושית ראשונית והתייחסות להקשרים אמנותיים וספרותיים.


העמדה ההתייחסותית / ליאת ורהפטינג-ארן

החשיבה ההתייחסותית מעמידה במרכז הבמה את מערכות היחסים המתפתחות במרחב הטיפולי: נדון בחשיבות האמפתיה וההכרה הדדית כמאפשרות יציאה מתבניות קשר ישנות והתנסות בדפוסי קשר חדשים וגמישים בו זמנית. נעסוק במשמעות שהעמדה ההתיחסותית נותנת למושגים פסיכואנליטיים כמו העברה העברה נגדית על רקע תפיסת המטפל והמטופל כשני סובייקטים המשוקעים בשדה משותף.
נכיר  את הרעיון של מצבי אנאקטמנט על פי הגישה ההתייחסותית כחלק בלתי נפרד מהתהליך הטיפולי, וכארוע שיש בו כפוטנציאל לשינוי.
נדון גם בתפיסה של העמדה ההתיחסותית לעצמי כאל מהות לא אחידה ולא קבועה, באמצעות המושג מצבי עצמי ודיסוציאציה כמנגנון הגנה והאופנים בהם הקשר הטיפולי נע בין מצבי עצמי נוקשים למצב של ריבוי של מצבי עצמי.
נתייחס לרעיון של טראומה בעמדה ההתייחסותית, ולפוטנציאל הריפוי של טראומה.
נדון ברעיונות אלה על ידי קריאה של מאמרים וע"י דיון בדוגמאות של המשתתפות ושל המרצה.


על טיפול במשחק- ויניקוט וממשיכיו / ירי גבעון

מטרת הקורס להקנות רקע בתחום הטיפול הפסיכואנליטי בילדים ובמתבגרים. הקורס יעסוק ביסודות ההיסטוריים של הטיפול בילדים, בסטינג הטיפולי, בהבנת תהליכי ההתפתחות של טיפול במשחק והתייחסות גישות שונות לנושאים אלו. טיפול בילדים, בהיותו מתקיים בין מרחבים שונים (בחדר הטיפול, בעבודה עם הורים וסביבה), מציב דילמות ואתגרים בפני המטפל. נקרא מכתביהם של ויניקוט, אלוורז, ג'וזף, פרו, סלייד ועוד.


סדנת כתיבה / נעמי גוברין

לכתיבת תיאור מקרה יש מקום מרכזי בתהליך הלימוד וההכשרה. תהליך הכתיבה משמש כתהליך לימוד רטרוספקטיבי, המאפשר לבחון את הפרקטיקה הטיפולית ואת ביטויי האמנות בטיפול. מטרת הסדנה להקנות כלים לכתיבת עבודת הסיום. בסדנה נעסוק בחשיבה על מה הופך את עבודת הכתיבה לעבודה טובה וקריאה, כיצד בוחרים מקרה מתאים, כיצד שוזרים יחד את התיאוריות הדינמיות עם התוצרים והיצירות שהיוו חלק מהטיפול וכיצד מחלצים את התמות העיקריות. נלמד בעזרת חלקי עבודות שהמשתתפים יביאו לסדנה, תוך התבוננות על מגוון אספקטים של עבודת הכתיבה.

הסדנה תתקיים בימים 11 ו- 18 למרץ, בשעות 16:00-19:00.


הזרם ההתייחסותי / גבי אשר