הרשמה לתוכנית 'מפת דרכים' ת"א- לימודי ליבה בפסיכותרפיה פסיכואנליטית הסתיימה!