נמשכת ההרשמה לתוכנית 'מפת דרכים- גבעת חיים'- לימודי ליבה בפסיכותרפיה פסיכואנליטית