החלה ההרשמה לתוכנית ללימודי ליבה למטפלים בילדים ובמתבגרים