נמשכת ההרשמה לתוכנית ללימודי ליבה למטפלים בילדים ובמתבגרים