נמשכת ההרשמה לתוכנית ללימודים מתקדמים בת"א לשנה"ל תשפ"ב