נמשכת ההרשמה לתוכנית לאנשי חינוך 'ויניקוט בחינוך'

ההרשמה לתוכנית 'ויניקוט בחינוך' נמשכת!

ההרשמה תסתיים ב30.5.22