החלה ההרשמה לתוכנית ללימודי ליבה בפסיכותרפיה פסיכואנליטית למטפלים באמנויות