'אשכולות': תוכניות חד-שנתיות לבוגרי תוכניות בסיס לפסיכותרפיה פסיכואנליטית