'מפת דרכים' ת"א- תוכנית תלת שנתית ללימודי ליבה בפסיכותרפיה פסיכואנליטית

וועדת היגוי וליווי אקדמי: פרופ' עמנואל ברמן, חיותה גורביץ', שרה קולקר, ד"ר מאיר שטיינבוק
צוות ניהול התוכנית: שי בינו, אפרת לוי, חוה פרומקין-לויאן, ד"ר אפרת שדך, סמדר שטיינבוק
מנהלת התוכנית: סמדר שטיינבוק


טופס הרשמה לתוכנית

תוכנית הלימודים
מרכז ויניקוט שם לו למטרה להעמיק את הידע התיאורטי והקליני של מטפלים העוסקים בטיפול באוריינטציה פסיכואנליטית, וללוות את התפתחותם המקצועית. תכנית הבסיס בפסיכותרפיה מאפשרת הזדמנות לפגוש את רוחב היריעה ואת עושרה של החשיבה הפסיכואנליטית. תוכנית ׳מפת-דרכים׳ מחויבת לתת לתלמידים תמונת מצב רחבה ועדכנית של החשיבה הפסיכואנליטית במאה ה-21 על זרמיה השונים, מתוכה יוכל כל אחד לגלות את הנתיב הייחודי לו בהתפתחותו המקצועית.
יושם דגש על לימוד יסודי ואיטי בקבוצות קטנות, על מנת להרחיב את יכולת העבודה של המטפל במצבים טיפוליים קשים.
תוכנית הלימודים הינה בת שלוש שנים, ומורכבת מסמינרים תיאורטיים, סמינרים קליניים (קבוצות הדרכה), סדנאות בחירה תיאורטיות והדרכה אישית.
התוכנית מציעה לתלמידים (פסיכולוגים קליניים ופסיכיאטרים) העומדים לפני בחינת ההתמחות ליווי בתהליך כתיבת המקרה לבחינה. הליווי יכלול השתתפות בקורס שנתי על כתיבה פסיכואנליטית ובסדנה של מספר מפגשים שתותאם לצרכי הבחינה.
קבוצות ההדרכה תהיינה קטנות וישתתפו בהן עד שישה תלמידים לקבוצה.
כל תלמיד נדרש להחזיק לפחות שלושה טיפולים פעילים במקביל לאורך שנות הלימודים.

  • התעודה מוכרת ע"י האיגוד הישראלי לפסיכותרפיה והאגודה הישראלית לפסיכותרפיה פסיכואנליטית.
  • התוכנית מוכרת ע"י הפ"י כהשתלמות מקצועית.
  • התוכנית מציעה לתלמידיה קורס לכתיבה קלינית המקנה ליווי לפסיכולוגים ולפסיכיאטריים העומדים בפני בחינת התמחות, ולתהליך כתיבת עבודת הסיום בתכנית.
  • לתלמידי התוכנית גישה חופשית לכל כתבי ויניקוט באנגלית, ולמאות כותרים עדכניים בoxford clinical psychology

למערכת השעות של התוכנית לחצו כאן

ללוח ימי הלימודים של התוכנית לחצו כאן


אוכלוסיית היעד
1. פסיכולוגים קליניים מומחים או מתמחים (לאחר שנה לפחות בהתמחות).
2. עובדים סוציאליים בעלי תואר שני במגמה קלינית, בעלי נסיון של שנתיים בהיקף של חצי משרה (לאחר קבלת התואר השני) בפסיכותרפיה במסגרת של בריאות הנפש המאושרת כמקום התמחות בפסיכולוגיה קלינית.
* עו"סים שטרם השלימו תקופה של שנתיים במתן טיפולים דינמיים במוסדות ברה"נ יכולים להגיש מועמדות
אך קבלתם לתוכנית תחייב השלמת התנסות זו, בכפוף להנחיות התוכנית.
3. פסיכיאטרים מומחים או מתמחים לאחר שנת התמחות אחת לפחות.
4. פסיכולוגים חינוכיים, התפתחותיים, שיקומיים ורפואיים, וקרמינולוגיים קליניים אשר עבדו בתחומם לפחות שנתיים (לאחר סיום ההתמחות) ועסקו במתן טיפולים פרטניים ארוכי טווח בגישה פסיכודינמית תחת הדרכה של מדריך בפסיכותרפיה בגישה פסיכודינמית.

מכל המועמדים נדרשת התנסות בטיפול אישי באוריינטציה פסיכודינמית למשך שנה לפחות במועד ההרשמה.

לרשימת המוסדות המאושרים להתמחות בבריאות הנפש לחצ/י כאן


הדרכה אישית

התלמידים יידרשו להיות בהדרכה אישית שבועית לאורך שלוש שנות הלימודים. בחירת המדריך תהיה בתאום עם הסגל. כל תלמיד יודרך ע"י שני מדריכים. שנה וחצי אצל כל מדריך (51 שעות). סה״כ בכל תקופת הלימודים 102 שעות הדרכה. תלמיד שיהיה מעוניין, יוכל לקבל שעות הדרכה נוספות במחיר מסובסד. תשלום על סך 300 ש"ח יועבר באופן ישיר מהתלמיד למדריך.

בסיום ההדרכה הראשונה, תוגש עבודה למדריך, אשר תהווה תנאי למעבר להדרכה הבאה ובסיום הלימודים, תוגש עבודת גמר.


תעודת גמר
הדרישות לקבלת תעודת גמר:

1. השתתפות לפחות ב-75% מהסמינרים התיאורטיים, הקליניים והסדנאות
2. החזקה של לפחות שלושה טיפולים פעילים במקביל, לאורך שנות הלימודים
3. קבלת הדרכה אישית שבועית לאורך שלוש שנות הלימודים
4. הגשת עבודת גמר, המכילה תיאור מקרה ודיון תיאורטי
לעומדים בדרישות תוענק תעודת סיום לימודים בתוכנית תלת שנתית ללימודי תעודה בפסיכותרפיה פסיכואנליטית של מרכז ויניקוט בישראל.


נהלי ביטול:

תלמיד אשר שילם שכר לימוד שנתי כנדרש, והודיע על ביטול הרשמתו עד 4 שבועות
לפני פתיחת שנה"ל, יקבל החזר שכ"ל (למעט המקדמה).
מעבר לתאריך זה ועד שבועיים לאחר פתיחת שנת הלימודים, יקבל החזר של שכ"ל,
למעט 50% משכ"ל של סמסטר א'.

הודעה על ביטול הלימודים או בקשה לשינויים בתכנית הלימודים עד 4 שבועות
מפתיחת הלימודים, החזר של 50% משכ"ל של סמסטר ב'.
לאחר תקופה זו, אין החזרים.

*במקרה של יציאה לחופשת לידה במהלך הלימודים בתוכנית, על התלמידה לעמוד ב- תקנון השלמות וחוסרים במהלך חופשת לידה.
*במקרים חריגים, המרכז שומר לעצמו את הזכות להפסיק לימודיו של תלמיד, על פי שיקול דעת הנהלת התוכנית וועדת ההיגוי.

יום הלימודים
יום ד', 15:30-20:45

מקום הלימודים
מרכז ויניקוט בישראל, קרליבך 15 (קומה 1) ת"א

טופס הרשמה לתוכנית

*התכנית שומרת לעצמה את הזכות לערוך שינויים במערכת הלימודים ובשכר הלימוד. 

*התכנית שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את לימודיו של תלמיד במידה ויוחלט כך ע"י צוות ההוראה של התכנית וצוות הניהול של המרכז.