תוכנית בת שלוש שנים וחצי ללימודי תעודה בפסיכותרפיה פסיכואנליטית למטפלים באמנויות

טופס הרשמה לתוכנית

ב-2014 נבנתה תוכנית חדשה למטפלים באמנויות, שמקנה לבוגריה תעודה בפסיכותרפיה פסיכואנליטית. התוכנית מכוונת לבסס ידע רחב בהתפתחות התיאוריה והטכניקה הפסיכואנליטית, תוך שימת דגש על תורתו של ויניקוט והזרם העצמאי בפסיכואנליזה, מתוך הכרה בהיותו של הטיפול באמנויות אופנות טיפולית יחודית, ומתוך רצון ליצור מרחב חי ומפרה בין המתודות השונות. תוכנית הלימודים היא בת שלוש וחצי שנים ומורכבת מסמינרים תאורטיים, סמינרים קליניים (קבוצות הדרכה), סדנאות והדרכה אישית.

מניסיון של שבע שנים נוצרה בתוכנית אינטגרציה ייחודית של התיאוריה האנליטית,
הפרקטיקה הקלינית והיצירה בתחומי האמנויות השונים בהקשר הטיפולי

וועדת היגוי וליווי אקדמי: פרופ' עמנואל ברמן, חיותה גורביץ', שרה קולקר, ד"ר מאיר שטיינבוק
צוות ריכוז התוכנית: פזית אילן-ברקוביץ , ענת גלעד, יעל הראל, דוד קיטרון


אוכלוסיית היעד ותנאי קבלה
1. מטפלים באמנויות (אמנות חזותית, תנועה, מוזיקה, דרמה, ביבליותרפיה)
2. בעלי תואר MA טיפולי במקצועם.
3. ניסיון קליני מלווה הדרכה של שלוש שנים מסיום הלימודים.
יידרשו במועד ההרשמה: ניסיון קליני מוכח ומשמעותי בטיפולים מתמשכים, ניסיון של שנתיים בבריאות הנפש, התנסות בטיפול אישי דינמי בן שנה לפחות.
מועמדים העומדים בקריטריונים הנ"ל ירואיינו על ידי ועדת הקבלה של התוכנית.


תוכנית הלימודים
תוכנית הלימודים היא בת שלוש וחצי שנים ומורכבת מסמינרים תיאורטיים, סמינרים קליניים וסדנאות. הסמינרים התיאורטיים מכוונים לבסס ולהעמיק ארבעה 'מרחבי ידע':
— התפתחות החשיבה הפסיכואנליטית החל מראשית דרכה עד ימינו, עם דגש על הקניה מעמיקה של תורתו של ויניקוט והזרם העצמאי בפסיכואנליזה.
— המעשה הטיפולי – התפתחות הטכניקה הפסיכואנליטית עם דגש על הטכניקה של ויניקוט והזרם העצמאי,
מתוך שימת לב מיוחדת הן למחשבת הרגרסיה והן ליצירתיות, משחק, ומרחב פוטנציאלי.
— תיאוריות של התפתחות ופסיכופתולוגיה.
— תיאוריה וטכניקה של עבודה עם ילדים.

הסמינרים הקליניים יונחו במשותף על ידי מדריך מתחום הטיפול באמנויות ומדריך מתחום הטיפול הפסיכואנליטי. בקבוצות יוצגו מקרים מעבודתם של התלמידים. הסמינרים הללו מהווים מרחב לחשיבה ולהבנה פסיכואנליטית ברוח ויניקוט וממשיכיו על עבודתם הטיפולית של התלמידים.

כל תלמיד בתוכנית יידרש להשתתף ב-3 סדנאות לפחות במהלך הלימודים. הסדנאות יהוו נדבך נוסף להעשרה ולהעמקה של המעשה הטיפולי והאינטגרציה בין תאוריות פסיכואנליטיות לטיפול באמנויות .

המורים והמדריכים בתוכנית מתחום הפסיכותרפיה הם ברובם המכריע אנליטיקאים, או מתמחים בחברה הפסיכואנליטית בישראל, ולצידם מטפלים בכירים מתחום הטיפול באמנויות.

למערכת השעות של התוכנית לחצו כאן

*במקרה של יציאה לחופשת לידה במהלך הלימודים בתוכנית, על התלמידה לעמוד ב- תקנון השלמות וחוסרים במהלך חופשת לידה
*במקרים חריגים, המרכז שומר לעצמו את הזכות להפסיק לימודיו של תלמיד/ה, על פי שיקול דעת הנהלת התוכנית וועדת ההיגוי.


הדרכות אישיות
במהלך שלוש שנות הלמודים התלמידים ידרשו להיות בהדרכה אישית שבועית אצל שני מדריכים מרשימת המדריכים של התוכנית. כל הדרכה תימשך לפחות שנה (40 שעות), ובסך הכל 120 שעות הדרכה. בסיום כל שנה יוגשו עבודות למדריכים האישיים, ובסיום הלימודים תוגש עבודת גמר. כתיבת עבודת הגמר תלווה ע"י המדריך האישי, והיא תוגש לוועדת קריאה.


תעודת גמר
הדרישות לקבלת תעודת גמר:
1. השתתפות לפחות ב-75% מהשיעורים ומההדרכות הקבוצתיות
2. החזקה של לפחות שלושה טיפולים פעילים במקביל, לאורך שנות הלימודים
3. קבלת הדרכה אישית שבועית לאורך שלוש שנות לימודים
4. הגשת עבודות סיום שנה
5. הגשת עבודת גמר, המכילה תיאור מקרה ודיון תיאורטי
לעומדים בדרישות תוענק תעודת סיום לימודים בתוכנית ללימודי תעודה בפסיכותרפיה פסיכואנליטית למטפלים באמנויות של מרכז ויניקוט בישראל. התעודה מוכרת ע"י האיגוד הישראלי לפסיכותרפיה והאגודה הישראלית לפסיכותרפיה פסיכואנליטית.
*במקרים חריגים, המרכז שומר לעצמו את הזכות להפסיק לימודיו של תלמיד, על פי שיקול דעת הנהלת התכנית וועדת ההיגוי.

נהלי ביטול:

תלמיד אשר שילם שכר לימוד שנתי כנדרש, והודיע על ביטול הרשמתו עד 4 שבועות
לפני פתיחת שנה"ל, יקבל החזר שכ"ל (למעט המקדמה).
מעבר לתאריך זה ועד שבועיים לאחר פתיחת שנת הלימודים, יקבל החזר של שכ"ל,
למעט 50% משכ"ל של סמסטר א'.

הודעה על ביטול הלימודים או בקשה לשינויים בתכנית הלימודים עד 4 שבועות
מפתיחת הלימודים, החזר של 50% משכ"ל של סמסטר ב'.
לאחר תקופה זו, אין החזרים.

פורום קליני-תיאורטי ייחודי לאנשי המרכז
מספר פעמים בשנה"ל, יתקיים מפגש משותף של תלמידי המרכז, בוגריו מדריכיו ומוריו, בכל התוכניות. מפגשים אלה יוקדשו לדיון בסוגיות טכניות ותיאורטיות בטיפול, ולהיכרות מקרוב עם עבודתם של תלמידים, מדריכים ומורים במרכז. מטרת הפורום ליצור בית מקצועי מתמשך לאנשי המרכז- סגל, תלמידים ובוגרים.


יום הלימודים
יום ג' בין השעות 20:30-15:15.

מקום הלימודים
קרליבך 15, קומה 1, ת"א

טופס הרשמה לתוכנית

*התכנית שומרת לעצמה את הזכות לערוך שינויים במערכת הלימודים ובשכר הלימוד.